Asiakasmaksut 1.3.2016

Terveyskeskuslääkärin antamasta hoidosta peritään yli 18-vuotiaalta 20,90 euroa käynnin yhteydessä. Maksuja peritään korkeintaan 3 kpl kalenterivuoden aikana.

Peruuttamattomasta vastaanottoajasta annetaan 51,40 euron lasku 15-vuotta täyttäneeltä. Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15. Nurmijärven terveyskeskuksen päivystykseen voi ilmoittaa ajanvarauksen peruutuksesta myöskin viikonloppuisin.

 

Asiakasmaksuja

18-vuotta täyttäneen käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla kolmelta käynniltä vuodessa

20,90 €

Päivystyskäynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla klo 20.00 jälkeen sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä  

28,70 €

Erikoislääkärinmaksu  

41,70 €

Ultraäänitutkimusmaksu  (lääkärin tekemä)

41,70 €
Ultraäänitutkimusmaksu, raskauden aikainen (hoitajan tekemä)        9,60 €

Terveyskeskussairaalan hoitopäivämaksu 

49,50 €

Maksukaton täyttymisen jälkeen perittävä lyhytaikainen laitoshoito 

22,80 €

Päivä- ja yöhoito 

22,80 €
Kuntoutushoito       16,00 €

Lääkärintodistus  

51,40 €

Lääkärintodistus ajokorttia varten 

61,80 €

Lääkärintodistus opiskelua varten 

25,00 €
Sairaanhoitajan vastaanotto (3 krt/kalenterivuosi)

11,50 €

Käyttämätön ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 15 v ja sitä vanhemmat

51,40 €

Terapiakäynnit (18 vuotta täyttäneiltä) 

- fysioterapia

- puheterapia

- toimintaterapia

- neuropsykologinen kuntoutus

- peruuttamatta jätetty vastaanottoaika

11,50 €

Fysioterapia, ryhmäjakso (3 krt) 

34,50 €

Kiljavan osapäiväkuntoutus

4,00 €

Kiljavan osapäiväkuntoutuksen kuljetus (edestakainen matka)

7,00 €

CD:n polttomaksu 

29,00 €

Asiakasmaksukatto on 1.1.2017 lähtien 

691,00 €

 

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon maksujen määrää seurataan asiakasmaksukortilla seurantajakson ollessa kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 691,00 € (maksukatto), ovat maksukatoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta hoidosta peritään kuitenkin 22,80 €:n maksu hoitopäivältä. Maksukertymän seuranta on palvelun käyttäjän tai hänen edustajansa vastuulla.

Kun maksukatto on tullut täyteen, annetaan vapaakortti, kun selvitys maksujen maksamisesta on annettu. Vapaakortin antaa se terveydenhuollon yksikkö, jossa maksukato tuli täyteen. Maksukatosta saa tietoja terveysasemien laskutuksesta puh. 040 317 4574 (klo 10.00 - 14.00) tai puh. 040 317 2287
(klo 9.00 - 14.30).

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

  • terveyskeskuslääkärissä käyntimaksu
  • lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon maksu
  • poliklinikkakäyntimaksu
  • kotona annetun erikoissairaanhoidon maksu
  • päiväkirurgisen hoidon maksu
  • sarjahoitomaksu
  • yksilökohtaisen fysioterapian maksu (kotikäynti ei kerrytä)
  • yö- ja päivähoidon maksu
  • kuntoutusmaksu
  • psykiatrian päiväsairaalamaksu