Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talous, Valtuusto

Valtuuston tarkoitus päättää talouden sopeutustoimenpiteistä 27. tammikuuta

22.1.2021

Kunnanhallitus käsitteli 18.1. kokouksessaan kunnan talouden sopeuttamiseen tähtäävän NUUKA-ohjelman päivittämistä sekä palvelutuotannon sopeutuksia sisältävän NUUKA:n toimenpidesuunnitelman. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta 27.1. Taloustilanteeseen ja sopeuttamistoimiin voi tutustua kunnan kotisivuilla osoitteessa nurmijarvi.fi/nuuka.

Näin kunnanhallitus päätti

Kunnanjohtajan pohjaesityksenä oli NUUKA-ohjelman vahvistaminen skenaarion 3 mukaisesti, joka sisälsi toimenpidesuunnitelmassa esitetyt palvelutuotannon sopeutukset aikavälille 2021-2025, investointien sopeuttamisen n. 132 milj. eurolla aikavälillä 2021-2029 sekä kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 prosenttiyksiköllä vuodesta 2022 lähtien. Pohjaesityksessä tavoiteltiin velkaantumisen hidastamista sekä tulevien tilikausien kääntämistä ylijäämäisiksi.

Kunnanhallitus päätti pitkän kokouskäsittelyn jälkeen esittää valtuustolle, että NUUKA-ohjelman päivittäminen ja siihen liittyvä skenaarion valinta siirretään syksylle valtuuston talousarviokokouksen yhteyteen. Samassa yhteydessä päätetään myös vuoden 2022 verotuksesta, joka osaltaan liittyy kiinteästi sopeuttamisen kokonaisuuteen.

Sen sijaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelma käsitellään valtuustossa 27. tammikuuta.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle NUUKA:n toimenpidesuunnitelmaan erinäisiä muutoksia toimenpiteisiin. Listalta karsittiin muun muassa Kissankellon allasavustuksen poisto, A2-kielen lakkauttaminen, neljän opettajan viran lopettaminen, opistojen Monikon vuokra-avustusten lakkauttaminen ja perusopetuksen tuntikehyksen leikkaus. Kotihoidon tuen kuntalisän poistamisen sijaan hallitus päätti esittää valtuustolle lisän laskemista 200 eurosta 150 euroon. Lisäksi toimenpidesuunnitelmasta karsittiin katukunnossapidon ja liikunta- ja viheralueiden palveluverkkoon, laatutasoon muuttamiseen ja toimintojen yleiseen tehostamiseen liittyvät toimenpidekokonaisuudet. Selvitettävistä toimenpiteistä kunnanhallitus päätti poistaa selvityksen ensimmäisen asemakaavan laatimisesta kunnan omistamalle maalle.

Hallituksen päätösten taloudelliset vaikutukset

NUUKA:n toimenpidesuunnitelmaan tehtyjen karsintojen taloudellinen vaikutus aikavälillä 2021-2029 on noin 11,2 milj. euroa. Siten kunnanhallituksen esitys toimenpidesuunnitelmasta tuottaa karsintojen jälkeen noin 22,7 milj. euron kumulatiiviset säästöt aikavälillä 2021-2029, kun kunnanjohtajan pohjaesityksessä vaikutus ohjelmakaudella olisi ollut noin 33,9 milj. euroa.

”Kunnan talouden elvyttäminen on rakennettu sekä palvelutuotannon ja investointitalouden sopeutusten että veroratkaisun varaan. Palvelutuotannon sopeutusten kuitenkin jäädessä suunniteltua pienemmiksi, kasvaa paine veroratkaisun kiristämiselle, mikäli talouden ennusteet säilyvät ennallaan”, kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme sanoo ja jatkaa:

”Päivitämme kunnan pitkän aikavälin talousennustetta kevättalven ja elokuun aikana. Muutokset ennusteessa osaltaan voivat vaikuttaa suunniteltuihin sopeutuksiin. Mitään helpotusta taloustilanteeseen ei näköpiirissä kuitenkaan ole, sillä koronapandemia näyttäisi jatkuvan edelleen ja valtion koronatuet poistuvat kuntataloudesta ensi vuonna. On myös huomioitava, että jo ennen koronaa olimme siirtymässä heikompaan suhdannevaiheeseen, joka osaltaan heijastelee muun muassa kunnan verotulojen kehitykseen. Samaan aikaan väestö edelleen ikääntyy, investointipaineet jatkuvat ja väestön määrällinen kasvu luo painetta palveluiden järjestämiselle. Hallituksessa tehdyt päätökset ovat kunnan talouden elpymisen kannalta oikeansuuntaisia, mutta talouden tasapainoon saattaminen edellyttää vielä runsaasti työtä ja rohkeita päätöksiä.”

Päätöksenteon aikataulu 2021

Valtuuston on määrä päättää NUUKA:n toimenpidesuunnitelmasta 27.1.2021. Valtuuston päätös palvelutuotannon sopeutuksista vaikuttaa siihen, millaiseksi NUUKA-ohjelman päivitetty versio veroratkaisuineen ja investointien sopeutuksineen lopulta muotoutuu kuluvan vuoden syksyllä. NUUKA-ohjelman päivityksestä ja veroratkaisusta on tarkoitus päättää syksyllä 2021 talousarviokokouksen yhteydessä.

Takaisin listaukseen