Toimintaterapia

Nurmijärvellä toimii neljä toimintaterapeuttia. Kaksi toimista sijoittuu lasten toimintaterapiapalveluihin, jossa työ painottuu alle kouluikäisiin lapsiin. Aikuisasiakkaiden parissa työskentelee kaksi toimintaterapeuttia, joista yhdellä työalueena ovat työikäiset ja vammaispalvelun asiakkaat ja toisella yli 65-vuotiaat kuntalaiset.

Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla ja kotikäynteinä. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Toimintaterapeutit toteuttavat toimintamahdollisuuksien arviointia, toimintaterapiaa, osallistuvat moniammatillisiin työryhmiin ja heiltä voi pyytää konsultaatioapua.

Toimintaterapian tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä, korjata toimintakyvyn rajoituksia tai parantaa elämänlaatua rajoituksista huolimatta. Toimintakykyyn kuuluu itsestä huolehtiminen, työn tekeminen, vapaa-ajan viettäminen, leikkiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen. Toimintakykyä voivat rajoittaa erilaiset kehitykseen liittyvät hankaluudet, sairaudet, vammat tai ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset. Pyrkimyksenä on, että yksilö selviytyy mahdollisimman omatoimisesti omassa elinympäristössään.

LAKU-ryhmät
www.papunet.netwww.sity.fiwww.esteeton.fiwww.muistiliitto.fi
Toimintaterapia lääkinnällisenä kuntoutuksena
http://www.nurmijarvi.fi/index.php?id=582

Toimintaterapeuttien yhteystiedot alueittain

 
Satu Kontiainen
toimintaterapeutti
Vastuualue: aikuiset, alle 65-vuotiaat sekä terveyskeskusosastot
Osoite: Rajamäentie 9 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3215
 
Virpi Valkeinen
toimintaterapeutti
Vastuualue: aikuiset, yli 65-vuotiaat
Osoite: Rajamäentie 9 B, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4307
Charlotta Heinonen
toimintaterapeutti
Vastuualue: Lapset (Kirkonkylä, Rajamäki, Perttula, Röykkä, Nukari, Palojoki, Herunen)
Osoite: Rajamäentie 9 A, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 3559
Karoliina Simolin / Anna-leena Vuori
toimintaterapeutti
Vastuualue: Lapset (Klaukkala, Lepsämä, Luhtajoki, Metsäkylä).
Osoite: Rajamäentie 9 A, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 317 4252
karoliina.simolin@nurmijarvi.fi tai anna-leena.vuori@nurmijarvi.fi