Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Minkälainen ilmiö on ikääntyminen Nurmijärvellä?

22.9.2018

Yli 65-vuotiaiden määrä Nurmijärvellä kasvaa tällä hetkellä noin kymmenen kertaa nopeammin kuin alle 15-vuotiaiden määrä. Ikääntyminen on herkkä aihe, mutta se ei saa olla tabu josta vaietaan, vaan luonnollisella tavalla asia joka ymmärretään ja huomioidaan kaikessa palvelutuotannossa sekä kunnan kehityksessä.

Ikääntymisestä puhutaan joskus harmaantumisena, mutta puhuttaessa on myös huomioitava, että harmaan sävyjä on yhtä paljon kuin on ikäihmisiäkin. Jotta palveluiden kehittämiselle on kuitenkin saatu jonkinlaiset raamit, on tukeuduttu mm. THL:n ja Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen aineistoihin, joiden pohjalta on rakennettu kuntaan hyvinvointisuunnitelma 2017-2020. Minkälainen sitten on Nurmijärveläinen harmaan sävy?

Selvitysten mukaan nurmijärveläiset ikäihmiset pärjäävät keskimääräistä paremmin arkiaskareissa ja kokevat terveytensä keskimääräistä paremmaksi, vaikka vakavia pitkäaikaisia sairauksia on saman verran kuin vertailukunnissa. Terveydentilansa hyväksi kokee kaksi kolmesta ja elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi lähes puolet. Psyykkistä kuormittuneisuutta on vertailukuntiin nähden toiseksi vähiten. Ikäihmiset tupakoivat ja käyttävät alkoholia huomattavasti vähemmän kuin työikäiset. Alkoholin liikakäyttö on kuitenkin yli 75 -vuotiaiden keskuudessa melko suurta suhteutettuna ikäryhmään. Kolmannekselle yli 75 -vuotiaista menojen kattaminen tuloilla on haastavaa. Yksi kymmenestä on joutunut tinkimään ruoasta ja lääkkeistä sekä lääkärissäkäynneistä rahan puutteen vuoksi. Yksinäiseksi itsensä kokevien osuus ikäihmisistä on Nurmijärvellä vertailukuntien pienin. Ikäihmiset ovat tyytyväisiä asuinalueen turvallisuuteen ja olosuhteisiin. Palveluja koetaan saatavan hyvin. Ikäihmisten osallistuminen ohjattuun vapaa-ajan liikuntaan ja järjestötoimintaan on selvitysten mukaan vähäistä. Kulttuuripalveluja kaivataan lisää. Erityisen tyytyväisiä ollaan terveyskeskuslääkäripalveluiden saatavuuteen ja tiedon saantiin kunnan palveluista.

Hyvinvointisuunnitelmassa on linjattu Nurmijärven tavoitteet ikäihmisten palveluille. Parhaillaan eletään kuitenkin muutoksen aikaa, kun valmistaudutaan siihen, että Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän järjestettäviksi. Siirtoon liittyen järjestetään syksyn aikana erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia. Parhaillaan on menossa kysely, jossa voi kertoa mielipiteitään terveyskeskushoidon laadusta.

Sote-kuntayhtymän kysely ja keskustelu tilaisuuksia ns. chatteja järjestetään Facebookissa 25.9, 30.10. ja 27.11. klo 16-17. Kysymyksiin on vastaamassa kuntayhtymän päättäjiä.

Järjesteillä on myös valtuustosalissa 4.10. klo 18 järjestettävä Sote -tilaisuus, sekä erityisesti ikäihmisiä koskeva työpaja 18.10. klo 17, johon toivotaan osallistujiksi ikäihmisten lisäksi myös omaishoitajia ja perheenjäseniä. Näistä tapahtumista tulee lähiaikoina lisätietoa kunnan tapahtumakalenteriin.

Syksyllä Sote-palveluita täydentävät hyvinvointiviikot, joilla on tarjolla monipuolista ohjelmaa läpi syksyn. Esimerkiksi 9.10. klo 15-19.15 pidetään Terveydeksi -tapahtuma Monikossa, jossa on mahdollisuus käydä erilaisissa terveysmittauksissa, kuten verenpaine, verensokeri, kolesteroli ja PEF. Sekä kuunnella erilaisia asiantuntijaluentoja. Lisätietoa hyvinvointiviikoista löytyy Nurmijärvi -lehdestä.

Ikäihmisten kaipaamat palvelut ovat toki paljon muutakin kuin sotea.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on tarttunut kulttuuritarjontahaasteeseen ja on järjestänyt K-60-tapahtumasarjan, joka tarjoaa maksuttomia kulttuurielämyksiä Nurmijärven senioreille. Monipuolista ohjelmaa on pitkin syksyä joka kylällä aina Seppo Hovin lauluhetkestä Aleksis Kiven kodille tehtävään retkeen. Kulttuuria on lähiaikoina tarjolla myös Aleksis Kivi -viikolla.

Senioritoimintaa tarjotaan monipuolisesti myös liikuntapalveluissa sekä uimahallissa. Myös Nurmijärven opisto järjestää paljon erilaisia kursseja, joista osa on suoraan suunnattu senioreille.

Edunvalvontaa varten Nurmijärvellä toimii aktiivinen vanhusneuvosto, joka huolehtii osaltaan senioriväestön äänen kuulumisesta päätöksenteossa.

Nurmijärven tulee olla kunta, jossa on turvallista ja hyvä ikääntyä. On tärkeää, että saamme palautetta palveluistamme ja voimme kehittää palveluitamme tarpeen ja toiveiden mukaisesti. Palautetta voi antaa Solmu-kanavan kautta tai suoraan palveluiden tuottajille.

Mielestäni ikääntyminen Nurmijärvellä on positiivinen ilmiö.

Pidetään yhteyttä!

 

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä