Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto: Urheilupuiston koululle uudisrakennus Klaukkalaan – Kirkonkylä kehittyy asemakaavamuutoksen myötä

24.3.2021

Kunnanvaltuusto päätti 24.3.2021 muun muassa Urheilupuiston hankesuunnitelmasta ja uudisrakennuksen rakentamisesta, Kirkonkylässä Toreenin korttelin 2203 asemakaavamuutoksesta ja edunvalvontasuunnitelmasta. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan korona-asioita. Kokouksessa jaettiin myös tasavallan presidentin myöntämät itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille. Kokouksen videotallenne on katsottavissa kunnan kotisivuilla. Kokouksen esityslista on luettavissa täällä

Kunnanvaltuuston kokous käynnistyi juhlavasti, kun valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin myöntämät itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille. Valtuutettu Arto Häggille (kok.) myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi, Aleksian palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläiselle Suomen Leijonan ansioristi, palvelupäällikkö Kati Aaltiolle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja maankäyttöpäällikkö Hannu Kujalalle Suomen Leijonan ansioristi.

”Lämpimät onnittelut vielä ansiomerkkien saajille ja kiitokset työstänne yhteiskunnan hyväksi”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kiitti puheessaan.

Kunnanjohtaja koronatilanteesta

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi tänään ajankohtaiskatsauksessaan koronatilanteesta.
”Uudenmaan koronakoordinaatioryhmässä on tänään linjattu, että rajoituksia tullaan alueellamme jatkamaan. Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tartuntatautilain 58g pykälän jatkamiseksi kahdeksi viikoksi 11.4. saakka. Muita tartuntatautilain rajoituksia jatketaan 30.4. saakka”, Mäkelä kertoo.

Kunnanjohtaja kertoi myös koronarokotusten tilanteesta.

”Rokotusten osalta parhaillaan urakoidaan yli 70-vuotiaiden ryhmän rokotuksia Nurmijärvellä. Juuri saadun tiedon perusteella AstraZenecan osalta voidaan jatkaa maanantaista alkaen, joten rokotuksia voidaan kohdentaa jälleen myös alle 70-vuotiaiden riskiryhmiin. Ajantasaisimman tilanteesta tiedon saa Keusoten viestintää seuraamalla. Toki tuemme kunnan viestinnässä parhaamme mukaan tiedonvälitystä kuntalaisille”, Mäkelä kertoo.

Urheilupuiston koululle uudisrakennus Arkadian länsipuolelle

Kunnanvaltuusto päätti, että nykyistä vuonna 1980 rakennettua Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan koulu rakennetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Uuden koulun valmistuttua nykyinen koulu puretaan ja tontille etsitään uusi käyttö. Peruskorjausta nykyiseen Urheilupuiston kouluun ei kannattanut valtuuston mukaan tehdä, koska korjausaste olisi vähintään ollut noin 80 %. Urheilupuiston koulu on yläkoulu.

Valtuusto päätti, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon, että uudisrakennuksen osalta tutkitaan eri rahoitus- ja elinkaarivaihtoehdot sekä huomioidaan alueen monipuolisen käytön tarpeet, kuten iltakäyttö. Valtuusto myös päätti, että jatkosuunnittelussa huomioidaan pysäköintiasioiden, Lepsämäntien liikenteen sujuvuus ja mahdollisuus Kisatien jatkamiselle Lepsämäntielle. Lisäksi valtuusto edellytti rakentamisen toteuttamista sääsuojattuna, mikäli Urheilupuiston koulu toteutetaan normaalina kohteena (ei elementtikoulu).

Valtuustossa käytiin keskustelua uudisrakennuksen liikuntasalin koosta. Valtuusto päätti, että jatkosuunnittelussa huomioidaan liikuntasalin suurempi koko palvelemaan monipuolisemmin koululiikuntaa sekä kuntalaisten vapaa-ajanliikunnan mahdollisuuksia, kuten koripalloa. Lisäksi tulisi tutkia tilapäismajoitusmahdollisuus esimerkiksi liikunta- ja kilpailutoimintaa varten silloin, kun koulu ei ole käytössä esim. kesälomakaudella. Jos tulevina vuosina tulee tarve lisätä liikuntatiloja koulun ulkopuoliseen käyttöön, kustannuksia ei tule sisällyttää valtuuston mukaan koulutuspalvelujen budjettiin.

Urheilupuiston koulu on osa Nurmijärven kunnan hyväksyttyä investointiohjelmaa. Hankkeelle on varattu 16,6 miljoonan euron määräraha, josta 0,6 miljoonaa euroa on vuodelle 2021.  Vuoden 2021 määräraha käytetään korjauksiin, joilla parannetaan sisäilmaolosuhteita koulussa varsinaisen hankesuunnitelman mukaisen hankkeen valmistumiseen saakka. Investointimääräraha 16 miljoonaa on suunniteltu käytettäväksi uuden Urheilupuiston koulun rakentamiseen.

Petri Vaulamo (kok.) esitti tekstimuutosta pohjaesitykseen, että Urheilupuiston koulun hanketta tulee kiirehtiä siten, että suunnitelmat voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti. Tätä kannatettiin yksimielisesti.

Lue lisää esityslistalta. Hanketta voi seurata Näin Nurmijärvi rakentuu -blogista.

Kirkonkylän kaupallinen palvelutarjonta kehittyy asemakaavamuutoksen myötä

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Kirkonkylässä Toreenin korttelin 2203 asemakaavamuutoksen. Muutoksella edistetään Kirkonkylän kaupallisen palvelutarjonnan kehittämistä. Toreenin kortteli sijaitsee Kirkonkylän keskusta-alueen pohjoisosassa Rajamäentien ja Raalantien risteyksessä, Seppäläntien eteläpuolella. Varsinainen korttelialueen muutos keskittyy lähinnä nykyisen pallokentän alueelle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.6.2020 päättänyt tehdä tontinluovutuksen esisopimuksen Lehto Tilat Oy:n kanssa noin 20 000 m² määräalasta alueella. Tontille on tarkoitus rakentaa päivittäistavara- ja erikoitavarakaupan myymälä ja niitä palvelevat huolto- ja pysäköintijärjestelyt.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kirkonkylän keskustan kaupallisten palveluiden kehittymisen sekä parantaa kaupallisten palveluiden saavutettavuutta.

Asemakaavan muutoksessa alue säilyy pääosin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena. Muutoksen myötä Sairaalantie muutetaan kaduksi ja risteysjärjestelyt Rajamäentiellä suunnitellaan uudelleen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää.

Valtuusto hyväksyi Nurmijärven edunvalvontasuunnitelman

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan edunvalvontasuunnitelman. Listalle on valittu kohteet, jotka ovat kunnan ja kuntalaisten kannalta merkittäviä talouden, arjen sujuvuuden, asumisen, kuntaan muuttamisen tai työpaikkojen näkökulmasta tai ovat muuten strategian toteutumisen kannalta merkittäviä.  Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kunnan päätäntävallassa.

Edunvalvontakohteet jakautuvat neljään aihealueeseen: liikennehankkeet, rakennuskulttuurikohteet, julkiset, mutta ei kunnan tuottamat palvelut ja lainsäädäntö.

Liikennehankkeista tärkeimpänä kehittämiskohteena nähdään joukkoliikenteen kehittämiseen tähtäävät hankkeet. Edunvalvontasuunnitelmassa on yhteensä 10 kohdetta, muun muassa Helsinki-Tallinna-tunnelin jatke Hanko-Hyvinkää-radalle, Kehä V:n (Vt 25) kehittäminen ja Kehä IV:n rakentaminen sekä vahvan joukkoliikenneväylän rakentaminen välille Klaukkala-Kivistö.

Rakennuskulttuurikohteet keskittyvät etenkin Sääksjärven ympärille, mikä tarkoittaa Kiljavan sairaalan, entisen Röykän sairaalan ja Kiljavan opiston alueiden kehittämismahdollisuuksien turvaamista niin taloudellisen toiminnan kuin matkailun kannalta.

Julkisista palveluista merkittävimmiksi nousee Keski-Uudenmaan sote sekä työllisyyspalvelut laajemmin kattaen niin TE- toimiston kuin esim. TYP:n palveluiden saatavuuden Nurmijärvellä.

Lainsäädännön näkökulmasta kunnan edunvalvontakohteeksi on nostettu ruuhkamaksun tulon estäminen.

Suunnitelmassa on listattu myös muita kohteita, joita seurataan ja joissa valvotaan Nurmijärven kunnan etua.

Valtuusto päätti purkaa Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n

Kunnanvaltuusto näki, että Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n vähäinen liiketoiminta huomioiden tarkoituksenmukaiseksi purkaa yhtiön vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta. Valtuusto päätti, että yhtiön toiminnot sulautetaan kuntaan. Tilintarkastettu lopputilitys ja kertomus selvitystilamenettelystä tuodaan kunnanhallituksen tiedoksi tilintarkastuksen jälkeen.

Valtuusto nosti kuntatodistusohjelmien limiittitasoja

Kunta on avannut lyhytaikaisen käyttöpääoman hankkimiseksi kuntatodistusohjelman seuraavien rahoituslaitosten kanssa: Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Handelsbanken Oyj ja Danske Bank Oyj. Rahoituslaitoskohtainen limiitti on tällä hetkellä 15 milj. euroa.

Prosessiekonomisista sekä taloudellisista syistä johtuen valtuusto päätti nostaa rahoituslaitoskohtaista limiittitason 25 miljoonaan euroon.
Lue lisää.

Keskustelua keskeneräisistä valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kunnanvaltuusto keskusteli valtuusto- ja kuntalaisaloitteista. Valtuusto merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet. Harri Lepolahti (sd.) teki ponsiesityksen, että kunnanhallitus selvittäisi, miten aloitemenettelyä käsittelyä voitaisiin kehittää ja aloitteiden käsittelyä nopeuttaa jatkossa.

Kivistö hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajaksi

Valtuusto myönsi Kristiina Hakalalle (kok.) eron 16.12.2020 kunnallisista luottamustehtävistä ja valitsi hänen tilalleen hyvinvointilautakunnan jäseneksi Pirjo Kivistön (kok.). Kristiina Hakala toimi hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajana ja mainitussa valtuuston päätöksessä varapuheenjohtajan valinta jäi tekemättä. Näin ollen valtuusto valitsi Pirjo Kivistön hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi kaudeksi.

Ero Schildtille luottamustehtävistä – tilalle Jari Salminen

Valtuusto myönsi Markku Schildtille eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän varajäsenyydestä. Tilalle teknisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Jari Salminen (kok.). Valtuusto totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmään.

Valtuustossa käsiteltiin vastaukset viiteen valtuustoaloitteeseen

Valtuustoaloite kauppapaikan saamiseksi Lopentien ja Hangontien risteykseen
Valtuustoaloite Seitsemän veljeksen kunniaksi perustettavasta luonnonsuojelualueesta
Vastaus valtuustoaloitteeseen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta päätöksenteossa
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoa Nurmijärven kunnassa
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien postitoimipaikkojen nimien yhdistämistä

Valtuusto käsitteli ja merkitsi tiedoksi vastaukset viiteen eri valtuustoaloitteeseen. Ensimmäisenä käsiteltävänä oli vastaus Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen kauppapaikan saamiseksi Lopentien ja Hangontien risteykseen. Vastauksessa tuotiin esille, että Lopentien ja Hangonväylän risteysalue on pohjavesialuetta. Alueelle ei näin ollen ole mahdollista sijoittaa polttoaineen jakelua. Vastauksessa myös todetaan, että Röykän kaupallisen tarjonnan kehittyminen Röykän taajaman keskustassa palvelisi parhaiten röykkäläisiä. Samalla se houkuttelisi parhaiten uusia asukkaita Röykkään.

Toisena käsiteltiin vastaus Vihreän valtuustoryhmän aloitteeseen Seitsemän veljeksen kunniaksi perustettava luonnonsuojelualueen parustamisesta. Luonnonsuojelualueen perustamista tullaan esittämään Hirmunojan ja Myllykosken alueille. Asiaa valmistellaan ja asia tuodaan päätettäväksi kevään 2021 aikana.

Kolmanneksi käsiteltiin vastaus Vihreän valtuustoryhmän aloitteeseen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa. Vastauksessa nähtiin, että kunnassa on tarve laatia yhteinen toimintamalli ennakkovaikutusten arviointi. Jotta lapsivaikutusten arviointi saadaan päätöksenteossa suunnitelmalliseksi toiminnaksi, Nurmijärven kunnassa vakiinnutetaan lapsivaikutusten arviointi osaksi niiden merkittävien päätösten valmistelua, jotka koskevat alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kunnassa laaditaan ennakkovaikutusten arviointiin ja lapsivaikutusten arviointiin helposti sovellettava, selkeä toimintamalli yhtenäistämään vaikutusten arvioinnin käytänteitä ja päätöksentekoa.

Neljänneksi käsiteltiin vastaus Vihreän valtuustoryhmän aloitteeseen anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta kunnassa. Vastauksessa nähdään, että anonyymiä rekrytointia on perusteltua kokeilla ennen päätöksiä toiminnan vakiinnuttamisesta. Kokeilu voidaan aloittaa keväällä 2021 ja vaikutukset analysoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä jatkopäätöstä varten.

Viidentenä käsiteltiin vastaus Kalevi Laineen (kesk.) aloitteeseen, jossa esitetään, että kunnanhallitus luopuu postitoimipaikkojen nimien yhdistämisestä ja käyttää kyselyn varat NUUKA-ohjelmaan. Vastauksessa todettiin, ettei valtuustoaloite ole enää ajankohtainen, koska kunnanhallituksen päättämä postitoimipaikkakysely on toteutettu marraskuussa 2019 ja kunnanhallitus on päättänyt postitoimipaikkakyselyn jatkotoimenpiteistä tammikuussa 2020.

Valtuusto hyväksyi vastaukset kaikkiin aloitteisiin sekä totesi, etteivät ne anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valtuustossa jätettiin uusia valtuustoaloitteita

Leni Pispala (vihr.) ja Jonna Heinonen (vihr.) jättivät valtuustoaloitteen Nurmijärven kunnan osallistumisesta Pride-liputukseen Helsinki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toiminnassaan kyseisen viikon aikana.

Tarleena Takalo-Eskola (kok.), Virpi Räty (kok.) ja Riina Mattila (kok.) jättivät valtuustoaloitteen Klaukkalan Isoniitun ja Luhtajoen ympäristön ulkoilu- ja virkistysalueen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen Hupikylä-kaavasta, jonka tarkoituksena on luoda asuinalue, jonne rakentaja voi rakentaa itsensä näköisen ja ekologisen rakennuksen.

Esa Laitinen (Ps.) jätti valtuustoaloitteen liikunnan ja metsänhoidon yhdistämisestä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen alaikäisten kiusaamiseen ja syrjäytymiseen puuttumiseksi.

Takaisin listaukseen