Ajankohtaista

Kuntastrategia

Tuore tutkimus: Nurmijärveläiset tyytyväisiä kunnan palveluihin

5.2.2021

Nurmijärveläiset ovat lähtökohtaisesti hyvin tyytyväisiä kunnan palveluihin. Kehitystrendi on myös myönteinen, sillä tyytyväisyys on useiden palvelujen osalta kasvanut kahdessa vuodessa. Nämä tiedot selviävät tuoreesta FCG:n toteuttamasta kuntapalveluttutkimuksesta.

Tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat kirjastopalveluihin, joissa tyytyväisyys on jopa 4,46 viisiportaisella asteikolla. Kaikkiaan kuntalaisten mielipidettä kysyttiin yhteensä 67 kunnan palvelusta ja toiminnosta, joista kaikkiaan 40 sai arvosanaksi yli 3,5/5.

”Tätä voidaan pitää osoituksena laajasta tyytyväisyydestä. Tyytyväisiä oltiin myös muun muassa kulttuuri- ja sivistyspalveluihin, liikuntapalveluihin ja urheilu- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen”, kunnan kehityspäällikkö Vesa Kokkonen näkee.

Kouluarvosanaksi nurmijärveläiset antavat kunnalle 7,53, mikä on enemmän kuin vertailuryhmässä (Espoo, Oulu, Mikkeli, Salo ja Tuusula) keskimäärin 7,35.

”Teetimme tutkimuksen viimeksi vuonna 2018 ja nurmijärveläisten tyytyväisyys on noussut useimmissa palveluissa kahdessa vuodessa. Eniten tyytyväisyys on kasvanut liikenteen turvallisuudessa etenkin autoilijoiden näkökulmasta sekä ilman laadussa”, Kokkonen taustoittaa.

Vain neljän osalta 67 palvelusta kuntalaisten arvosana laski alle 3:n. Nämä olivat kunnan talousasioiden hoito, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, vanhusten asumis- ja laitospalvelut sekä julkinen liikenne.

”Kunnan vaikeasta taloustilanteesta on keskusteltu paljon kuluneen parin vuoden aikana ja tämä heijastuu tuloksiin. Näkisin, että kyselyn tulosten perusteella kuntalaisilla on hyvä käsitys kunnan taloustilanteesta. Tyytyväisyys on kaiken kaikkiaan heikentynyt niissä palveluissa, joissa muutenkin annettiin heikompi arvosana”, Kokkonen analysoi.

Kuntalaiset onnellisia asuessaan Nurmijärvellä

Nurmijärveläisistä kaikkiaan 84 % vastaa olevansa onnellinen siitä, että asuu juuri Nurmijärvellä.  Onnellisuus vaihtelee asuinpaikan mukaan: Kirkonkylässä asuvista itsensä vähintään onnelliseksi

koki 94 %, klaukkalalaisista 79 % ja rajamäkeläisistä 86 %. Nurmijärven haja-asutusalueella asumisesta onnellisia ilmoitti olevansa 89 %, kyläkeskuksissa 76 % ja taajamassa puolestaan 85 % vastanneista.

Vastaajista 92 % olisi ainakin joissain tapauksissa valmiita suosittelemaan Nurmijärveä asuinpaikkana ainakin joissain tapauksissa, varmoja suosittelustaan oli 23 %.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä iloitsee tuloksista:

”Tulokset heijastavat sitä, että Nurmijärvellä on hyvä asua. Nurmijärvellä löytyy erilaisille ihmisille sopivia ja järkevän hintaisia asuinratkaisuja sekä monien kaipaamaa arjen turvallisuutta. Uskon, että onnellisuuteen vaikuttaa laadukkaiden palvelujen ohella se, että Nurmijärvellä on yhä sellaista maalaiskunnalle tyypillistä yhteisöllisyyttä, jossa vastaantulijoita katsotaan silmiin ja asioita hoidetaan yhteistyössä”, Mäkelä näkee.

Tutkimustulokset ohjaavat kunnan toimintaa

Kunta on nostanut kuntapalvelututkimuksen tulokset keskeisiksi strategisiksi mittareiksi. Myönteistä kehitystä strategisissa mittareissa on saavutettu parantuneessa turvallisuudessa, rakennetun ympäristön viihtyisyydessä sekä viestinnässä.

”Tuoreet tulokset osoittavat kunnan strategian toteutuneen pääasiallisesti hyvin. Vaikka kunnan yleisarvosana laski hieman (-0,07), keskimäärin tyytyväisyys palveluissa on kuitenkin noussut. Tässä tulosten osalta on siis pientä ristiriitaa.”

Asuinpaikka näkyy vastaustuloksissa. Tyytyväisimpiä palveluihin olivat kyläkeskusten asukkaat ja tyytymättömämpiä olivat haja-asutusalueen asukkaat. Onnellisimpia asumisestaan Nurmijärvellä olivat kuitenkin juuri haja-asutusalueilla asuvat, kun kyläkeskuksissa asuvat olivat tässä tilastossa vertailun hännillä. Postinumeroiden perusteella vastaukset liitettiin myös kunnan taajamiin. Tämän perustellaan Nurmijärven palveluihin tyytyväisimmät asuvat Rajamäellä ja tyytymättömimmät Klaukkalassa. Onnellisuustilastoissa puolestaan kirkonkyläläiset olivat kärjessä.

”Nurmijärvi on laaja kunta, ja erilainen asuinympäristö vaikuttaa tulosten perusteella myös palvelukokemukseen sekä onnellisuuteen. Tulokset on nähdäkseni syytä huomioida myös tulevaa kuntastrategiaa suunniteltaessa ja muutenkin kuntaa kehitettäessä”, Kokkonen näkee.

Avaa tutkimusraportti  (PDF-tiedosto) >>

Nurmijärven kunta toteutti FCG:llä kuntapalvelututkimuksen loppuvuodesta 2020. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 2018. FCG:n kuntapalvelututkimus toteutettiin lomaketutkimuksena, joka lähetettiin 1500 kuntalaiselle. Vastauksia kertyi yhteensä 417 ja vastausprosentti oli näin ollen 27,8 %. Kyselyyn vastanneet saivat kertoa, asuvatko he haja-asutusalueella, kyläkeskuksessa vai taajamassa.

 

 

Takaisin listaukseen