Ajankohtaista

Kaikki, Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto päätti rakentamisohjelmien muutoksista talousarvioon

8.2.2023

Valtuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen istuntoon ja kokouksessa päätettiin kunnallistekniikan ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelmien muutoksista talousarvioon. Kokouksessa käsiteltiin mm. myös asemakaavan muutos Metsäkylän tiellä, luottamushenkilömuutoksia lautakunnissa sekä luovutettiin tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Metsäkyläntiellä

Asemakaavan muutoksella alue osoitetaan toimitilarakentamiseen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Asemakaavalla tarkistetaan korttelialueen tonttien rajoja ja muutetaan maantiealuetta katualueeksi. Katualueella on yleiskaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve, jonka edellyttämää tilavarausta katualueella tutkitaan. Samalla nostetaan rakennusoikeutta yhdellä tonteista, jotta yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytykset voidaan huomioida. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan lisäksi nykymääräysten mukaiset hulevesien hallintaa ja ääneneristystä koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset, olemassa oleva muuntamo sekä ajoyhteys eteläisten tonttien välissä.

Valtuusto hyväksyi laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyi Metsäkylän asemakaavan muutoksen.

3-347 Metsäkyläntie, asemakaavan muutos, hyväksyminen >>

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman muutokset talousarvioon vuodelle 2023 hyväksyttiin

Päivitetyn kunnallistekniikan rakentamisohjelmaehdotuksen mukaisesti tehdään seuraavat muutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan ”3. Kiinteät rakenteet ja laitteet” (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

 • Kunnallistekniikan rakentaminen (meno) + 2,070 Me (lisää)
 • Klaukkalan tieverkko (meno) – 0,550 Me (vähennys)
 • Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno) + 1,200 Me (lisää)
 • Yhteensä, netto (meno) + 2,720 Me (lisää)

Muutosesityksen myötä kunnallistekniikan investointien valtuuston nähden sitovat määrärahat (hankeryhmätasot) vuonna 2023 ovat seuraavat:

 • Kunnallistekniikan rakentaminen 15,020 Me
 • Klaukkalan tieverkko 0,050 Me
 • Kunnan ja valtion yhteishankkeet 2,660 Me
 • Yhteensä netto 17,730 Me

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2023 ja määrärahamuutokset >>

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelman muutokset talousarvioon vuodelle 2023 hyväksyttiin

Valtuusto merkitsi tiedoksi Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelman ja hyväksyi esityksen mukaisesti muutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Rakentamisohjelmaan tulleet suurimmat muutokset ovat:

 • Heinoja I alueen rakentamisen jatkuminen + 325 000 €
 • Ilvesvuori pohjoisen suunnittelumäärärahan lisäys + 150 000 €
 • Kylänpään alueen määrärahalisäys + 225 000 €
 • Valkojan ja Väinöläntien päävesijohdon saneerauksen kustannusten nousu + 600 000 €
 • Palstakujan kohteen siirtyminen kokonaisuudessaan vuodelle 2023 + 200 000 €
 • Käpylän paineenkorotusaseman saneerauksen aikaistaminen + 150 000 €

Rakentamisohjelman muutosten takia vuoden 2023 investointien kokonaismääräraha on noussut 10 470 000 euroon, mikä on 1 650 000 euroa enemmän, kun valtuuston hyväksymä investointimääräraha.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2023 >>

Valtuusto myönsi omavelkaisen takauksen Rajamäen Uimahalli Oy:lle

Valtuusto on aiemmin päättänyt rahoituksesta 15.8.2022. Valtuusto täydensi päätöstä nyt  marginaalin osalta.

Valtuusto päätti myöntää Rajamäen Uimahalli Oy:lle täysimääräisen omavelkaisen takauksen kuntarahoitukselta hankittavalle enintään 50 000 euron leasingrahoitukselle. Takauksesta peritään vuosittain taattavaan limiittiin sidottu 0,3 prosentin takausprovisio. Takaus on voimassa koko sopimuskauden.

Leasingrahoituksella rahoitetaan uimahalliyhtiön väyläohjattujen pukukaappien lukkojen uusiminen. Uimahalliyhtiö on vaihtamassa asiakkuudenhallintajärjestelmää, joka edellyttää lukkojen uusintaa.

Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Rajamäen Uimahalli Oy:lle  >>

Merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

Valtuusto merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet 31.12.2022.

Keskeneräisten valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden määrä eri vuosilta 31.12.2021 ja 31.12.2022:

Valtuustoaloitteet Kuntalaisaloitteet
31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022
2022 10 kpl 8 kpl
2021 29 kpl 23 kpl 12 kpl 11 kpl
2020 8 kpl 5 kpl 9 kpl 9 kpl
2019 3 kpl 2 kpl 5 kpl 5 kpl
2018 3 kpl 2 kpl 4 kpl 4 kpl
2017 0 kpl 0 kpl 1 kpl 0 kpl
2016 1 kpl 0 kpl
Yhteensä 44 kpl 42 kpl 31 kpl 37 kpl

 

Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2022 >>

Jenni Viitanen valittiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan

Valtuusto myönsi eron Marko Salolle (SDP) asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden perusteella ja valitsi tilalle Jenni Viitasen.

Eron myöntäminen Marko Salolle asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenyydestä sekä täydennysvaali >>

Miku Jokinen valittiin teknisen lautakunnan varajäseneksi

Valtuusto myönsi eron Petteri Hovilammelle (PS) teknisen lautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden perusteella ja valitsi tilalle Miku Jokisen.

Eron myöntäminen Petteri Hovilammelle luottamustehtävästä ja täydennysvaali >>

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

TE-uudistuksen osalta eletään ratkaisevia hetkiä ja nyt vaikuttaa siltä, että eduskunta ehtii vielä saada lakiuudistuksen läpi tämän kauden aikana. Nurmijärven kunta on aloittanut valmistautumisen tulevaan uudistukseen siitä, että pohdimme sitä kenen kanssa Nurmijärvi tulisi muodostamaan työvoima-alueen tai sellaisessa vaihtoehdossa mieltä, että olisimme itsenäinen. Näillä näkymin Uudenmaan alueen pirstoutuminen pieniksi työvoima-alueiksi näyttää epätarkoituksenmukaiselta ja sen vuoksi olisi järkevää tehdä isompia työvoima-alueita ja rakentaa kattava sopimuspohja asiantuntija-avusta ja tietojen vaihdosta alueen työvoima-alueiden välille.

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman laadinta on alkanut. Sen tarkoitus on, että se toimii kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille. Tavoitteena on vahvistaa Kirkonkylän alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta.

Taustatyönä tehdään selvityksiä liikenteen, pysäköinnin sekä kaupallisten toimintojen osalta. Keskeisessä roolissa on kuitenkin vuoropuhelu alueen asukkaiden, yritysten ja luottamushenkilöiden kanssa.

Ensimmäiset tilaisuudet on jo pidetty. 31.1. pidettiin asukastilaisuus ja 7.2. pidettiin tilaisuus yrittäjille. 1.2. on auennut nettikysely, joka on toteutettu idea seinä mallilla, jossa voi nähdä myös muiden osallistujien ajatuksia. Kannattaa käydä katsomassa ja vastaamassa – se on auki 15.2. saakka. 6.2. meillä oli myös avoin tilaisuus kunnanvirastolla, jossa ne joilla ei ole nettiä, voivat käydä antamassa näkemyksensä kyselyyn. Kysymykset on myös avattu kunnan kotisivuilla ja niihin voi vastata myös sähköpostitse tai perinteisellä kirjeellä.  Lisäksi valmistelijat tekevät yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa, jotta kaikki näkökulmat saadaan huomioitua.

Luottamushenkilöiden työpaja pidetään 15.2.

Lisätietoa löytyy kunnan nettisivuille rakennetuilta teemasivuilta >>

Valtuustoaloite FSC-sertifioinin hakemiselle kunnan metsiin

Arto Hägg teki valtuustoaloitteen, että Nurmijärven kunta selvittää ja hakee kunnan metsille FSC-sertifiointia. FSC-sertifioidussa metsässä kiinnitetään huomiota mm. metsän monimuotoisuuden turvaamiseen lehtipuiden avulla, lahopuiden säästämiseen hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. FSC-sertifioidulle metsälle on kasvava kysyntä ja useat alan toimijat maksavat sertifioidusta puusta lisähintaa.

Tasavallan presidentin kunniamerkit ansioituneille

Valtuuston kokous aloitettiin juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille.

Kunniamerkit saivat seuraavat henkilöt:

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar)

 • Taipale, Janne Henrik, rehtori

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar)

 • Nurmi, Tiina Aino-Liisa, työhyvinvointipäällikkö

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr)

 • Haikonen, Mika, verkkotiedottaja
 • Junttila, Arja Helena, yleiskaavainsinööri
 • Maijala, Jouni Erkki Tapio, rikosylikonstaapeli
 • Sivula, Tapio, myyntijohtaja

”Meillä on niin luottamushenkilöissä kuin virkamiehissä pitkien ja monipuolisten työ- ja luottamustehtäväurien tehneitä henkilöitä. Tänään he saivat ”ansioidensa mukaan” ja voimme olla ylpeitä siitä, kuinka tasavallan presidentti on heitä huomioinut. Lämpimät onnittelut ansiomerkin saaneille” totesi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen.

Valtuuston kokouksessa 8.2.2023 kunniamerkit saaneet ryhmäkuvassa.

Lue lisää

Valtuuston kokouksen esityslista >>

 

Takaisin listaukseen