Karhunkorpi-Nukari siirtoviemäri

Tekninen lautakunta on päätti 15.09.2011 valita siirtoviemärin urakoitsijaksi Lakeuden Maanrakennus Oy:n. Siirtoviemärin urakan aloituskokous pidettiin 20.11.2011. Siirtoviemärin rakennustyöt ovat valmistuneet viimeistelytöineen syyskuussa 2012.

 

Paineviemäriin liittymisen teknisenä edellytyksenä on, että kiinteistön omistaja hankkii kiinteistökohtaisen pumppaamon (joko yksin tai yhdessä muutaman muun kiinteistön kanssa), jolla jätevedet pumpataan paineviemäriin. Kiinteistön tulee tehdä KVV-suunnitelma ja pyytää suunnittelua varten liitoskohtalausunto kunnallistekniikan suunnittelusta. Kiinteistöjen tulee mahdollisuuksien mukaan liiityä verkostoon yhdestä liitospisteestä ja perustaa esim. vesiyhtymä. Viettoviemärillä ei ole mahdollista liittyä paineviemäriin. Lisää tietoa vanhan kiinteistön liittämisestä kunnalliseen vesihuoltolaitokseen tästä linkistä. 

Kiinteistöjen liittymisestä siirtoviemäriin voi tiedustella:

 

Rakennussuunnitelma