Ajankohtaista

Avustukset, Yhdistykset

Yhdistyksen vuosikokouksen pitäminen ajoissa on edellytys avustuksen myöntämiselle

23.2.2021

Nurmijärven kunnalta avustusta vuonna 2021 hakevien yhdistysten on pidettävä vuosikokouksensa ennen avustushaun päättymistä.

Avustuksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että avustushakemukseen on liitetty mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetut asiakirjat. Avustusta ei voida myöntää yhdistykselle, joka ei pysty toimittamaan hakemuksessa vaadittavia asiakirjoja määräaikaan mennessä.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista mahdollistaa yhdistyksen
vuosikokouksen järjestämisen etänä koronarajoitusten aikana

Väliaikainen poikkeamislaki yhdistyslaista (677/2020) mahdollistaa yhdistyksen vuosikokouksen tai muun kokouksen järjestämisen etänä.

Myös sellaiset yhdistykset, joiden säännöissä ei ole mainintaa etäkokouksista, voivat poikkeamislain voimassaoloaikana järjestää niitä. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.

Edellytyksenä vuosikokouksen järjestämiseksi etänä on, että (1) yhdistyksen hallitus päättää hallituksen kokouksessa mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen etänä ja (2) antaa jäsenille riittävät ohjeet etäkokoukseen osallistumisesta.

Etäosallistumisen kokoukseen voi toteuttaa esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen välityksellä. Kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse.

Nurmijärven kunnan myöntämien avustusten hakuajat vuonna 2021

Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisoavustusten sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten hakuaika päättyy 31.3.2021.

Nuorisoyhdistysten kohdeavustuksen toinen hakuaika päättyy 30.9.2021.

Taiteen perusopetusta, kansalaisopistotoimintaa sekä muuta opetus- ja kurssitoimintaa järjestäville yhdistyksille suunnatun toiminta-avustuksen (ent. erillisavustus) hakuaika päättyy 15.6.2021.

Kulttuuri- ja taidelaitoksia ylläpitäville yhdistyksille suunnatun toiminta-avustuksen (ent. erillisavustus) hakuaika päättyy myös 15.6.2021.

Lisätietoa väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista covid-19 -epidemian rajoittamiseksi (677/2020) saa Finlexistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

 

Takaisin listaukseen