Ajankohtaista

Kaikki, Me tehdään Nurmijärvi, Päätöksenteko, strategia

Vielä ehdit osallistua! Strategiakysely avoinna 31.10. saakka

28.10.2021

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö jatkuu osallistavassa hengessä kesällä pidetyn verkkoaivoriihen jälkeen. Kunnanvaltuustolle järjestettiin ensimmäinen strategiaseminaari lokakuun alussa. Nyt kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa strategian visioon, toimintaperiaatteisiin ja painopistealueisiin verkkokyselyn kautta. Kysely on auki 21.-31.10.2021.

Vastaa kyselyyn

Nurmijärven kunta pyytää kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä kommentteja pohjaesitykseen kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista. Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.2021. Lisäksi tässä vaiheessa voidaan ottaa kantaa painopistealueisiin, joista tosin päätetään vasta maaliskuussa 2022.

Kommentit annetaan Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 21.10.-31.10.2021 välisenä aikana.

Vastaa strategiakyselyyn >>

”Toivomme, että mahdollisimman monet kuntalaiset osallistuisivat kyselyyn. Kuntalaisten kommentit otetaan huomioon lopullisen esityksen valmistelussa”, kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme kertoo.

Kyselyyn vastaaja valitsee kyselyn aluksi, missä roolissa osallistuja vastaa. Sidosryhmiä ovat kuntalaiset, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, kyläasiain neuvottelukunta, järjestökentän edustaja ja kunnan henkilöstö.

Aiempi osallistaminen

Nurmijärven kunta järjesti kesän aikana kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja muille sidosryhmille Verkkoaivoriihi-kyselyn, jossa kartoitettiin ajatuksia kunnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Aineistoa on käytetty strategian pohjaesityksen laatimiseen ja valtuusto on osaltaan tutustunut tuloksiin lokakuun alun seminaarissa. Verkkoaivoriihen tulokset löytyvät kunnan verkkosivuilta nurmijarvi.fi/strategia.

Valtuuston strategiaseminaarin sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta on laadittu ensimmäisen vaiheen pohjaesitys. Se pitää sisällään esityksen kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista. Lisäksi eri sidosryhmät voivat jo tässä vaiheessa ottaa kantaa painopistealueisiin, joista tosin päätetään vasta maaliskuussa 2022.

Päätöksenteko ja viestintä

Nurmijärven kunnanvaltuuston on määrä päättää kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.2021. Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Kunta viestii strategiatyön etenemisestä teemasivulla osoitteessa nurmijarvi.fi/strategia. Lisäksi kunta viestii strategiatyöstä sosiaalisen mediassa ja muissa viestintäkanavissaan.

Tutustu strategiasivustoon >>

 

Takaisin listaukseen