Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, Päätöksenteko, strategia

Strategian pohjaesitykseen ollaan varsin tyytyväisiä – Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien strategiakyselyn tulokset luettavissa kunnan kotisivuilla

11.11.2021

Nurmijärven kuntastrategia toimintaperiaatteiden sekä vision osalta etenee kohti päätöksentekoa. Valtuuston on tarkoitus päättää näistä joulukuussa. Kuntalaisilla ja muilla kunnan sidosryhmillä oli mahdollisuus kommentoida pohjaesitystä verkkokyselyn kautta lokakuussa. Kyselyn tulokset ovat nyt luettavissa kunnan kotisivuilla. Niiden perusteella strategian pohjaesitykseen ollaan varsin tyytyväisiä. Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit otetaan huomioon pohjaesityksen valmistelussa ennen joulukuun päätöksentekoa.

 

Miten hyvin pohjaesitykseen kirjatuilla asukas- ja asiakaslähtöisyyden, vastuullisuuden ja rohkeuden toimintaperiaatteilla toteutetaan parasta mahdollista Nurmijärveä? Miten hyvin vision perusviesti itsessään arvokkaasta arjesta, kuntalaisten hyvinvoinnin painottamisesta sekä elinympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä kuvaa ajatustasi toivotusta tulevaisuuden Nurmijärvestä? Entä miten painopisteiden hahmotelmissa on onnistuttu toteuttamaan vision sisältöä ja keskitytäänkö painopisteissä Nurmijärvellä oikeisiin asioihin?

Tulosten perusteella varsin hyvin.

Kyselyyn saatiin 389 vastausta

Kuntalaisilla, kunnan henkilöstöllä, elinkeinoelämän edustajilla, järjestökentällä ja kunnan vaikuttamistoimielimillä oli mahdollisuus kommentoida Nurmijärven kuntastrategian pohjaesitystä Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 21.-31.10.2021.

Vastauksia saatiin 389 kappaletta. Pääosa vastaajista oli kuntalaisia (85 % vastaajista), mutta vastaajia oli kaikista rooleista (kunnan työntekijöitä 7 %, elinkeinoelämän edustajia 3 %, järjestöjen edustajia 3 % ja vaikuttajatoimielimien jäseniä 2 %).

Kyselyn tulosten yhteenvetoon pääset tästä.

Strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme on tyytyväinen kyselyn antiin.
”Saimme hienon määrän vastauksia kyselyyn. Tulosten perusteella yli puolet vastaajista antoi pohjaesityksessä kuvatuille toimintaperiaatteille ja visiolle hyväksyvän arvion. Näistä valtuuston on tarkoitus päättää joulukuussa.”

Kyselyyn vastaajat saivat arvioida myös vision toteuttamista konkretisoivia strategian painopistealueiden hahmotelmia. Niiden osalta valtuuston on tarkoitus päättää maaliskuussa 2022.

“Esitetyille painopistealueiden hahmotelmille hyväksyvän arvion antoi lähes puolet vastaajista. Kun valtuusto on päättänyt kunnan tulevaisuuden suunnasta ja toimintaperiaatteista, aloitamme niitä edistävien painopistealueiden, mittariston ja konkreettisten toimenpiteiden valmistelun. Nyt saadut tulokset tukevat jo tätä tulevaa työtä”, Rajahalme kertoo.

Yksittäisiä konkretisointi- ja pohdintatarpeita nousikin jo esiin.

”Yleisesti vastaajat toivovat kirjauksiin konkretiaa ja tarkennuksia siihen, mitä esimerkiksi toimintaperiaatteiden kuvaukset tarkoittavat. Esitettiin myös ajatuksia, siitä miten yleispätevyyden sijaan keskityttäisiin isojen teemakokonaisuuksien osalta valittuihin pienempiin asioihin”, palvelumuotoilija Piia Nurkka kertoo ja jatkaa: ”Erityisesti vastuullisuuden kokonaisuuden, osallisuuden sekä ympäristönäkökulmien huomioimisen konkretisointi ja kokonaisuuksien pienemmäksi palastelu koettiin tärkeäksi.”

Tuloksissa nousi myös esiin väestön ikääntymisen huomioimisen tärkeys sekä laadukkaan nurmijärveläisen arjen auki sanoittaminen. ”Eli sen, miten Nurmijärvi erottuu tulevaisuudessa naapurikunnistaan ja muusta pääkaupunkiseudusta”, Rajahalme konkretisoi ja jatkaa ”Vastauksissa korostui kesän verkkoaivoriihen tulosten tavoin luonnonläheisyys, rauhallisuus, turvallisuus, vehreys ja väljyys.”

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit mukana strategiatyössä

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ajoittuvat kuntastrategian ensimmäisen vaiheen pohjaesityksen loppuviimeistelyyn.

Nurmijärven kunnanvaltuuston on määrä päättää kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.2021. Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Kunta viestii strategiatyön etenemisestä teemasivulla osoitteessa nurmijarvi.fi/strategia. Lisäksi kunta viestii strategiatyöstä sosiaalisen mediassa ja muissa viestintäkanavissaan.

 

Takaisin listaukseen