Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja Seitsemän veljeksen hankesuunnitelman – kunta ei liputa Pride-lipulla

26.5.2021

Muokattu 25.5.2021 klo 8.45 ja 26.5.2021 klo 8.42

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 26.5.2021 kolme asemakaavan muutosta, Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelma sekä tilinpäätös viime vuodelta 2020 ja osavuosikatsaus alkuvuoden osalta. Tilinpäätös herätti runsaasti keskustelua. Lisäksi valtuustossa käsiteltiin useita valtuustoaloitteita, joista erityisesti Pride-liputukseen osallistuminen synnytti useita puheenvuoroja. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkaneen hyvin Nurmijärvellä. Kokouksen esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilla ja kokouksen videotallenne on katsottavissa niin ikään kotivisuilta.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt tänään 26.5. Tiedot äänestyspaikoista voi tarkistaa kunnan tiedotuslehdestä sekä kotisivuilta osoitteesta nurmijarvi.fi/kuntavaalit.

”Saamieni tietojen mukaan alku on sujunut hyvin kaikissa äänestyspisteissä. Korona toi näihin vaaleihin erikoisuutena aiempaa pidemmän ennakkoäänestysajan, joka kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Eli ennakkoon voi käydä äänestämässä aina 8.6. saakka. Nurmijärveläisinä erikoisuuksina on näissä vaaleissa käyttöönotettu ulkoäänestyspaikka Krannilan liikuntapuistossa sekä kuntaa kiertävä vaalibussi”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo.

Valtuusto hyväksyi Luhtajoentien-Havumäentien asemaakaavan muutoksen

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Luhtajoentien-Havumäentien asemakaavamuutosehdotuksen. Asemakaava mahdollistaa osaltaan tieyhteyden rakentamisen Klaukkalan kehätielle. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueen itäpuolella Mäntysalon, Klaukkalan Metsäkylän ja vesitorninmäen välissä. Luhtajoentien-Havumäentien asemakaavan muutosehdotus II ja katusuunnitelma olivat nähtävillä 3.2.-14.3.2021.

Ensimmäiseen ehdotukseen verrattuna kaavoitettava alue on pienentynyt noin seitsemällä hehtaarilla, ollen ehdotus II:ssa noin 15 hehtaaria. Pinta-alan muutos johtuu siitä, että katualueen leveys oli ensimmäisessä kaavaehdotuksessa noin 100 metriä ja ehdotus II:ssa pääpiirteissään noin 50 metriä. Katualuetta kavennettiin tarkentuneen katusuunnitelman ansiosta. Kaavaan osoitettu kavennettu katualue sisältää viherkaistat, hulevesien viivytyksen ja kevyenliikenteen yhteyden sekä kaikki katua varten tehtävät maastonmuokkaukset. Katualueen kaventamisella pyritään vastaamaan myös maanomistajilta tulleeseen palautteeseen siitä, että katualueeksi osoitettava kaava-alue on laaja maanomistajien näkökulmasta.

Hellaspolun asemakaavan muutos hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Hellaspolun asemakaavan muutoksen yksimielisesti. Alue sijaitsee Rajamäen keskustan tuntumassa, taajaman luoteispuolella. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on edesauttaa alueen rakentumista, osoittaa tehokkaampaa rakentamista Rajamäen keskustan läheisyyteen sekä kytkeä Kylänpään alue tiiviimmin Rajamäen keskustaan. Asemakaavan muutosehdotus II pidettiin nähtävillä 18.3.-16.4.2021. Kaavakarttaan tai määräyksiin ei ole tehty muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

Ropakkotien pysäköintialueiden asemakaavan muutos hyväksyttiin

Klaukkalan Ropakon alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen ja tästä aiheutuviin pysäköintiongelmiin pyritään vastaamaan Ropakkotien asemakaavan muutoksella. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen yksimielisesti. Ropakkotien pysäköintialueiden asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 3.2.-14.3.2021.

Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelma

Osana Nurmijärven kunnan palveluverkkotyöhön liittyy Rajamäen koulukampuksen kehittäminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5. yksimielisesti Seitsemän veljeksen koulun hankesuunnitelman, jossa koulu toteutetaan hankesuunnitelmavaihtoehdon B mukaan. Tässä vaihtoehdossa toteutetaan monikäyttöiset, muunneltavat ja avoimet oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamisen. Kampukseen tulevat myös kirjaston ja nuorisotilan tilat tukevat yhteistyötä kirjaston ja nuorisotyön kanssa. Samoin kampuksella mahdollistuu tilojen joustava käyttö. Kuudensien luokkien tilojen sijoittaminen Kuntola-rakennukseen tuo tarvittavaa lisätilaa Rajamäen alakoulun puolelle. Oppilaille ja opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan Rajamäen alueen 5.-6.-luokkalaiset pitivät 6.-luokkalaisten Rajamäen kampukselle hyvänä ratkaisuna.

Jatkovalmistelussa huomioidaan valtuuston päätös lukioratkaisusta eli lukiota ei toteuteta Rajamäelle. Suunnittelussa huomioidaan sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. Valtuuston päätöksen mukaisesti tilaohjelmaa tehostetaan vielä ja monikäyttöisyys sekä muuntojoustavuus huomioidaan.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja vastuuvapaus

Valtuusto päätti vahvistaa kunnanhallituksen tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Kokouksen aikana Harri Lepolahti (sd.), Maiju Tapiolinna (ps.) ja Kalle Mustonen (kesk.) esittivät, ettei vastuuvapautta hyväksyttäisi yksityistieasioihin liittyen. Vastaesityksen mukaan vastuuvapautta ei olisi myönnetty yksityistieasioiden valmistelusta vastanneille tekniselle johtajalle ja kunnallistekniikan päällikölle vuoden 2020 osalta. Esitystä perusteltiin sillä, että vuonna 2020 Kalle Mustosen (kesk.) valtuustoaloitteessa pyydettiin selvittämään yksityistieasioiden valmistelun lainmukaisuutta.

Valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen toi esille, että merkittävä osa yksityistiepäätöksistä mm. hoitosopimusten irtisanomiset, tehtiin vuonna 2019. Lisäksi puheenjohtaja muistutti, ettei tilinpäätöksen hyväksyminen tai vastuuvapauden myöntäminen liity yksityistiepäätösten oikeudellisuuden arvioimiseen. Valtuustonpuheenjohtaja muistutti vastaesityksen vakavuudesta ja pyysi ryhmäpuheenjohtajilta puheenvuorot. Kokoomuksen, Keskustan, SDP:n, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden puheenjohtajat sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja näkivät, ettei muutosesitykselle ole perusteita valmistelussa olevan valtuustoaloitteen pohjalta. Valtuusto äänesti asiasta ja päätti äänin 44 jaa – 7 ei hyväksyä pohjaesityksen. Lepolahti, Tapiolinna ja Mustonen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Arviointikertomus vuodelta 2020

Kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen viime vuodelta ja merkitsi sen tiedoksi. Samalla valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle toimenpiteistä kuluvan vuoden aikana.

Kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 ja talousarviomuutokset

Valtuusto käsitteli vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi. Sen lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan lautakuntien esitysten mukaisesti.

Hyväksytyt muutokset talousarvion käyttötalousosaan:

  1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoista esitetään vähennettävän 150 000 euroa ja vastaava osuus siirrettävän elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden määrärahoihin. Tämä liittyy kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän väliseen tehtäväjaon muutokseen palkkatukityöllistämisessä.
  2. Konsernipalveluihin esitetään Rajamäen Uimahalli Oy:n toimintatukeen 353 000 euron lisämäärärahaa vallitsevasta koronatilanteesta johtuen.
  3. Koulutuspalveluihin esitetään 78 500 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021 kuuden henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen Kivenpuiston kouluun lukuvuodeksi 2021-2022.
  4. Koronan jälkihoitoa varten varhaiskasvatuspalveluihin esitetään 55 300 euron lisämäärärahaa neljän määräaikaisen varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamista varten ajalle 1.8.2021-31.7.2022.
  5. Koronan jälkihoitoa varten nuorisopalveluihin esitetään 25 000 euron lisämäärärahaa kahden määräaikaisen koulunuorisotyöntekijän palkkaamista varten ajalle 1.8.2021-31.7.2022.
  6. Koronan jälkihoitoa varten hyvinvointipalveluihin esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa psykososiaalisen tuen erityisohjaajan palkkaamista varten ajalle 1.7.2021-31.7.2022.
  7. Tilakeskuksen vuokratuottoja esitetään vähennettävän 300 000 euroa ja määrärahoja lisättävän 700 000 euroa.

Hyväksytyt muutokset talousarvion investointiosaan:

  1. Maaniitun koulun peruskorjaukseen liittyvään kalustomäärärahaan esitetään 60 000 euron lisämäärärahaa. Peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuoden aikana.
  2. Metsolan päiväkotiin esitetään 20 000 euron lisämäärärahaa uudisrakennukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Päiväkoti valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuoden aikana.

Valtuusto päätti lisämäärärahasta kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Koronaepidemia on vaikuttanut kunnan palveluihin ja henkilöstön työskentelyyn monin tavoin maaliskuusta 2020 alkaen. Jatkuvat epidemiasta johtuvat toiminnan muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon joustavuutta ja voimavaroja. Tilanteen ennakoimattomuus, tartuntojen riskit ja perustehtävän jatkuvat häiriöt ovat lisänneet työn kuormittavuutta ja koetelleet henkilöstön työssä jaksamista. Henkilöstö on huolehtinut perustehtävänsä ohella myös sekä henkilöstön että asiakkaiden terveysturvallisuudesta.

Valtuusto päätti lisätä kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukea vuodelle 2021 siten, että liikunta- ja kulttuuriedun arvo henkilöä kohden korotetaan 70 eurosta 140 euroon sekä työyhteisöjen työhyvinvointia edistävän toiminnan määrärahaa korotetaan henkilöä kohden 60 eurosta 120 euroon. Valtuusto hyväksyi työhyvinvoinnin tukeen yhteensä 213 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle.

Johannes Haapalainen (kd.) esitti, että liikunta- ja kulttuuriedun arvoa henkilö kohden olisi korotettu 100 eurolla 170 euroon. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 39 jaa – 10 ei – 2 tyhjä pohjaesityksen.

Harri Lepolahti teki ponsiesityksen, jonka mukaan kunta pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös Keusoten henkilöstön kulttuuriedun ja työyhteisöjen työhyvinvointia edistävää määrärahaa korotettaisiin samojen periaatteiden mukaisesti. Valtuusto hylkäsi ponsiesityksen äänestyksen jälkeen äänin 41 jaa – 10 ei.

Valtuusto käsitteli vastaukset yhdeksään valtuustoaloitteeseen

Valkjärven koulun rakentaminen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti aloitteessaan 29.1.2020 uuden koulun rakentamista palaneen Valkjärven koulun pihalle. Valkjärven koulun luonnossuunnitelmat hyväksyttiin toukokuussa 2020 ja koulu on rakennettu siirtokelpoisena rakennuksena. Koulurakennus on otettu käyttöön tammikuussa 2021. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kuitukaapeliyhteyden rakentamisen kustannusten selvittäminen

Juha Peltonen (sd.) ja 7 muuta valtuutettua esittivät 28.2.2018, että kunta selvittää, millaisia kustannuksia aiheutuu, jos kaikki kuntakonsernin toimijat laskevat kuitukaapeliyhteyden kaikkiin kunnallistekniikan ja muun infrarakentamisen kohteisiin. Kunnan vastauksen mukaan operaattorit ovat viime aikoina alkaneet aktiivisesti toteuttamaan valokuitukaapelia mm. kunnan päätaajamissa. Kunta on toteuttanut joissakin infrarakentamiskohteissa suojaputkituksia, jotka ovat myytävissä sellaiselle operaattorille, joka haluaa kyseiselle alueelle toteuttaa esim. valokuitukaapelin sen jälkeen, kun muu infra on jo rakennettu. Kunta toteuttaa jatkossakin infrarakentamiskohteissa oman suojaputkivarauksen mahdollisia myöhemmin toteutettavia valokuitukaapeleita tai muita operaattoreiden tarpeita varten silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Riista-aidan rakentamisen tutkiminen Kehätielle

Petri Vaulamo (kok.) ja 23 allekirjoittajaa jättivät valtuustoaloitteen, että kunta tutkisi ja suunnittelisi yhdessä ELY-keskuksen kanssa riista-aidan rakentamista Klaukkalan kehätielle. Klaukkalan kehätien tiesuunnitelmaa laadittaessa ELY-keskus päätti, että Klaukkalan kehätielle ei suunnitella eikä toteuteta riista-aitoja. Vastauksen mukaisesti kunta ei lähde tässä vaiheessa yksin, ilman Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen osallistumista, toteuttamaan Klaukkalan kehätielle riista-aitoja. Valtuustoaloite lähetetään Väylävirastoon ja Uudenmaan ELY-keskukseen tiedoksi. Kunnasta otetaan yhteyttä paikallisiin metsästysseuroihin hirvinauhojen asentamiseen liittyen. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Katuvalojen rakentamisen selvittäminen Nummenpääntielle

Petri Vaulamo (kok.) ja Taneli Kalliokoski (kesk.) ja 13 allekirjoittajaa esittivät valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärven kunta yhdessä ELY-keskuksen kanssa tutkii ja suunnittelee mahdollisuudesta asentaa katuvalot Perttulaan Nummenpääntielle välille Mikkolanmäki-Satulinmäki. Kunnan vastauksessa todetaan, että kunta edistää lähivuosina maanteiden valaistuksen rakentamista vuosittain päätettävien määrärahojen sekä 19.1.2017 ohjeellisena hyväksytyn maantievalaistuksen ohjelman puitteissa. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Muovijätteen keräys- ja kierrätystilanteen selvittäminen

Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja 15 allekirjoittajaa esittävät, että muovijätteen keräys- ja kierrätystilanne selvitetään Nurmijärven kunnan toimipisteissä sekä luodaan mahdollisimman systemaattinen muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmä. Kunnan vastauksen mukaa jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt 12.3.2020 § 16 uusista jätehuoltomääräyksistä toimialueellaan. Jätehuoltomääräysten 17 § mukaan muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee kunnan kiinteistöjä, joilla sitä kertyy vähintään 20 kg kuukaudessa. Lisäksi muut kiinteistöt voivat sopia pakkausmuovin kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä, jos ne sijaitsevat taaja-asutusalueella ja keräysreitin varrella. Keräysvelvoite tulee voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan/Kiertokapula Oy:n kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella, kuitenkin viimeistään 31.5.2022. Kunta sitoutuu noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Ei Pride-liputusta Nurmijärvelle

Leni Pispala (vihr.) ja Jonna Heinonen (vihr.) sekä 9 allekirjoittajaa jättivät valtuustoaloitteen Nurmijärven kunnan osallistumisesta Pride-liputukseen Helsinki Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa toiminnassaan kyseisen viikon aikana.  Nurmijärven kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kunta liputtaa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta Helsinki Pride -viikon aikana sateenkaarilipuilla kunnanviraston edustalla.

Valtuustoaloite herätti runsaasti keskustelua. Virpi Räty (kok.) esitti aloitteen palauttamista valmisteluun. Arto Hägg (kok.) puolestaan esitti asian käsittelyn jatkamista valtuustossa 26.5. Kunnanvaltuusto päätti äänin 44 jaa – 7 ei jatkaa asian käsittelyä.

Käsittelyn jatkuessa Arto Hägg (kok.) jätti muutosesityksen, jonka mukaan Nurmijärven kunta edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä omassa toiminnassaan. Muutosesityksen mukaan kunta ei kuitenkaan juhlistaisi tapahtumia tai kampanjoita liputtamalla ulkopuolisten yritysten, yhdistysten tai liikkeiden tunnuksilla tai lipuilla. Muutosesityksen mukaan valtuusto toteaisi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 18 jaa – 27 ei – 5 tyhjä – hyväksyä Arto Häggin muutosehdotuksen, jonka mukaan Nurmijärven kunta ei liputa Pride-lipulla Helsinki Pride -viikolla.

Henkilöliikenteen edistäminen Hanko-Hyvinkää-radalla

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja 6 allekirjoittajaa esittävät valtuustoaloitteessa henkilöliikenteen edistämistä Hanko-Hyvinkää-radalla. Aloitteen mukaan tämä edistäisi poikittaisliikennettä Uudellamaalla. Kunnan vastauksen mukaan radan henkilöliikennepotentiaali on Nurmijärvellä nykytilanteessa pieni. Kunnan joukkoliikenteen kehittämisen kannalta panostaminen etelän suunnan linja-autoyhteyksiin on raidekäytävän kehittämistä tärkeämpää. Tämä ei poissulje jonkinlaista henkilöliikennettä radalla pidemmällä aikavälillä, jonka valmiuksia kannattaa edistää raidekäytävän kuntien ja valtion toimijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Kunnan kannattaa kuitenkin edistää eri foorumeilla henkilöliikenteen aloittamista Hanko-Hyvinkää-radalla, mikäli Liikenne- ja viestintäministeriö ostaisi liikennöinnin VR:ltä tai joltain muulta toimijalta. Maiju Tapiolinna (ps.) esitti vastauksen palauttamista valmisteluun. Valtuusto äänesti asiasta ja päätti äänin 45 jaa – 6 ei hyväksyä annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutalossa tarjottavien palveluiden kehittäminen

Valtuutetut Riina Mattila (kok.), Maritta Kopsala (vihr.) ja Mira Lappalainen (ps.) tekivät 10 allekirjoittajan tukemana valtuustoaloitteen 23.9.2020 koskien Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutalossa tarjottavien palveluiden kehittämistä ja ikäihmisen sekä vammaisten palveluiden säilyttämistä. Valtuusto käsitteli kunnan vastausta, minkä yhteydessä Riina Mattila (kok.) teki muutosesityksen, jonka mukaan vastausta muutetaan seuraavasti: Laaditun kartoituksen perusteella tehdään selvitys Nurmijärven Onnenkimpale ry:n kanssa toimintojen jatkamiseksi Heikkarin tiloissa. Kartoitetaan kunnan omat tilamahdollisuudet. Selvitetään kunnassa toimivien järjestö- ja yhdistys-sektorin sekä vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ikäihmisten olohuonemaisen toiminnan toteuttamisesta kunnan isoimmissa taajamissa. Eläkeläisten ja ikäihmisten toiminnan järjestämiseen tulee asettaa työryhmä, raportoi suunnitelmista hyvinvointilautakunnalle. Työryhmä tulee asettaa vuoden 2021 aikana. Työryhmässä tulee olla kunnan hyvinvointikoordinaattori, vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat, hyvinvointilautakunnan edustaja(t) ja mahdollisesti myös Keusoten edustaja(t). Toiminnan kehittämiseksi haetaan hankeavustusta sekä laaditaan konsepti ikäihmisten olohuonemallin pilottihanketta varten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valtuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Työllisyyskummitoiminta etenee

Valtuutettu Jenni Sandberg (sd.) ja 38 muuta valtuutettua esittivät jättämässään valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärvellä selvitetään nuorten 18-29-vuotaiden työllisyyskummitoiminnan edellytyksiä ja toiminnan käynnistämistä, mikäli selvitys tukee sitä. Valtuusto on palauttanut asian 11.12.2019 uudelleen valmisteluun. Kunnan vastauksessa raportoidaan selvityksen tuloksia ja kerrotaan, että kunta perustaa ohjausryhmän, johon kutsutaan kuntatoimijoiden ja toiminnasta kiinnostuneiden järjestöjen edustajien lisäksi TE-toimiston edustaja. Ryhmää täydennetään tarvittaessa esim. kokemusasiantuntijoilla. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään vastaava työpajaohjaaja. Työllisyyskummitoiminnan asiakkaat tulisivat Nurmijärven Ohjaamon tai työllisyyspalveluiden ohjaamana. Asiakkuus ohjaaviin tahoihin säilyy koko mentoroinnin ajan. Mentorin rooli on täydentää olemassa olevia palveluita. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Useita uusia valtuustoaloitteita

Maiju Tapiolinna (ps.) jätti valtuustoaloitteen purettavien rakennusten kierrättämiseksi.

Kimmo Kakko (smp) ja Eero Santala (sd.) esittävät valtuustoaloitteessaan Klaukkalan koronatestauspisteen muuttamista nykyiseltä sijainniltaan mahdollisimman pikaisesti. Aloitteen mukaan kunnan tulee aktivoida korvaavan sijoituspaikan etsiminen uudelleen. Mikäli suoraan sopivaa paikkaa ei löydy, täytyy etsintää laajentaa sen kaltaisiin paikkoihin, jotka soveltuvat toimintaan tarvittavien muutoksien jälkeen.

Riina Mattila (kok.), Jari Salminen (kok.) ja Visa Tarikka (kok.) esittävät valtuustoaloitteessaan, että Klaukkalan Ketunkallion tien reunassa sijaitseva viheralue muutetaan/rakennetaan parkkipaikoiksi.

Pauliina Pukarinen (vihr.) ja Visa Tarikka (kok.) esittävät valtuustoaloitteessaan, että kunnassa selvitetään mahdollisuus luovuttaa tilapäiseen käyttöön purettavia rakennuksia yhteisötaiteen luomiseen joko kunnan omaan toimintaan tai yhteistyössä Taiteen kotitalon tai jonkin muun kolmannen sektorin toimijan kanssa.

Vihreiden valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että nyt rakennettavien kunnan omistamien kiinteistöjen katolle asennetaan aurinkopaneelit yhteistyössä Nurmijärven sähkön kanssa, jonka kanssa tehdään myös sopimus energian otosta verkkoon varastoon, jolloin se on mahdollista saada käyttöön silloin, kun aurinko ei tuota energiaa. Myös olemassa olevissa kiinteistöissä tulee saneerausten ja peruskorjausten yhteydessä tutkia mahdollisuus aurinko paneelien käyttöönottoa.

Mira Lappalainen (ps.) jätti valtuustoaloitteen Sompiontien liikenneturvallisuudesta ja esittää, että tie otetaan uudelleen suunnitteluun.

Maiju Tapiolinnan (ps.) ja Kalle Mustosen (kesk.) valtuustoaloitteessa esitetään, että Nurmijärven kunnan on rekrytoinneissa mahdollistettava etätyötä tekevän palkkaus.

Esa Laitinen (ps.) jätti valtuustoaloitteen, että Rajamäen Patruunantielle tehdään paikkavaraus kuntoportaille.

Kalle Mustonen (kesk.) esittää valtuustoaloitteessaan, että rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen otettaisiin jatkossa huomioon rakennuslupia myönnettäessä, ja että rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen myönnettäisiin aina hänen ensimmäistä taloa rakentaessa, mikäli ei ole erittäin painavaa syytä (esim. luonnonsuojelualue) evätä rakennuslupa.

Harri Lepolahti (sd.) esittää valtuustoaloitteessaan, että kunta selvittää mahdollisuuden uudistaa nuorten kesätyöllistämistä kesätyötakuun toteuttamiseksi.

Elli Mantila (kesk.) ja Virpi Räty (kok.) esittävät valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärven kunta ryhtyy suunnittelemaan ja toteuttamaan luontopolkua Luhtajoen vartta pitkin Klaukkalasta Kuhakoskelle.

Esityslista 26.5.2021

3-340 Luhtajoentie-Havumäentien asemakaavan laatiminen ja muuttaminen Klaukkalassa, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
1-152 Hellaspolun alueen asemakaavan muutos, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
3-344 Klaukkalan Ropakkotien pysäköintialueiden asemakaavan muutos, pohjaesityksen mukaan
Seitsemän veljeksen koulu, hankesuunnitelma, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven kunnan tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven kunnan arviointikertomus vuodelta 2020, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 ja talousarviomuutokset, pohjaesityksen mukaan
Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen korona-ajan vaikutusten vuoksi, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite Valkjärven koulun uudelleen rakentamisesta, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite valokuitukaapeloinnin vauhdittamiseksi, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite riista-aidan rakentamisesta Klaukkalan kehätielle, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite muovijätteen keräämisen ja kierrättämisen systematisoinnista, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite Nurmijärven kunnan osallistumiseksi Pride-liputukseen, äänestyksen jälkeen muutosesityksen mukaan
Valtuustoaloite henkilöliikenteen edistämiseksi Hyvinkää-Hanko radalla, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutalossa tarjottavien palveluiden kehittämistä sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluiden säilyttämistä, muutosesityksen mukaan
Valtuustoaloite työllisyyskummitoiminnasta, pohjaesityksen mukaan

 

Takaisin listaukseen