Hyvinvointialue

Sujuvalla siirtymällä hyvinvointialueelle

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta halutaan tehdä paras mahdollinen hyvinvointialue. Olethan sinäkin mukana?

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee vastaamaan alueemme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tämä vuosi on hyvinvointialueen rakentamisen aikaa. Jotta siirtymä hyvinvointialueelle on sujuva, täytyy mukana olla sekä kuntalaiset, ammattilaiset että päättäjät.

Aluevaltuusto aloitti ylimpänä päättävänä elimenä
Tammikuun aluevaaleissa valittu aluevaltuusto aloitti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä elimenä maaliskuun alussa. Hyvinvointialueelle on lisäksi nimetty jo aluehallitus, lautakunnat ja jaostot, jotka aloittavat toimintansa tänä keväänä.

Päättäjien tärkeimpiä tehtäviä tulevat tämän vuoden aikana olemaan hyvinvointialueen rakenteista sopiminen ja toiminnan käynnistäminen siihen pisteeseen, että hyvinvointialueen toiminta lähtee vuodenvaihteessa sujuvasti käyntiin. Päätettäviä asioita ovat esimerkiksi hallintosääntö, strategia ja brändi. Voi äkkiseltään kuulostaa hallintohimmelin rakentamiselta, mutta kaikkea muuta: nyt tehtävillä päätöksillä varmistetaan demokratia myös hyvinvointialueen tulevaisuudessa sekä määritetään esimerkiksi palveluiden painopisteitä ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.


Paras hyvinvointialue on yhdessä rakennettu
Paras hyvinvointialue on sellainen, joka vastaa alueen asukkaiden tarpeisiin ja on alueensa näköinen.

”Kuntalaisten osallistuminen yhteisen hyvinvointialueemme valmisteluun on meille ensisijaisen tärkeää. Se mahdollistaa laadukkaiden palveluiden järjestämisen, tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivan henkilöstön. Eli se mahdollistaa parhaan mahdollisen hyvinvointialueen rakentamisen,” kertoo Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen johtaja.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle nimetään tämän kevään aikana kolme lain edellyttämää vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto.

Varsinaisten vaikuttamistoimielinten lisäksi kuntalaiset voivat vaikuttaa hyvinvointialueen valmisteluun esimerkiksi erilaisten kyselyiden kautta, osallistumalla yhteiseen ideointiin työpajoissa tai ilmoittautumalla asukaskehittäjäksi.

”Osa osallistumistavoista on sellaisia, joihin voi ihan ilmoittautua tai hakea mukaan, mutta tulemme järjestämään myös pop up -tyyppisiä vaikuttamismahdollisuuksia, jolloin voi osallistua, kun se itselle sopii. Tärkeintä on, että kuulisimme mahdollisimman monen kuntalaisen mielipiteen, toiveet ja
ideat,” Laitinen-Parkkonen kiteyttää.

Teksti: Katja Santalahti
Kuvat: Keusote / Iiro Rautiainen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa alueemme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen
järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.