Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Me tehdään Nurmijärvi

Osallistu Kirkonkylän kehittämistyöhön – vastaa asukaskyselyyn 1.-15.2.2023

1.2.2023

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda visio tulevaisuuden Kirkonkylästä vuoden 2023 aikana. Millainen Kirkonkylä on tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta? ​Kirkonkylän kehittämistyöhön voi osallistua vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna ​ 1.-15.2.2023. >> Vastaa kyselyyn!

Idea Wall -kysely toimii ilmoitusseinän tavoin. ”Lisää idea” -painikkeen takaa avautuu ikkuna, josta pääset kirjoittamaan uuden ajatuksen tai idean. Anna ajatuksellesi otsikko ja kirjoita sille tarkempi kuvaus. Valitse vielä aihealue, jonka alle kirjoituksesi sopii parhaiten. Tallentamalla julkaiset ajatuksesi seinälle. Kaikki seinälle jätettävät ideat ja kommentit ovat nimettömiä, eikä niitä voida jäljittää. Omien ajatusten kirjaamisen lisäksi kukin voi tykätä ja kommentoida muiden kirjoituksia.

Mistä kirjoittaisin? Voit kertoa huomioita nykytilasta: mikä on arvokasta ja mikä taas kaipaa kehitystä, tai esittää toiveita ja ideoida uutta. Suosi tiivistä ja ytimekästä kirjoitustapaa. Kannattaa lukea ensin läpi muiden kirjoitukset, mikäli joku on jo avannut keskustelun sinua mietityttävästä aiheesta. Kannattaa myös kirjata eri ideat ja kommentit yksitellen erillisiin kirjauksiin, jolloin tykkäykset ja kommentit kirjoitukseesi liittyen pysyvät selkeästi aiheessa.

Voit vastata kyselyssä teemoittain esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

1. Viheralueet ja luonto

 • Koetko nykyiset Kirkonkylän viheralueet riittäviksi?
 • Mitä Kirkonkylän viheralueita käytät?
 • Mistä syystä käytät juuri kyseistä viheraluetta ja miten?
 • Ovatko käyttämäsi viheralueet helposti saavutettavissa?
 • Vastaavatko nykyiset viheralueet sisällöltään sitä mitä viheralueelta odotat?
 • Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin mitä tekijöitä mielestäsi puuttuu alueen viheralueilta ja minkä tyyppisiä viheralueita kaipaat Kirkonkylän alueelle?
 • Mitä luontoalueita käytät, miten ja mistä syystä?
 • Ovatko luontoalueet helposti saavutettavissa?

2. Palvelut, elinkeinot ja tapahtumat

 • Mitkä nykyiset palvelut koet tärkeiksi?
 • Mitä palveluita Kirkonkylän alueelta puuttuu?
 • Mitkä tekijät koet tärkeiksi alueen elinvoiman säilymisen/kehittymisen kannalta?
 • Mitkä tekijät alueella voisivat houkutella matkailijoita?
 • Mitä paikat ovat tärkeitä tapahtumien kannalta, ja miten näitä voisi kehittää?

3. Liikkuminen, reitit ja pysäköinti

 • Milla kulkumuodolla yleisimmin saavut alueelle ja miten yleisimmin liikut alueen sisällä?
 • Mitkä reitit ja yhteystarpeet koet tärkeimmiksi a) alueelle saapumisessa b) alueen sisällä:
  • KävellenPyörälläAutolla
  • Joukkoliikenteellä
 • Mikä on mielestäsi pysäköinnin nykytila ja miten kehittäisitte pysäköintiä?
  • AutopysäköintiPyöräpysäköinti
  • Liityntäpysäköinti

4. Täydennysrakentaminen, arkkitehtuuri ja asuminen

 • Millaista asumista Kirkonkylän keskustaan kaivataan?
 • Mihin sijoittaisit täydennysrakentamista? Mitkä alueet tulisi säilyttää nykyisellään?
 • Keille aluetta suunnitellaan, mitkä ovat tärkeitä kohderyhmiä?
 • Millainen kaupunkikuva ja rakentamisen mittakaava alueella tulisi tulevaisuudessa olla?
 • Mitkä olemassa olevat kohteet/tai kokonaisuudet ovat tärkeitä Kirkonkylän kaupunkikuvan kannalta?

5. Alueen ja paikan henki, Kirkonkylän ominaispiirteet

 • Millainen on mielestäsi Kirkonkylän identiteetti ja millaiset sen ominaispiirteet?
 • Mitkä ovat alueen tärkeimmät arvot nykyisin?
 • Missä on eniten kehitettävää? Mitkä ovat ongelmakohdat?
 • Millainen toivoisit alueen luonteen olevan tulevaisuudessa?
 • Mitkä ovat erityisen viihtyisiä paikkoja alueella ja miksi?

Vastaa kyselyyn!

Tutustu Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -teemasivuihin

Kirkonkylän kehittämistyölle on julkaistu omat teemasivut osoitteessa nurmijarvi.fi/tulevaisuudenkirkonkyla. Sivulta löytyy tietoa Kirkonkylän kehittämissuunnitelmasta ja sen etenemisestä.

Takaisin listaukseen