Ajankohtaista

Kaikki, Nurmijärven Vesi, Vesihuolto

Viemärien saneerausta kirkonkylässä Mäensyrjässä sekä Klaukkalassa Kuonomäentiellä ja Kulmatien alueella

26.3.2021

Nurmijärven Vesi saneeraa viemäriverkostoaan ja työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy.  Työ tehdään 29.3.-16.4.2021 välisenä aikana. Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön.

Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan. Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin, pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä. Työmaa-alueella on myös havaittavissa kovettamisprosessissa käytettävää vesihöyryä.

Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti. Viemäriputken saneerauksen jälkeen tulee Suomen Putkistopalvelu Oy saneeraamaan kaivot. Kaivojen saneerauksesta ei aiheudu haittaa kiinteistöille.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle. Lisäksi työn takia joudutaan liikkumaan kiinteistöillä tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Yhteystiedot:

Aarsleff Oy

Vastaava työnjohtaja, Pete Karjalainen, puh. 040 352 0804

Projektipäällikkö, Suvi Börman, puh. 0400 381 083

Nurmijärven Vesi

Mari Saartoala, puh. 040 317 2524

 

Takaisin listaukseen