Ajankohtaista

Kiinteistöt, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Sisäilma, Tilakeskus, Varhaiskasvatus

Syrjälän koululle ja päiväkotiin asennetaan puhdistuslaitteita parantamaan tilojen sisäilmaa

19.9.2023

Syrjälän kouluun ja päiväkotiin asennetaan 20.9.2023 suurtehoilmanpuhdistajia, joilla puhdistetaan tilojen sisäilmaa. Näin mahdollistetaan tilojen turvallinen käyttö siihen asti, kunnes Klaukkalan palveluverkosta on tehty päätöksiä ja kunnes tehdyt päätökset on toteutettu. Ilmanpuhdistimia asennetaan riittävä määrä ja useisiin tiloihin, jotta sisäilmahaasteet pystytään eliminoimaan.

Sisäilman kartoitustulokset johtivat laitteiston tilaamiseen

Syrjälän koulussa ja päiväkodissa on oltu huolissaan sisäilman laadusta jo jonkin aikaa. Tästä johtuen kunnan tilakeskus teetti tiloissa rakenteiden kuntotutkimuksen, tutkimustulokset saatiin huhtikuun lopussa. Tulosten mukaan aihetta toimenpiteille on. Parhaillaan käynnissä olevalla Klaukkalan palveluverkon kartoituksella ja tulevilla päätöksillä on kuitenkin vaikutusta koulun ja päiväkodin tulevaisuuteen ja olemassaoloon, ja täten myös tehtäviin toimenpiteisiin näissä kiinteistöissä.

”Päätimme kuitenkin kuntotutkimuksen perusteella ja palveluverkkopäätöstä odottaessa pyytää puitesopimuskumppaniamme Sisäilmalähetit Oy:tä kartoittamaan kohteeseen sopivia suurtehoilmanpuhdistajia, jotta työskentely ja oleskelu tiloissa on mahdollista ja terveellistä. Kartoituksen pohjalta tilattiin suurtehoilmanpuhdistuslaitteisto, joka asennetaan keskiviikkona 20.9. Laitteet ovat käytössä niin pitkään kuin on tarvetta”, kertoo ylläpitopäällikkö Pertti Alakotila

Riittävä määrä laitteita eri tiloissa turvaa terveellisen sisäilman

Sisäilmalähetit Oy kartoitti tilat, ja antoi ehdotuksen sopivista laitteista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiloihin asennetaan riittävä määrä ilmanpuhdistimia, jotka on valikoitu vastaamaan sisäilmahaasteeseen. Tiloihin asennetaan isoja ilmanpuhdistajia, kooltaan noin 1,2 m x 1 m sekä lisäksi pienempikokoisia laitteita. Laitteet sijoitetaan kartoituksen mukaisiin paikkoihin, osa huone- ja luokkatiloihin ja osa käytäville.

Laitteet ottavat puhdistettavan ilman alakautta laitteen sisälle, jossa suodattimet puhdistavat mekaanisella menetelmällä hiukkasia sekä kaasumaisia yhdisteitä ilmasta. Ilma puhalletaan täysin puhtaana takaisin tilaan.

”Valitut puhdistimet soveltuvat päiväkoteihin sekä kouluihin ja ovat käyttäjien näkökulmasta turvallisia, sillä ne sijoitellaan siten, etteivät ne aiheuta harmia arkiympäristöön. Laitteet ohjelmoidaan automaattisesti tilakohtaisesti sekä käyttöpaneelit lukitaan”, sanoo Mika Heino Sisäilmalähetit Oy:stä.

Takaisin listaukseen