Ajankohtaista

Aleksia, Alkuluokka, Opetus ja koulutus, Varhaiskasvatus

Ruokakasvatus kouluissa ja päiväkodeissa tärkeätä ilmeni Aleksian kyselystä

21.9.2022

Liikelaitos Aleksia teki kyselyn koulujen rehtoreille ja päiväkotien johtajille ruoka- ja siivouspalveluista. Kyselyssä kartoitettiin Aleksian henkilöstön ja vastaajien keskinäistä yhteistyötä sekä kysyttiin näkemyksiä ruokakasvatuksesta. Vastauksia saatiin yhteensä 40, kouluilta 21 ja päiväkodeilta 19. Kysymysten kokonaisarvosanaksi muodostui 3,95, asteikon ollessa 1–5.

Kyselyn sisältö

Tehty kysely sisälsi viisi kysymystä, joita vastaajat arvioivat asteikolla 1-5, joista arvosana 1 = eri mieltä ja arvosana 5 = samaa mieltä. Lisäksi kyselyssä oli vapaasana-kysymys, joissa kysyttiin rehtorien ja päiväkodin johtajien ajatuksia siitä, mitä heidän mielestään ruokakasvatus tarkoittaa.

Kysymykset ja saatu arvosana:

 1. Aleksian henkilöstö on osaavaa ja ystävällistä (4,28)
 2. Yhteistyö palveluesimiesten ja kohteen henkilöstön kanssa on sujuvaa ja toimivaa (4,13)
 3. Palautteisiin on vastattu ja koemme tulleemme kuulluksi (3,98)
 4. Siivouksen jälkeen yleisilme on siisti ja tilat puhtaat (3,77)

Kysymys 4 koski vain kouluja, koska Aleksia ei hoida päiväkotien siivousta. Näiden neljän kysymyksen keskiarvoksi saatiin 3,95, viime vuonna luku oli 4,05.

Ruokakasvatuksen kehittäminen tärkeää

Ruokakasvatukseen liittyviä kysymyksiä oli kaksi, joista ensimmäistä arvioitiin numeerisesti.

Kysymyksen ”Koen tärkeäksi, että kehitämme ruokakasvatusta yhdessä Aleksian kanssa” keskiarvoksi tuli kyselyn korkein arvo, 4,63.

Toisessa ruokakasvatukseen liittyvässä kysymyksessä pyydettiin kertomaan, mitä ruokakasvatus vastaajan mielestä tarkoittaa? Muun muassa tällaisia ajatuksia esitettiin:

 • hyvät ruokailu-/pöytätavat
 • ruokarauhan antaminen
 • ruoan kunnioittaminen
 • opetellaan syömään monipuolisesti ja maistamaan kaikkia ruokia
 • lautasmalli esille ruokasaliin
 • aikuisen käyttäytymismalli ruokailutilanteessa tärkeä
 • ruokahävikin pienentäminen
Takaisin listaukseen