Ajankohtaista

Liikunta, Siistiksi

Parkkimäen metsiä uudistetaan virkistyskäyttö huomioiden

13.10.2020

Parkkimäen alueella on käynnissä metsänhoitotyöt. Hoidon tavoitteena on puuston elinvoimaisuuden turvaaminen ja asuinviihtyvyyden sekä turvallisuuden lisääminen. Lapsia on syytä varoittaa menemästä lähelle työmaata, kun työ on käynnissä.

Parkkimäen hoitosuunnitelma II ja hoitosuunnitelma I päivityksen on laatinut lehtori Heikki Kiuru yhteistyössä kunnanpuutarhurin kanssa. Nyt käsiteltävät metsät ovat siirtyneet kunnan omistukseen vuonna 2017, mutta ovat olleet pitkään hoitamattomina. Parkkimäen muut kunnan omistamat metsät on hoidettu 2010-luvun alussa. Kaavamerkinnän mukaan alueen metsiä hoidetaan jatkuvasti uudistuvana, eli pienaukot taimettuisivat luontaisesti. Työ on vielä kesken. Alue siistitään hakkuun jälkeen miestyönä. Parkkimäen metsänhoitosuunnitelmat on tehty 2018, esitelty asukasillassa maaliskuussa 2019 ja kuulutettu maisematyöluvalla kesäkuussa 2019.

MHY Uusimaa toteuttaa työn Parkkimäessä. Kunnan viheralueyksikön rooli on katsoa, että asiat ovat toteutettu sovitusti kun työ on valmis.

Parkkimäen metsänhoitotyöt aloitettiin viikolla 41. Valitettavasti tiedottaminen ennen työn aloittamista unohtui henkilövaihdosten takia. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa häiriötä asuntoalueella. Jatkossa kunta pyrkii viestimään vastaavista hankkeista hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Takaisin listaukseen