Tietoa kunnasta

Tilastojen valossa

Tilastot paljastavat muuttuvassa maailmassa voittajana selvinneen kunnan

Nurmijärvellä menee hyvin. Ja meni jo ennenkin. Ja ennusteiden valossa menee hyvin myös jatkossa. Katsottiin asiaa siten väestökehityksen, asumisen ja rakentamisen tai elinkeinojen ja työssäkäynnin laajojen teemojen kautta kuuluu Nurmijärvi KUUMA-seudulla ja myös koko maan tasolla alue- ja väestökehityksen harvojen voittajien joukkoon.

Nurmijärvi on 2020-luvulle tultaessa lähes 43 000 asukkaan koti. Kasvu on ollut melkoista ja Nurmijärven väestö on kaksinkertaistunut neljässäkymmenessä vuodessa (vuodesta 1977 vuoteen 2018). Kunnan kasvuvauhti on ollut KUUMA-seudun nopeimpia ja myös koko maan tasolla merkittävää. Väestönkasvun vauhti on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti vuosien varrella – Nurmijärvi muiden KUUMA-kuntien tavoin sykkii pk-seudun pulssin mukana. Huomionarvoista on kuitenkin se, että Nurmijärvi on sekä määrällinen että laadullinen kasvukunta riippumatta talouden suhdannevaihteluista, alueiden kiihtyvästä eriytymiskehityksestä, syntyvyyden merkittävästä laskusta, väestön ikääntymisestä tai Järvenpää-ilmiöstä.

2020-luvulle tultaessa kasvavien kuntien yhteisenä piirteenä ovat kuntien keskusta-alueiden merkityksen vahvistuminen sekä kaupunkimaisten piirteiden korostaminen asuinalueiden suunnittelussa ja asuntotuotannossa. Kyllä, meillä on maaseutumaisemien lisäksi myös urbaania ympäristöä ja kerrostalotuotantoa. Tiesitkö, että asuntotuotantomme painopiste on muuttunut 2000-luvun omakotitalorakentamisesta 2010-luvun kerrostalovaltaiseen rakentamiseen? Toki meille ominaisia omakotitalojakin valmistuu ja myös olemassa olevasta omakotitalokannasta on mistä valita.

Myös yrityspuolella menee ihan mukavasti. Kun kuntia on laitettu riviin yritysmyönteisyydessä ja vetovoimassa, Nurmijärvi ei yleensä ole ollut listan häntäpäässä. Taloustutkimuksen kyselyssä olemme päässeet kolmen kärkeen ja Elinkeinoelämän tutkimuksessa olemme olleet jopa vetovoimaisin kunta yrityksille. 

Tilastojen valossa näyttääkin siltä, että meillä on onnistuttu vastaamaan muuttajien, niin asukkaiden kuin yritystenkin, toiveisiin ihan hyvin. Tästä kielii myös se, että kerran Nurmijärvelle muuttanut ei täältä hevin muuta pois. Minne sitä nyt kotoaan muuttaisi?

Alla olevasta linkistä pääset tarkastelemaan tarkemmin Nurmijärven kasvutarinaa laajojen väestön, asumisen ja rakentamisen sekä elinkeinojen ja työssäkäynnin teemojen kautta.