Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuoltoa, johon kuuluu

- koululaisten ja opiskelijoiden kasvun ja kehityksen sekä     terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen          

 -erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä

 - koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Aikuissosiaalityö

 

Lapset, nuoret ja perheet

                                                               

-5.:nnen ja 8.:nnen luokan oppilaiden laajat terveystarkastukset käynnissä kouluterveydenhuollossa

 

-6.:nnen luokan tyttöjen HPV-rokotukset  huhti-toukokuussa