Ajankohtaista

Yksityistiet

Yksityistieavustukset tiekunnille vuonna 2021 – vielä ehtii hakemaan

14.10.2021

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on myöntänyt vuoden 2021 aikana tiekunnille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia sekä ennakkoavustuksia yhteensä 292 290 euron edestä. Yksityistieavustuksia haetaan vuosittain, 31.5. mennessä. Tiekunnat voivat hakea poikkeuksellisesti tänä vuonna yksityistieavustusta vielä toisella hakukierroksella lokakuun loppuun mennessä, jos sille ei myönnetty avustusta ensimmäisellä hakukierroksella.

Kunta kehittää yhdessä tiekuntien kanssa avustusjärjestelmää. Kehittämistyöhön tiekunnat voivat osallistua marraskuussa osallistumalla työpajaan ja vastaamalla kyselyyn.

Yksityistieavustusten myöntämisehdot

Kunta myöntää yksityistieavustuksia tiekunnille kunnanvaltuuston 22.4.2020 päätöksen mukaisesti. Avustuksia myönnetään vuosittain kunnan talousarvioon hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa.

Avustusta hakevan tiekunnan tulee täyttää esimerkiksi seuraavat seikat: Tiekunta on yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta sekä tiekunnan ajantasaiset tiedot pitää olla Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja Digiroad-tietojärjestelmässä.

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaisesti tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten. (Yksityistieavustusten myöntämisehdot). 

Kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden ja kunnossapitoluokan perusteella. Päätös tiekunnan kuulumisesta tiettyyn kunnossapitoluokkaan tehdään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tiekunta voi avustuksen hakemisen yhteydessä anoa perusteluineen kunnossapitoluokan muutosta. Kunnossapitoluokat: Vilkkaasti liikennöidyt tiet (luokka 1), Liikenteellisesti merkittävät tiet (luokka 2) Muut tiet (luokka 3).

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi 24.8.2021 yksityisteiden kunnossapitoavustusta 170 tiekunnalle, yhteensä 208 400 euroa. Lautakunta päätti myös teiden enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden: 2800 euroa/km (luokka 1), 2400 euroa/km (luokka 2) ja 2100 euroa/km (luokka 3)

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään hankkeiden tarpeellisuus ja toteuttamismahdollisuus huomioiden. Lautakunta myönsi perusparannusavustusta 20 tiekunnalle yhteensä 76 585 euroa ja ennakkoavustusta kahdelle tiekunnalle yhteensä 2520 euroa. 

Yksityistieavustuksia voi hakea 31.10. asti

Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustuksia vuosittain 31.5. mennessä. Tänä vuonna järjestetään toinen hakukierros niille tiekunnille, joille ei ole myönnetty yksityistieavustuksia toukokuun loppuun päättyneellä hakukierroksella.  Avustushakemukset tulee toimittaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 31.10.2021. Lisätietoa avustuksen hakemisesta, liitteistä ja hakulomake löytyy kunnan verkkosivuilta.

Vuoden 2021 avustusmäärärahasta 147 710 euroa varattiin yksityistieavustusten toiselle hakukierrokselle. 

Avustusjärjestelmää arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä tiekuntien kanssa

Avustusjärjestelmä on ollut käytössä vuoden verran. On tärkeää arvioida avustusjärjestelmän toimivuutta ja kehittää sitä entistä paremmaksi, reunaehdot huomioiden. Kunta haluaa tiekunnat mukaan kehittämään avustusjärjestelmää, osallistumalla työpajaan 10.11 ja vastaamalla 5.–14.11. välisenä aikana kyselyyn.

Tarkempaa tietoa kyselystä ja työpajasta julkaistaan viikolla 42 kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Takaisin listaukseen