Ajankohtaista

Lukio, Opetus ja koulutus

Yhteishaku Nurmijärven lukion Kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteisiin alkaa 22.2.2022

2.2.2022

Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin alkaa 22.2. Nurmijärven lukioon voi hakea opiskelemaan molempiin toimipisteisiin erillisinä hakukohteina joko Kirkonkylälle tai Rajamäkeen. Molemmissa hakukohteissa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvohakukriteerinä on vähintään 7,0.

Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin tapahtuu www.opintopolku.fi kautta. Valtakunnallinen yhteishaku alkaa 22.2.2022 ja päättyy 22.3.2022. Yhteishaussa avataan Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipisteeseen 96 opiskelupaikkaa ja Rajamäen toimipisteeseen 64 opiskelupaikkaa.  Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 16.6.2022.

Hyväksytyt uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa Rajamäen toimipisteen osalta nykyisissä tiloissa Rajamäellä Seitsemän veljeksen koulun läheisyydessä ja Kirkonkylän toimipisteen osalta Nurmijärven yhteiskoulun tilojen yhteydessä.

Nurmijärven lukio on monipuolinen ja tasokas sekä laadukas lähilukio

Nurmijärven kunta toimii toisen asteen koulutuksen järjestäjänä tarjoamalla nuorille lukiokoulutusta Nurmijärven lukiossa.

Nurmijärven lukio on aloittanut toimintansa 1.1.2020, jolloin Nurmijärven yhteiskoulun lukio ja Rajamäen lukio yhdistyivät hallinnollisesti muodostaen Nurmijärven lukion, joka toimii kahdessa toimipisteessä. Kirkonkylän toimipiste sijaitsee Nurmijärven yhteiskoulun yhteydessä Nurmijärven kirkonkylällä ja Rajamäen toimipiste Seitsemän veljeksen koulun yhteydessä Rajamäellä. Nurmijärven lukioon voi siis hakea opiskelemaan joko Kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteeseen, joissa molemmissa tarjotaan lukiokoulutusta. Toimipisteiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita myös toisen toimipisteen opintoja.

Yleislukion tasokas opetus yhdistettynä yhteistyöverkoston luomiin mahdollisuuksiin tarjoaa opiskelijoille kilpailukykyisen pohjan jatko-opintoihin kaikille asteille. Opiskelijat voivat valita omaan opintopolkuun valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten sekä paikallisten opintojaksojen tarjonnasta erilaisia polkukokonaisuuksia kuten esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, humanistisia opintoja tai taito- ja taideaineiden opintoja. Kieltenopiskelun jatkuvuus on yksi monista Nurmijärven lukion vahvuuksista. Nurmijärven lukio tekee myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä. Kielivalikoima ja monipuolinen opintotarjotin tarkentuvat lukuvuosittain opiskelijoiden valintojen perusteella.

Seuraa lukion arkea

Nurmijärven lukion instagram (nurmijarvenlukio)

Lukion nettisivut (www.nurmijarvenlukio.fi)

Nurmijärven lukion logo

Takaisin listaukseen