Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua  omaisiltaan tai läheisiltään.

Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan  ja asiakkaan tuloihin.

Asiakasmaksutaulukko

Kotihoidon käynnit perustuvat asiakkaan toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin. Uusien asiakkaiden yhteydenotot alueen asiantuntijasairaanhoitajalle. 

Klaukkalan alue      puh. 040 317 4814

Rajamäen alue       puh. 040 317 4207

Kirkonkylän alue    puh. 040 317 4378

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

  

Yhteystiedot

Klaukkalan alue

Asiantuntijasairaanhoitaja puh. 040 317 4814

Tiimi 1 (Keskusta: Klaukkalantien läntinen puoli, Harjula, Syrjälä)

Tiimivastaava puh. 040 317 3444
Henkilökunta  puh. 040 317 3455

Tiimi 2 (Klaukkalantien itäinen puoli, Haikala, Metsäkylä,Toivola)

Tiimivastaava puh.040 317 3475
Henkilökunta  puh. 040317  3442

Tiimi 3 (Suopolku, Kissankellon talo, Kukkakimpun ryhmäkotii, Lempsämä, Lintumetsä)

Tiimivastaava puh. 040 317 3487
Henkilökunta puh.  040 317 4375

Päiväkeskus Tiimivastaava puh. 040 317 3289  

Ryhmäkoti Kukkakimppu puh. 040 317 3287

Kotihoidon johtaja, Klaukkala puh. 040 317 3273  

Rajamäen alue

Asiantuntijasairaanhoitaja puh. 040 317 4207

Kiljavantien tiimi (osa keskustaa, Röykkä, Kiljava, Kylänpää, Puistola ja Käpylä,

Tiimivastaava puh. 040 317 3666

Henkilökunta puh. 040 317 3429

Tornitien tiimi (osa keskustaa, Herunen, Uusikylä, Isokallio, Mäenpää, Metistö)

Tiimivastaava puh. 040 317 3445
Henkilökunta  puh. 040 317 3675

Päiväkeskus Tiimivastaava puh. 040 317 3651

Ryhmäkodit

Ratakuja (Solu 1) puh. 040 317 3655
Ratakuja (Solu 2) puh. 040 317 3656

Kotihoidon johtaja, Rajamäki puh. 040 317 3664

Kirkonkylän alue

Asiantuntijasairaanhoitaja puh. 040 317 4378

Tiimi 1 (Toreeninmäki: A ja B talot, Kirkonkylä: Helsingintien itäinen puoli)

Tiimivastaava puh. 040 317 3449
Henkilökunta  puh. 040 317 3434

Tiimi 2 (Toreeninmäki: C ja D talot, Raala, Nukari, Kirkonkylä: Helsingintien itäinen puoli)

Tiimivastaava puh. 040 317 3316
Henkilökunta  puh. 040 317 3436

Tiimi 3 (Kirkonkylä: Helsingintien läntinen puoli)

Tiimivastaava puh. 040 317 3392
Henkilökunta puh. 040 317 4318 

Tiimi 4 (Kirkonkylä: Helsingintien läntinen puoli, Palojoen suunta)

Tiimivastaava puh. 040 317 3393
Henkilökunta  puh. 040 317 3435

Päiväkeskus Tiimivastaava puh. 040 317 3590

Leenankodin tiimi

Henkilökunta klo 7-21 puh. 040 317 3574

Päiväkeskus Tiimivastaava puh. 040 317 3590

Ryhmäkoti Iltarusko puh. 040 317 3447

Kotihoidon johtaja, Kirkonkylä puh. 040 317 3556

 

Hyvinvointia edistävät palvelut/kotikäynnit vuonna 2017

Hyvinvointia edistävät palvelut/kotikäynnit koko kunnan alueella puh. 040 317 4781

Nurmijärven kunta kartoittaa iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja mahdollista palvelujen tarvetta. Tavoitteena on tukea iäkkäiden selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

90 vuotta täyttäville sekä 95 – 100 –vuotiaille kotikäynti: kotihoidon työntekijä lähettää kirjeen, ottaa yhteyttä puhelimitse ja sopii mahdollisen kotikäyntiajan.

85 vuotta täyttäville kotikäynti: kotihoidon työntekijä lähettää kirjeen ja ottaa yhteyttä puhelimitse sekä keskustelee tarkemmin henkilön toimintakyvystä ja palveluiden tarpeesta. Mikäli yhteisesti huomataan tarve kotikäynnille, siitä sovitaan puhelun aikana.

75 ja 80 vuotta täyttäville kirje, jossa on tietopaketti. Heille annetaan mahdollisuus soittaa kotihoidon työntekijälle kahden viikon aikana kirjeen saapumisesta. Puhelimessa keskustellaan tarkemmin henkilön toimintakyvystä ja palveluiden tarpeesta. Mikäli yhteisesti huomataan tarve kotikäynnille, siitä sovitaan puhelun aikana.