Ajankohtaista

Kaikki, Nurmijärven Vesi, Vesihuolto

Nurmijärven Vesi saneeraa päävesijohtoa Väinöläntien ja Valkojan alueella

11.11.2022

Nurmijärven Vesi saneeraa päävesijohtoaan ja jonkin verran jätevesiviemäriä Väinöläntiellä Raalantien ja Hevoshaantien välillä sekä Valkojan alueella. Saneerauskohde on valittu ja aikataulutettu vesihuoltolinjojen kriittisyyden, kunnon ja iän perusteella. Saneerausalueella olevat vesijohdot ovat noin 50 vuotta vanhoja.

Saneeraustyö tehdään suuntaporaamaalla sekä auki kaivamalla. Urakan yhteydessä tehdään myös Mt130 ja VT3 tienalitukset. Urakoitsijaksi on valittu Lakeuden Maanrakennus Oy.

Urakka-aika on annettu vuoden 2023 lokakuun loppuun asti. Valmistelevia töitä on jo tehty paljon, mutta työt käynnistyvät aktiivisesti piakkoin. Töitä tehdään kohteessa arkipäivisin, noin kello 07.00 – 18.00 välisenä aikana.

Liikenne

Liikenteelle syntyy häiriöitä erityisesti Väinöläntiellä. Läpikulku pyritään mahdollistamaan aina kun se vain on mahdollista, mutta varmasti tulee hetkiä kun Väinöläntien läpiajoliikenne joudutaan estämään työturvallisuuden ja erilaisten työvaiheiden takia. Tonteille ajo mahdollistetaan ajosiltoja käyttämällä ja tilannekohtaisesti kiinteistön omistajan kanssa neuvotellaan lyhyistä katkoista ajoyhteyksissä. Nurmijärven Vesi tiedottaa pidempiaikaisista muutoksista liikenteelle osoitteessa www.nurmijarvenvesi.fi. Mahdollisuuksien mukaan läpiajoa Väinöläntien urakka-alueella kannattaa välttää. Nurmijärven Vesi kiittää asukkaita jo ennalta joustavuudesta ja ymmärtäväisyydestä ison ja tärkeän hankkeen osalta.

Vedenjakelun keskeytykset

Suunnitelluista vesikatkoista tiedotetaan etukäteen postilaatikkoon tai kerrostalokiinteistön rappukäytävien etuoviin jaettavalla tiedotteella, sekä internetissä osoitteessa: www.nurmijarvenvesi.fi. Lisäksi asukkaat saavat tiedon vesikatkosta matkapuhelimiinsa tai sähköpostiin, jos he ovat tilanneet vesilaitoksen häiriötiedotepalvelun. Nurmijärven Vesi suosittelee tilaamaan vesihuollon häiriötiedotepalvelun.

Työn aikana voi tapahtua myös ennalta arvaamattomia vesikatkoja, koska työssä korjataan vanhaa ja vikaantumisherkkää putkistoa. Nurmijärven Vesi tiedottaa äkillisistä vesikatkoista internetsivuilla, sekä häiriötiedotepalvelun kautta.

Yhteydenotto

Jos urakan aikana esiintyy asioita, mistä haluatte keskustella Nurmijärven Veden kanssa, voitte olla yhteydessä työmaavalvojaan tai urakoitsijan edustajaan.

Työmaavalvoja

Rakennuttajainsinööri Markku Ala-Kihniä, markku.ala-kihnia@nurmijarvi.fi, puh. 040 317 4868

Lakeuden Maanrakennus Oy

Työmaapäällikkö Juha-Matti Päivärinta, juha-matti.paivarinta@lakeudenmaanrakennus.fi, puh. 0400 902 349

Takaisin listaukseen