Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Ajanvaraus >

Yhteystiedot >

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuoltoa, johon kuuluu

- koululaisten ja opiskelijoiden kasvun ja kehityksen sekä     terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen          

 -erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä

 - koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Aikuissosiaalityö

 

Lapset, nuoret ja perheet

                                                               

1.lk:lle tulevien terveystarkastukset  kesän aikana oman koulun terveydenhoitajan vastaanotolla

 

- tulevien 7.lk:n oppilaiden terveystarkastukset  kesän aikana  tulevan yläkoulun terveydenhoitajan vastaanotolla