Kiertokapula

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n ja kunnan yhteistyö tiivistyy

Uusi jätelaki astui Suomessa voimaan viime vuonna, ja suurimmat muutokset liittyvät pakkausjätteiden erilliskeräykseen. Paikallisesti jätehuollon kehitystyö on alkanut vuonna 2018, kun kunta liittyi Kiertokapulan osakaskunnaksi.

Jätekuljetus siirtyy Kiertokapulalle
Elokuussa 2021 kunta päätti siirtää Kiertokapulalle kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen tehtävät. Tämä tarkoittaa, ettei kuntalaisten tarvitse jatkossa kilpailuttaa itse jätekuljetuksiaan. Asukkaiden kannalta vuosi 2022 on vielä ”siirtymäaikaa”, sillä vasta vuonna 2023 Nurmijärven seka- ja biojätteiden sekä pakkausjakeiden urakat siirtyvät Kiertokapulan hoidettavaksi. Kuluva vuosi sisältää paljon valmisteluja ja kartoituksia, esimerkiksi elokuussa kysytään ja tarkastetaan kuntalaisten olemassa olevat jätehuollon palvelut ja yhteystiedot.

Jätehuolto kehittyy ja muuttuu
Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Osa jätelaista tulee asteittain voimaan vuosina 2022–2024 ja se näkyy nurmijärveläistenkin arjessa. Jätelain suurin muutos koskee pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräystä. Kiertokapulan toimialueella tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 on vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä taajamissa oltava jäteastiat lasipakkauksille ja metallille. Myös biojätteen keräys laajenee vuonna 2024. Näitä muutoksia valmistellaan ensi vuonna.

Jätehuollon perusmaksu käyttöön myös Nurmijärvellä
Kiertokapulan koko toimialueella, myös Nurmijärvellä, otetaan käyttöön jätehuollon perusmaksu 1.1.2022 alkaen. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Perusmaksun käyttöönotosta päätti jätelautakunta Kolmenkierto ja sillä tavoitellaan jätehuollon tasavertaisuutta ja palvelutason nostoa.

Perusmaksu kattaa jatkossa liki parinkymmenen jätejakeen käsittelykustannukset, joten nämä jätteet ovat Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueelle tuotaessa kotitalouksille maksuttomia. Maksuttomien jätejakeiden lisääntymiseen liittyy myös siirtyminen painoperusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Alueella asiointi sujuvoituu, kun suurinta osaa kotitalouksien jätekuormista ei tarvitse enää punnita.

Metsä-Tuomelaan investoitu
Kiertokapula alkoi hoitaa Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyaluetta vuoden 2019 alussa ja jäteasemaan on investoitu noin 1,4 miljoonaa euroa. Aukioloaikoja on pidennetty syksyllä 2019 eli alueella voi arkipäivisin asioida klo 19 asti. Alueen kunnostamiseen keskityttiin vuonna 2020, jolloin uusittiin kentän rakenteet, asfaltoinnit, valaistus ja vesihuoltolinjat. Lisäksi rakennettiin kolme uutta öljynerotinta hälyttimineen, asennettiin elementtejä ja uusi pressutusteline. Toukokuussa 2021 saneerattiin hulevesiputkia, kenttäaluetta ja uusittiin asfalttipäällysteet. Marraskuussa saatiin valmiiksi vaakaremontti ja sitä kautta parannettiin asiakkaiden asiointia. Vaakajärjestelmän uusiminen oli tarpeen, sillä yritysten kuormat punnitaan jatkossakin.

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Kiertokapulan pääasiallisena tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely toiminta-alueellaan, mutta yritys tähtää myös vahvasti kiertotalouden palvelujen ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Kiertokapulan tehtävänä on myös huolehtia kuntalaisten jäteneuvonnasta ja ympäristökoulutuksesta. Neuvontapalvelusta voi kysyä lajitteluvinkkejä ja ohjeita vaikkapa jätetilan suunnitteluun tai riittävään astiamitoitukseen.

Jätteenkuljetusten järjestämisen vaiheet ja alustava aikataulu

2022
Tammikuu
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjouspyyntöluonnoksen valmistelu
Tammikuu
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden markkinavuoropuhelu
Tammi-helmikuu
Pakkausjakeiden (muovi, kartonki, lasi, metalli) kuljetusurakoiden tarjouspyyntöluonnoksen valmistelu
Helmikuu
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden markkinavuoropuhelu
Helmikuu
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjouspyynnön julkaisu
Maalis-huhtikuu
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjouspyynnön julkaisu
Maaliskuu
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden tarjousajan umpeutuminen ja hankintapäätös
Huhti-toukokuu
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden tarjousajan umpeutuminen ja hankintapäätös
Huhti-toukokuu
Asiakasrekisterin valmistelu ja korjaus
Elo-Syyskuu
Kiertokapulan asiakaskirje ”Asiakkaan palvelujen ja yhteystietojen tarkistus”
Loka-marraskuu
Urakoitsijat suunnittelevat ajoreitit
Joulu-tammikuu
Kiertokapulan vuositiedote
Joulu-tammikuu
Kiertokapulan asiakaskirje ”Tiedonanto asiakkaan palvelusta ja sen alkamisajankohdasta”

2023
Helmi-maaliskuu
Seka/biojätteen kuljetusurakoiden aloitus:
Kevätkesä
Isännöitsijätiedote pakkausjäteastioista
Syksy
Pakkausjäteastiatoimitukset kiinteistöille
Syksy
Pakkausjakeiden kuljetusurakoiden aloitus