Ajankohtaista

Hyvinvointi, Ikäihmiset, Liikunta, luonto, Siistiksi, Viheralueet, Yhdistykset

Rajamäen keskustan ja ulkoilureittien esteettömyyteen tulossa parannuksia

25.1.2022

Rajamäen keskustassa tehtiin esteettömyyskartoituskävely 28.9.2021 rakennetun ympäristön osalta. Rakennusten esteettömyyttä ei kartoitettu. Esteettömyyskartoituksen toteutti Ramboll Finland Oy yhteistyössä Nurmijärven kunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien kanssa. Lisäksi samassa yhteydessä tarkasteltiin esteettömän ulkoilureitin toteuttamismahdollisuutta Rajamäen urheilualueen läheisyyteen ja Kylänpään alueelle.

Esteettömyyskartoituksen tulosten perusteella tehdään parannuksia

Esteettömyyskävelyllä kartoitettiin kauppakeskus Lähteen, linja-autoaseman, terveysaseman, kirkon, seurakunnan toimipisteen, kirjaston ja uimahallin lähiympäristöä. Reitin varrella keskusteltiin havainnoista ja konsultti muun muassa mittasi kulkuväylien leveyksiä ja kaltevuuksia, kynnyksien korkeutta ja ovien jäykkyyttä.

Esteettömyyskävelyn jälkeen havainnot ja toimenpiteet kerättiin raportiksi, joka toimitettiin kuntaan sekä vanhus- ja vammaisneuvostoille kommenteille.

Valmis raportti esiteltiin tekniselle lautakunnalle 20.1.2022 pidetyssä kokouksessa.

Kunnan kiinteistöjen ja katualueiden osalta toimenpiteiden toteuttamisesta tehdään suunnitelma yhteistyössä kunnossapidon ja tilakeskuksen kanssa.

Osa kohteista on yksityisen tai yhtiön omistamalla maalla, jolloin kiinteistön omistaja vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta resurssiensa puitteissa. Esteettömyyskartoitusraportti on toimitettu tiedoksi myös kiinteistöjen omistajille.

Esteettömät ulkoilureitit Rajamäen urheilualueelle ja Kylänpäähän

Esteettömyyskartoituksen yhteydessä päätettiin tarkastella, olisiko Rajamäelle mahdollista toteuttaa esteetön ulkoilureitti. Sopiviksi kohteiksi valittiin Rajamäen urheilualueen kiertävä reitti ja Kylänpään alueen reitit. Molemmat reitit ovat toteutettavissa melko pienillä toimenpiteillä esteettömiksi. Reiteille lisätään mm. reittiopasteita ja penkkejä.

Reittien toteutuksen suunnittelu on käynnissä ja reittien avautumisesta tiedotetaan myöhemmin. Kylänpään esteetön reitti voidaan avata aikaisintaan silloin, kun Metsolankaaren katualueen viimeistelytyöt on tehty.

Rajamäen esteettömyskartoitusraportti_14.12.2021

 

Takaisin listaukseen