Ajankohtaista

Koulutus, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Rakentaminen, Tilakeskus

Röykän koulussa saneerataan ja opiskellaan väistötiloissa

17.11.2021

Röykän koulun vanhan osan peruskorjaus alkoi syyskuussa ja päättyy ensi kesänä. Itse remontti vaati luonnollisesti paljon suunnittelutyötä, mutta myös opetustyön suunnitteluun panostettiin. Opetuksen ja opiskelun toivottiin sujuvan mahdollisimman normaalisti lukuvuoden ajan. Liikuntasalin ja teknisen käsityöluokan puuttuminen sekä poikkeukselliset ruokailu- ja välituntijärjestelyt näkyvät koulun arjessa.

Koulu hupun alla huhtikuulle

Röykän koulutyömaalla on päästy hyvään vauhtiin, ja purkutyöt on pääsääntöisesti tehty. Liikuntasalin lattia on purettu, sen alapuoliset rakennekerrokset on vaihdettu ja lattiavalut on jo tehty. Myös uudet pohjaviemärit on asennettu.

Mies keltaisessa työmaa-asussa imuroi Röykän koulussa korjattavaa sisätilaa.

”Kaikki talotekniikka uusitaan korjaushankkeessa, ja tekniikan uudet kulkureitit on syynättävä tarkkaan. Tämä on välillä melkoisen haasteellista peruskorjauskohteissa”, toteaa kunnan rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala.

Työmaa näyttäytyy ulkopuolisille huhtikuulle saakka kattavana säänsuojana, jonka suojassa nyt työt etenevät. Yläpohja- ja vesikattotyöt sekä uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen hoidetaan turvallisesti kiinteän sääsuojan alla, kuten kaikki muutkin säälle alttiit työvaiheet. Työmaan olosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaadittavat pölyttömyys ja puhtausolosuhteet toteutuvat.

Liikuntasali, käsityöluokka ja ruokala puuttuvat

Koulussa ei ole saneerauksen aikana liikuntasalia, teknisen käsityön luokkaa, ruokalaa, keittiötä eikä esimerkiksi joustavia jakotiloja ryhmien käyttöön.

”Opetustyössä on normaalia enemmän kiinnitetty huomiota suunnitteluun ja ennakointiin. Liikuntasalin ja teknisen käsityön luokan puuttuminen näkyvät luonnollisesti opetustyössä, ja esimerkiksi käsityöluokan puuttuminen harmittaa erityisesti 6.-luokkalaisia. Nyt heiltä jää perinteinen alakoulussa tehty löylykauha tekemättä”, kertoo Röykän koulun rehtori Sallamaaria Aalto.

Osa oppilaista kertoo, että opiskelu sujuu ihan samalla lailla kuin tavallisessakin luokassa. Väistötiloissa olevat luokat on sisustettu kodikkaiksi ja viihtyisiksi koulun omilla vanhoilla kalusteilla. Toki eteisessä on ahdasta isolle ryhmälle, ja työmaalta kantautuu välillä rakentamisen ääniä.

Kouluruokailu on vaatinut erityisjärjestelyitä. Ruoka tuodaan oppilaille rakennusten eri osiin viidestä eri ulko-ovesta, ja ateriointi tapahtuu luokissa. Lisäksi ruokalista poikkeaa täysin normaalista koulujen ruokalistasta.

”Välituntialue on pienentynyt saneerauksen vuoksi. Pitkät välitunnit vietetäänkin tämän takia, sekä myös turvallisuussyistä, koulun vieressä olevalla kentällä. Kenttävälkkä on koettu kivaksi, koska siellä on enemmän tekemistä kuin pienellä pihalla”, mainitsee Aalto.

Työmaahenkeä ja yhteistyötä

Työmaalla työskentelee tällä hetkellä viisi urakoitsijaa sekä lukuisia aliurakoitsijoita työntekijöineen.

”Rakentavan ja ratkaisukeskeisen yhteistyön merkitystä ei koskaan korosteta liikaa. Sitä ylläpidetään tälläkin työmaalla kuukausittaisten työmaakokousten lisäksi viikoittaisilla yhteisillä palavereilla ja neuvotteluilla, joihin työmaan vastuuhenkilöt osallistuvat” kertoo Saartoala.

”Yhteistyö rakennuksella työskentelevien kanssa sujuu oikein hyvin. Aidatulta alueelta palautellaan vahingossa lentäneet pallot ja tietoa vaihdetaan muutenkin kuin työmaakokouksissa”, sanoo Aalto.

Kesällä valmista

Urakan on tarkoitus valmistua kesällä, jotta lapset pääsevät uudistettuihin tiloihin seuraavaksi lukuvuodeksi ja saavat pihat välituntikäyttöön.

”Oppilaat ja koulun henkilöstö odottavat kovasti uutta, remontoitua salia ja ruokalaa sekä sitä, miltä uusitussa koulussa näyttää”, toteaa Aalto.

Nyt pihalle siirretyt väistötilat jäävät kunnan omistukseen ja siirretään uuteen kohteeseen palvelemaan uusia käyttäjiä.

Röykän koulun pihalla sinisiä parakkeja.

Takaisin listaukseen