Yritysten ilmastoteot

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkö-konserni Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja. Nurmijärven Sähkö konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy. Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Nurmijärven Sähkö kokee ilmastonmuutoksella olevan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Negatiiviseksi ilmastonmuutoksen vaikutukseksi yritys mainitsee sään. Poikkeukselliset sääolot vaurioittavat verkkoa ja lisäävät kustannuksia verkon ylläpidossa. Energioiden tarpeen ennustaminen hankaloituu, kun sään ennustettavuus vaikeutuu. Positiivisena yritys kokee sen, että asiakkaat arvostavat jo tehtyjä toimenpiteitä ilmaston eteen, sekä haluavat ilmastoystävällisiä palveluja ja tuotteita.

Nurmijärven Sähkön ilmastoteot

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet Nurmijärven Sähkön tekemiin ilmastotekoihin ovat sekä omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen että asiakkaiden vaatimukset.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet useaan yritystoiminnan osa-alueeseen:

 • hiilijalanjäljen pienentäminen
 • tuotanto
 • kuljetukset
 • kiinteistöt
 • päästökompensaatiot
 • tutkimus- ja tuotekehitys
 • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)

Nurmijärven Sähkön ilmastotekojen tavoitteena on, että investoinnit ovat taloudellisesti kannattavia ja että toimenpiteellä on pysyvä ja pitkäkestoinen vaikutusaika ilmastoon. Toimenpide mahdollistaa myös tuotteen/palvelun käyttäjän hyötymisen tehdystä investoinnista.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

 • Uudenmaan vähähiilisin kaukolämpö (bioaste jopa 98%)
 • Hukkalämpöjen talteenotto ja biokaasun hyödyntäminen kaukolämmössä.
 • Energianeuvonnalla asiakkaat saavat energiakuluihin säästöä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.
 • Tuulisähkö tuotannon osuuksilla asiakkaille päästötöntä sähköenergiaa.
 • Selvityshankkeet geolämmön hyödyntämisestä ja polttamisen vähentämisestä.

Omien toimintojen co2 päästöjen pienentäminen:

 • sähköajoneuvot käytössä
Sähköauto.
 • kiinteistöjen energiatehokkuus valaistuksessa ja ilmaston ohjauksessa
 • etätyömahdollisuus pienentää liikkumisen co2 päästöjä,
 • käytetään lähialueiden palveluja ja tuotteita
 • henkilökunnan kouluttaminen energiatehokkuuteen
 • aurinkovoimala tuotannossa
Aurinkokennoja rakennuksen katolla.
 • sähköverkon komponenttien energiatehokkuus pienentää verkon sähköenergian siirron häviöitä
 • öljylämmitysten muuttaminen uusiutuviin lämmönlähteisiin
 • kaukolämpö kiinteistöjen ohjaus ja säätö palvelu/tuote säästää jopa 20% lämmitysenergian tarpeesta vuodessa.