Ajankohtaista

Ilmastotyö

Uudenmaan liitto nosti kunnan ilmastotyön esille

21.6.2021

Uudenmaan liitto julkaisee Hiilineutraali Uusimaa -teemalla tilattavaa uutiskirjettä, jossa nostetaan esiin Uudenmaan ilmastotyön etenemistä, toimivia ratkaisuja sekä ihmisiä ilmastotyön takana. Tänään julkaistussa uutiskirjeessä kuukauden ilmastokasvona on kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä, joka kertoo kunnan ilmastotyöstä, jonka suuntaa ohjaa myös asukkailta saatu palaute tehdyssä ilmastotyökyselyssämme.

Ilmastotyön lähtökohtana asukkaiden toiveet

Uutiskirjeen artikkelissa kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä kertoo kunnan ilmastotyöstä, jonka tavoitteena on kehittää kunnan omaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi, viestiä aktiivisesti ilmastotyöstä sekä kannustaa alueen yrityksiä ja kuntalaisia ilmastotyöhön. Kehittämistyö on lähtenyt ripeästi vauhtiin. Tänä vuonna kunnan verkkosivuille on tehty ilmastotyösivusto, jolla esitellään kunnan ilmastotyötä ja jolta löytyy tietoa sekä vinkkejä niin yrityksille kuin asukkaillekin. Kunta on tehnyt myös kolme ilmastotyöhön liittyvää kyselyä: kuntaorganisaation sisäisen, yrityskyselyn ja asukaskyselyn, joiden tulokset löytyvät ilmastotyösivustolta.

Uutiskirjeen artikkelissa nostetaan erityisesti esille kunnan asukkaille suunnattu ilmastotyökysely ja sieltä saadut palautteet ja ideat. Kunta sai kuntalaisilta tietoa ja toiveita siitä, mitä kuntalaiset odottavat kunnan tekevän ilmastotyönsä kehittämisessä.

Asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti on ensimmäiseksi lähdetty panostamaan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tietoa lisäämällä. Kunta on jo järjestänyt kuntalaisille vuorovaikutteisen verkkotilaisuuden yhteistyössä Kiertokapulan kanssa, jossa aiheena oli kodin jätteiden lajittelu ja jätehuollon palvelut.

Tulossa on vielä lisää koulutuksia kuntalaisille, kuten asiaa ekologisesta ruoasta yhteistyössä Aleksia -liikelaitoksen sekä energiankulutuksesta yhteistyössä Nurmijärven Sähkön kanssa.

Uudenmaan liiton uutiskirjeessä oleva haastattelu Mari Mäkelästä on luettavissa Uudenmaan liiton verkkosivuilta. Katso myös video, jossa Mari kertoo Nurmijärven kunnan ilmastotyöstä.

Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartta

Kunta on ollut mukana Uudenmaan liiton järjestämissä työpajoissa, jossa laadittiin Hiilineutraali Uusimaa 2035 –tiekartta. Hiilineutraali Uusimaa 2035 -hankkeen avulla tavoitellaan 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoteen 2035 mennessä, joka on myös valtion hallitusohjelman tavoite.

Hiilineutraali Uusimaa 2035 –tiekartta täydentää Nurmijärven kunnan muita ilmastotoimia ja vahvistaa yhteistyötä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kunta päättää tiekarttatyön jatkovalmistelussa kehiteltäviin hankkeisiin osallistumisesta tapauskohtaisesti.

Uudenmaan liitto toimii tiekarttatyössä oman maakuntansa aluekoordinaattorina. Mukana Uudenmaan tiekarttatyössä ovat myös keskeiset seudulliset toimijat kuten Uudenmaan ELY-keskus sekä kuntayhtymät HSY ja HSL. Työtä tukee Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Tampereen yliopiston muodostama asiantuntijaverkosto.

Takaisin listaukseen