Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Sivistyslautakunnan kokouksen 14.12.2023 päätökset

18.12.2023

Sivistyslautakunnan kokouksen 14.12.2023 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin muutoksin:

 

67 § Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2024–2025

 Sivistyslautakunta teki yksimielisesti Otto Suhosen esityksestä päätökseen lisäyksen (lisäys kursiivilla):

Sivistyslautakunta päätti

  • että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025 liitteen mukaisissa kunnallisissa varhaiskasvatusyksiköissä
  • esiopetusryhmän minimikoon määrittelystä esityksen mukaisesti
  • että esiopetuksen järjestämiseen lukuvuoden 2024-2025 alusta tehtävien muutosten toteutuneet kustannusvaikutukset tuodaan lautakunnalle tiedoksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

68 § Valkjärven ja Syrjälän koulujen lukittujen oppilaaksiottoalueiden muuttaminen avoimiksi alueiksi

 Sivistysjohtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti:

Sivistyslautakunta päättää, että Syrjälän koulun lukittu oppilaaksiottoalue muutetaan avoimeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.1.2024 alkaen. Valkjärven koulun lukittu oppilaaksiottoalue säilyy ennallaan. NUUKA-päätöksen yhteydessä on päätetty jatkoselvitettävänä asiana oppilaiden ohjautuminen eri kouluihin. Tämän selvityksen yhteydessä arvioidaan muutostarpeet lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteisiin.

Lautakunta valtuuttaa viranhaltijat tekemään teknisen muutoksen lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteisiin seuraavasti: ”Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Poikkeuksena tästä on Syrjälän koulu, jonka lukittu oppilaaksiottoalue on muutettu avoimeksi alueeksi 1.1.2024 alkaen.”

 Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutosesityksen yksimielisesti.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivulla 22.12.2023.

Takaisin listaukseen