Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Päätöksenteko, Rakentaminen, Tontit

Uusia omakotitontteja tulossa hakuun Rajamäelle ja Vanha-Klaukkaan

22.9.2021

Nurmijärven elinvoimalautakunta päätti 21.9.2021 pidetyssä kokouksessa, mitä tontteja kunnassa laitetaan myyntiin tai vuokrataan ja millä hinnalla. Hakuun tulossa olevat uudet omakotitontit sijaitsevat Rajamäen Kylänpään ja Saunatien alueilla sekä Klaukkalan Vanha-Klaukan toisen vaiheen alueella.

Rajamäen Metsolankaareen ja Saunatielle yhteensä 16 omakotitonttia

Rajamäen Kylänpään asuinalueelle, Metsolankaareen on tulossa myyntiin kuusi omakotitonttia. Tonttien kaavamerkintä on AO2, erillispientalojen korttelialue. Tonteille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen rakennuksen. Tontit ovat pinta-alaltaan 1 238–2 077 m2.

Rajamäen Saunatien alueelle on tulossa myyntiin kymmenen omakotitonttia. Tonteista kahdeksan on kaavamerkinnällä AO2, erillispientalojen korttelialue ja tonteille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Kaksi tonttia on AO1 merkinnällä, erillispientalojen korttelialue. Tonttien pinta-alat ovat 685–772 m2.

Kyläpään ja Saunatien alueiden omakotitonttien myyntihinnat ovat 50 e/m2. Tontit tulevat hakuun syksyllä 2021.

Vanha-Klaukan alueelle 94 omakotitonttia

Klaukkalan Vanha-Klaukan alueen tonteista 81 on kaavamerkinnältään AO1, erillispientalojen korttelialue. Kortteliin 3679 saa lisäksi rakentaa yhden 60 k-m2 suuruisen erillisessä rakennuksessa sijaitsevan sivuasunnon (AO1 sivuasunto). Alueella on 13 kpl omakotitontteja, joiden kaavamerkintä on AO2, erillispientalojen korttelialue. Näille tonteille saa rakentaa yhden, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Tonttien pinta-alat ovat 700–1 317 m2.

Vanha-Klaukan toisen vaiheen omakotitonttien myyntihinnat: AO1 tontit 105 e/m2 ja AO2 tontit 115 e/m2.

Vanha-Klaukan tonttien haku alkaa maaliskuussa 2022, ja niiden haku ja luovutus tapahtuu useammassa erässä. Ympäristötoimialan maankäyttö päättää kunkin arvontaerän tonttimäärän ja tonttihaun ajankohdan, kunnallistekninen valmiusaste ja markkinatilanne huomioiden.

Sähköinen tonttihaku ja tonttien saajat arvotaan

Kun tontit tulevat myyntiin, niin niitä haetaan kunnan kotisivuilla olevan sähköisen ”Tonttien hakupalvelun” kautta. Uusien kiinteähintaisten omakotitonttien hakumuotona käytetään arvontamenettelyä, jossa sähköinen järjestelmä arpoo arvontaerässä olevien tonttien saajat. Hakijat asettavat hakemuksessaan tontit mieluisuusjärjestykseen, jonka järjestelmä huomioi suorittaessaan arvonnan.

Hakijan tulee hakemuksessa ilmoittaa, haluaako hän ostaa vai vuokrata tontin. Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuokratontin vuosivuokra on 6 % tontin luovutushinnasta.

Kaikki uudet omakotitontit ovat luovutuskelpoisia, kun alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja rakennukset voidaan liittää vesihuolto- ja sähköverkkoon.

 

Kaavamerkinnät

AO1: Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden asunnon.

AO2: Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen.

AO1 sivuasunto: Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 60 k-m² erillisessä rakennuksessa sijaitsevan sivuasunnon.

Takaisin listaukseen