Ajankohtaista

Kaikki

Tulevaisuuden Kirkonkylää lähdetään kehittämään yhteistyössä eri tahojen kanssa – osallistu asukastilaisuuteen 31. tammikuuta!

18.1.2023

Millaisena näet Kirkonkylän alueen tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​ Kirkonkylän kehittämisestä järjestetään pääkirjastossa asukastilaisuus tiistaina 31.1. alkaen klo 17.30 alkaen. Lisäksi osallistua voi vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 1.–15.2. välisen ajan. Yrityksille ja kunnan luottamushenkilöille järjestetään omat erilliset tilaisuudet helmikuussa.

Kirkonkylää kehitetään kokonaisvaltaisesti

” Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä. Työn aikana muodostetaan kokonaiskuva alueesta: sen arvoista, ominaispiirteistä ja potentiaalista sekä käynnissä olevista hankkeista ja tulevaisuuden tarpeista. Haluamme vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta”, kertoo asemakaavapäällikkö Crista Toivola.

Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan muun muassa:

 • ympäristön viihtyisyys
 • asuminen
 • kulttuuriympäristö
 • viherverkosto
 • julkisten ulkotilojen kokonaisuus
 • liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut
 • kestävä liikkuminen
 • elinkeinotoiminta
 • matkailu ja tapahtumat
 • kunnan toiminnot
 • ilmastovaikutukset

Kehittämissuunnitelman valmistuttua tämän vuoden lopulla vireillä olevia, vireille tulevia sekä muutosta vaativia vanhentuneita asemakaavoja voidaan edistää kehittämissuunnitelmatyössä muodostettujen tavoitteiden mukaisesti.

Suunnittelutyöhön mukaan kuntalaiset, yritykset ja luottamushenkilöt

Kunnan asemakaavoituksessa on valmisteltu kehittämissuunnitelmaa viime vuoden syyskuusta lähtien. Alulle on laitettu erilaisia selvityksiä mm. liikenteen ja pysäköinnin sekä kaupallisten toimintojen osalta.

”Seuraavaksi tulemme käymään vuoropuhelua kuntalaisten, luottamushenkilöiden, maanomistajien ja yritysten sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa Kirkonkylän keskustan kehittämisen lähtökohdista ja tavoitteista sekä kehittämisen suunnista”, sanoo Toivola.

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä asukastilaisuus järjestetään tiistaina 31.1. klo 17.30 pääkirjastossa​. Tilaisuudessa keskustellaan Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Toivottavasti mahdollisimman moni kuntalainen pääsee paikalle. Jos ei, niin osallistua voi myös vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 1.–15.2. kunnan verkkosivuilla”, lisää Toivola.

Yrityksille järjestetään asiasta tilaisuus 7.2., ja kunnan luottamushenkilöille työpaja 15.2.

Kirkonkylän kehittämisestä julkaistaan ensi viikolla kunnan verkkosivuilla oma teemasivu, nurmijarvi.fi/tulevaisuudenkirkonkyla. Sivulta löytyy tietoa Kirkonkylän kehittämissuunnitelmasta ja sen etenemisestä.

 

 

Takaisin listaukseen