Ajankohtaista

Aleksia, Keusote, Koronavirus, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Sosiaali ja terveys, Terveys

Nurmijärven yläkoulut hybridiopetukseen 12.4.–9.5. – lue opetusjärjestelyistä!

7.4.2021

Keusoten Sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto on tänään 7.4. päättänyt, että Keusoten alueen vuosiluokkien 7.–9. oppilaat ovat aikavälillä 12.4.–9.5. hybridiopetuksessa eli vuorotellen lähi- tai etäopetuksessa. Päätöksen mukaan ajalla 12.4.-18.4.2021 tiloja voi opetuksessa käyttää yhtä aikaa vain yksi vuosiluokkataso ja 19.4.-9.5.2021 tiloja voi käyttää yhtä aikaa enintään kaksi vuosiluokkatasoa. Vuorottelu toteutetaan Nurmijärvellä seuraavan aikataulun mukaisesti:

Viikolla 15: 7. luokkien oppilaat ovat lähiopetuksessa, 8. ja 9. luokkien oppilaat etäopetuksessa

Viikolla 16: 8. ja 9. luokkien oppilaat ovat lähiopetuksessa, 7. luokkien oppilaat etäopetuksessa

Viikolla 17: 7. ja 9. luokkien oppilaat ovat lähiopetuksessa, 8. luokkien oppilaat etäopetuksessa

Viikolla 18: 8. ja 9. luokkien oppilaat ovat lähiopetuksessa, 7. luokkien oppilaat etäopetuksessa

 

Maanantaina 12.4. kaikki 7. luokan oppilaat palaavat siis lukujärjestyksen mukaisesti lähiopetukseen, mutta 8. ja 9. luokkien oppilaat jatkavat etäopetuksessa. Koulut ohjeistavat vielä erikseen oppilaita ja huoltajia lähi- ja etäopetuksen tarkemmista järjestelyistä Wilman kautta.

Erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat eivät osallistu vuorotteluun vaan he osallistuvat koko ajan lähiopetukseen. Lisäksi joustavan perusopetuksen oppilailla (jopo) on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen.

Lähiopetukseen palaavien oppilaiden tulee palauttaa mahdolliset koulusta lainaksi saamansa tietokoneet koululle heti lähiopetusjaksonsa alussa.

8. luokkalaisten TET-jaksoja ei järjestetä keväällä

Hybridiopetuksen aikana ei voida järjestää yläkoulujen TET-jaksoja. Näin ollen vielä pitämättä olevat TET-jaksot perutaan kevätlukukauden osalta kaikilta 8. luokan oppilailta. Päätös on kuntakohtainen ja perustuu Keusoten 6.4. antamaan suositukseen yläkoulujen hybridiopetuksesta sekä tavoitteeseen varmistaa oppilaiden terveys ja turvallisuus koronaviruksen leviämisvaiheessa. Pahoittelemme TET-jaksojen perumista. Koronatilanteen salliessa 9. luokkien toukokuulle ajoitetut TET-jaksot järjestetään suunnitelmien mukaisesti.

Huomioi kouluruokatilaukset etäjaksolle – lue lisätietoa Wilmasta

Aleksia jakaa etäopiskelussa oleville yläkoululaisille ja Nurmijärven lukion opiskelijoille kerran viikossa etäruokapaketin. Lisätietoa etäruokapaketeista ja niiden tilaamisesta lähetetään tänään 7.4. erillisellä Wilma-viestillä. Ensi viikkoa koskevat etäruokatilaukset tulee tehdä viimeistään huomenna torstaina 8.4. klo 23 mennessä.

Takaisin listaukseen