Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talous

NUUKA-ohjelma etenee päätöksentekoon tammikuussa 2021

27.11.2020

Valmisteilla oleva NUUKA-ohjelma käsitellään päätöksenteossa tammikuussa 2021. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ohjelma oli tarkoitus käsitellä valtuustossa jo joulukuussa 2020, mutta ohjelman käsittely on siirretty tammikuulle. Päivitetyn aikataulun mukaisesti kunnanhallituksen on tarkoitus päättää NUUKA-ohjelman esityksestä 18.1.2021, minkä jälkeen kunnanvaltuusto päättäisi asiasta 27.1.2021.

NUUKA-ohjelmaa valmistellaan kunnan heikon taloustilanteen vuoksi. Pohjaesityksen mukaisesti kunnan taloustilanne edellyttää sekä käyttötalouden leikkauksia, investointiohjelman sopeuttamista että tulopohjan vahvistamista veronkorotuksella. Kaikki lautakunnat ovat marraskuussa antaneet lausuntonsa NUUKA-toimenpidesuunnitelmasta ja sopeutetusta investointiohjelmasta. Ohjelman jatkovalmistelussa on tarkoitus vielä täydentää vaikutusten ennakkoarviointeja niistä toimenpide-esityksistä, joilla on merkittävimmät vaikutukset kuntalaisten palveluihin.

Viranhaltijoiden esitys toimenpiteistä on julkaistu marraskuussa ja materiaalit löytyvät kunnan kotisivuilta.

Takaisin listaukseen