Ajankohtaista

Me tehdään Nurmijärvi, osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin 2023 ideahaku avattu: Miten edistäisit parempaa arkea 25 000 eurolla?

15.2.2023

Jätä ideasi osallistuvan budjetoinnin eli OsBun ideahakuun sähköisesti Solmussa tai paperilla kirjastoissa, kirjastoautossa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä 15.2.-8.3. välisenä aikana.

Nurmijärveläinen, mitä tekisit, jos saisit rahaa toteuttaa ideasi, joka liittyy nurmijärveläisten paremman arjen edistämiseen? Osallistuvassa budjetoinnissa on jaossa 25 000 euroa nurmijärveläisten ideoiden toteuttamiseen. Idean voi jättää kuka tahansa nurmijärveläinen yksityishenkilö tai yhteisö.

Idean tulee edistää kuntastrategian vision, paremman arjen ilmiön, toteutumista teemojen Hyvinvoiva Nurmijärvi, Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi tai Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi kautta. Voit tutustua tarkemmin strategiaan täällä.

Idean tulee olla toteutettavissa enintään 25 000 eurolla ja pääsääntöisesti vuoden 2023 aikana. Ehdotuksia voi tehdä myös pienemmistä hankkeista. Ideat arvioidaan niiden toteutuskelpoisuuden mukaan, joten idean toteutus tulee miettiä valmiiksi mahdollisimman pitkälle ja kuvata idean jätön yhteydessä. On myös eduksi, jos ehdotuksen tekijä sitoutuu olemaan mukana idean käytännön toteutuksessa. Lisäksi idean tulee noudattaa muita osallistuvan budjetoinnin periaatteita.

Ideahaun jälkeen ideoiden toteutussuunnitelma ja kustannusarvio arvioidaan, jonka jälkeen arvioinnin läpäisseet ideat etenevät äänestykseen, jonka voittaja tai voittajat toteutetaan. Kaikki toteutuskelpoiset ideat pääsevät äänestykseen.

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

 • Idea tukee kuntastrategian toteutumista. Tutustu kuntastrategiaan täällä.
 • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idea tulee olla (pääsääntöisesti) toteutettavissa saman vuoden aikana.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kunta.
  • Jos ehdottaja on yksityishenkilö tai yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä ja ehdottaja haluaa toteuttaa idean, voidaan määräraha maksaa vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
 • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
  • Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen.
 • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan.
 • Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 5 000 eurolla ja toiseksi tullut 25 000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
  • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu

 • Ideahaku (15.2.-8.3.2023)
 • Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen (9.3.-29.3.2023)

 • Äänestys (30.3.-25.4.2023)

 • Tulosten julkistaminen (viikko 18)
 • Ideoiden toteutus (viimeistään viikosta 22 alkaen)
Takaisin listaukseen