Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Joko kommentoit ehdotuksia Nurmijärven painopisteiksi ja visioksi?

29.10.2021

Nettisivuillamme on vielä 31.10. saakka auki kysely, jossa pohjaesitykset kunnan visiosta, toimintaperiaatteista ja tulevista painopistealueista ovat kommenteilla.

Nyt on se hetki strategiatyössä, jolloin kannattaa pistää Pelle Pelottoman hattu päähän ja antaa ideoiden virrata. Yhteinen ideointi on paras tapa saada aikaan yhteinen muutos ja yhteisiä saavutuksia.

Kuntaa rakennetaan kuntalaisia ja täällä toimivia eri tahoja varten. Ideoiden keräämisen ja työstämisen vaihe halutaan tehdä siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Yhdessä löydämme tavoitteet, jotka johtavat yhteiseen muutokseen ja yhteisiin saavutuksiin.

Tulevaisuuteemme heijastuu monia muutospaineita. Kuntien tehtäväkenttä muuttuu hyvinvointialueratkaisun myötä. Kunnan palveluiden tuotantoon liittyy suuria investointipaineita. Kunnan velkamäärän ennustetaan kasvavan pian jo yli 250 miljoonan. Nurmijärven sijainti houkuttelee elinkeinoelämän toimijoita. Kasvava väestö ja yritystoiminta mahdollistavat kaupallisten palveluiden kehittymisen. Ilmastonmuutoksen hillintä tulee aiheuttamaan paineita energiatehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Väestön muuttoliikkeen ennustetaan jatkuvan kasvukeskuksiin voimakkaana vielä ainakin tulevat 40 vuotta. Alueellemme on odotettavissa enenevässä määrin myös kansainvälistä muuttoa. Lasten määrä tulee säilymään suurena suhteessa muun maan väestökehitykseen, mikä vaikuttaa siihen, että vaikka Nurmijärvelläkin näkyy ikääntyminen, ”ikäännymme” demografisesti hieman hitaammin kuin muu Suomi.

Mihin Nurmijärven tulisi tässä tilanteessa keskittyä? Mitä valintoja meidän tulisi tulevaisuuden osalta tehdä?

Tulevaisuus tehdään päätöksillä, ei ajautumalla sinne. On tärkeä uskaltaa tehdä valintoja.

Mutta muutosta ei saada tapahtumaan ilman, että muutoksen suunta on hyväksyttävä ja siihen voidaan sitoutua. Siksi on tärkeää, että jo tässä vaiheessa mahdollisimman moni tuo näkemyksiään omalta kantiltaan. Ideointi luo positiivisen kierteen.

Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi vielä kyselyyn vastaamiseen. Kysely on lyhyt ja helppo. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi kysymyksiin on liitetty avovastausosiot, joihin olisi mukava saada runsaasti ideoitanne ja ajatuksianne jatkotyöstöä varten.

Kunnanvaltuuston on määrä päättää strategian visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.2021. Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Nurmijärven strategiasta pyritään tekemään sellainen, että se innostaa, se kertoo tarinan ja luo mielikuvan meistä, sekä toimii yhteisenä tienviittana tulevaisuuteemme.

Tule mukaan tekemään entistäkin ilmiömäisempää Nurmijärveä!

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä