Näin Nurmijärvi rakentuu

Minitalot tuovat omakotiasumisen kaikkien saataville

Yksi uusista asumisen trendeistä viime vuosina ovat olleet erilaiset ja uudella tavalla toteutetut omakotitalokohteet. Tällaisia ovat town house -tyyppiset toteutukset ja minitalot. Minitalolla tarkoitetaan pientä omakotitaloa pienellä tontilla.

Minitalo – taloudellinen ja ekologinen vaihtoehto
Minitalo on taloudellinen toteuttaa, sillä sen tontti on vain noin puolet perinteisestä omakotitalotontista, jolloin tontin hintakin on halvempi. Pieni asuinrakennus on myös taloudellisempi toteuttaa, jos rakentajalla ei ole tarvetta suuremmalle talolle.

Minitalo on ekologinen valinta, sillä kaavoitettavalle alueelle voidaan osoittaa kaksin- tai jopa kolminkertainen määrä tontteja ja asuntoja, jotka sijoittuvat palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Lisäksi pienten minitalojen hiilijalanjälki on sekä rakentamisen että elinkaaren aikana pienempi kuin perinteisillä, isommilla OK-taloilla.

Pienillä tonteilla on hyvä kiinnittää huomiota piha-alueen suunnitteluun, niin rakentamisaikaisiin työvaroihin, hulevesienhallintaan kuin riittäviin lumitiloihin. Tiivis rakentaminen vaatii myös paloteknisesti tarkempaa suunnittelua, suunnittelun ohjausta ja harkitumpaa toteutusta kuin perinteiset väljemmät tontit.

Asuinpinta-alasta on syytä karsia turhat neliöt ja ylellisyydet, yhdistellä eri toimintoja ja toteuttaa vain välttämättömät säilytys- ja varastotilat. Minitalo soveltuukin paremmin järjestelmälliselle minimalistille kuin tavaroiden hamstraajalle. Minitalo voi olla pienistä neliöistään huolimatta kodikas, avara ja tilallisesti mielenkiintoinen. Avain onnistuneeseen lopputulokseen on kuten aina, huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelu.

Rantapuistoon suunnitteilla 12 minitalotonttia
Nurmijärven kunta on myös lähtenyt kokeilemaan uusien asumisvaihtoehtojen vetovoimaisuutta. Nurmijärvelle on tähän mennessä rakentunut erilaisia erillispientalokohteita, joihin on yhtiömuotoisesti toteutettu pienehköjä asuntoja ns. ”tiivistä ja matalaa”-periaatteella.

Omakotirakentajille on suunnitteilla minitalotontteja Kirkonkylän Rantapuiston alueelle, kun asemakaava saa lainvoiman. Minitalo tekee omakotiasumisen mahdolliseksi erilaisille rakentajille, kuten yksinasuville tai pienille ruokakunnille. Minikoti voikin olla niin yksiö kuin neliökin, kuitenkin huoneistoalaltaan ja piha-alueeltaan tavanomaista pienempi.

Rantapuiston asemakaavan muutosehdotus on tulossa nähtäville vuoden 2022 alussa. Siinä rakentamaton viheralue Kirkonkylässä, kuivatun järven ranta-alueella, on osoitettu 12 minitalotontiksi, kooltaan n. 460-540 m2 sekä puistoalueiksi. Asemakaavan odotetaan saavan lainvoiman vuoden 2022 aikana. Myyntiin tontit voidaan laittaa, kun katualueet ja tarvittava yhdyskuntatekniikka on toteutettu.

Näkymä lintuperspektiivistä järven alueelta katsottuna.