Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Siistiksi, Tilakeskus, Viheralueet

Tienvarsien niittotyöt ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti

11.6.2021

Tienvarsien niitoilla parannetaan tiellä liikkujien turvallisuutta, kun niitoilla aikaansaadaan esteetön näkyvyys. Tiellä liikkujilla on tällöin parempi mahdollisuus reagoida esimerkiksi tielle pyrkiviin eläimiin. Niitetty piennar edistää lisäksi kasvien monimuotoisuutta, ja näyttää myös siistiltä. Kunnan alueella niittotyöt ovat jo alkaneet useassa paikassa, Klaukkalassa ne alkavat ensi viikolla.

Niittoetäisyys riippuu tien hoitoluokasta ja se on määritelty tiekohtaisesti jokaisen tien kohdalla. Esimerkiksi valta- ja kantateillä niitto tehdään vähintään neljän metrin etäisyydellä päällysteen reunasta, ja kevyen liikenteen väylillä ja muilla teillä etäisyys on kaksi metriä.

Se, miten monta kertaa tienvarsia kesän aikana niitetään, riippuu teiden hoitoluokasta. Niittokerrat vaihtelevat tiestä riippuen yhdestä kerrasta kolmeen kertaan.

Tienvarsia niitetään useassa paikassa – Klaukkalassa aloitetaan viikolla 24

Tienvarsien niittoja tehdään yleensä kesäkuun puolivälistä lähtien, jatkaen elokuun loppupuolelle. Tänä vuonna kunnan katujenkunnossapitoyksikkö on aloittanut niittotyöt hoitamillaan alueilla jo hieman aiemmin, koska sääolosuhteet ovat suosineet kasvien nopeampaa kasvua.

Kunta tekee omalla kalustollaan tienvarsien niittoja Kirkonkylällä, Rajamäellä, Röykässä ja Herusissa sekä Klaukkalantiellä niiltä osin, kun se tuli kunnan hoidettavaksi vuoden 2020 lopussa. Näissä paikoissa, lukuun ottamatta Herusta, niittotöitä on jo tehty, ja niitä jatketaan edelleen.

Alueurakoitsija hoitaa niitot Klaukkalassa ja Lepsämässä. Alueurakoitsija aloittaa työt hoitamillaan alueilla viikon 24 alussa (14.6. ->) ja tekee niittotyöt alueillaan yhtäjaksoisesti loppuun saakka.

Työkoneet aiheuttavat väistämättä hetkittäistä melu- ja pölyhaittaa ympäristölleen. Työkoneet työskentelevät liikenteen seassa, minkä takia muiden liikkujien on hyvä ottaa ne huomioon, jotta vaaratilanteita ei synny.

Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi tehdään niittotöiden lisäksi suunniteltuja puu- ja pensasistutuksia sekä nurmialueita kasvien kasvukauden ajan. Helleaikana huolehditaan myös kastelusta. Kunnan vihertoimi hoitaa näitä omilla alueillaan, ja alueurakoitsija omillaan.

Takaisin listaukseen