Ajankohtaista

Lautakunnat, Liikenne, Poliisi

Nurmijärven tieliikenneonnettomuudet vuonna 2021

26.10.2022

Kunnassa on laadittu onnettomuustilastoraportti Nurmijärvellä tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista vuodelta 2021. Onnettomuustilastot perustuvat poliisin raportoimiin tieliikenneonnettomuuksiin. Tieliikenneonnettomuuksia Nurmijärvellä tapahtui yhteensä 68, joissa loukkaantui 33 henkilöä, ja kuolemantapauksia oli neljä. Onnettomuudet tapahtuivat pääsääntöisesti hyvissä olosuhteissa. Yhdessätoista onnettomuudessa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Onnettomuuksista suurin osa tapahtuu maanteillä hyvässä säässä

Nurmijärvellä tapahtui vuonna 2021 yhteensä 68 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta, yksi enemmän kuin viime vuonna. Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli neljä henkilöä. Näistä kolme henkilöä kuoli maantieverkolla – kaksi kantatiellä 45 ja yksi valtatien 25-Korventien risteyksessä. Yksi kuolemantapaus tapahtui katuverkolla, Toukolantiellä Rajamäellä.

Onnettomuuksista 21 % tapahtui katuverkolla ja 75 % maanteillä. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 33 henkilöä, ja eniten onnettomuuksia tapahtui toukokuussa ja perjantaipäivinä. Onnettomuushetkellä sääolosuhteet olivat pääsääntöisesti hyvät, 82 % onnettomuuksista sää oli kirkas tai pilvipoutainen ja tienpinta oli paljas ja kuiva 57 % tapauksessa.

Jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli 10 % kaikista onnettomuuksista. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli kuusi, joista jalankulkijoille tapahtui yksi, polkupyöräilijöille kaksi ja mopoilijoille kolme. Todellisuudessa polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia tapahtuu enemmän, mutta poliisia ei aina kutsuta paikalle, joten nämä onnettomuudet eivät tilastoidu poliisin järjestelmään.

Eläinonnettomuudet

Eläinonnettomuuksia on poliisin virallisen tilaston mukaan tapahtunut Nurmijärvellä vuonna 2021 yksi, ja se ei johtanut henkilövahinkoihin. Todellisuudessa peura- ja hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu enemmän kuin mitä poliisin tilastot kertovat, sillä poliisi ei välttämättä käy onnettomuuspaikalla, jos henkilövahinkoja ei ole tullut.

Riistakeskuksen mukaan Nurmijärvellä tapahtui vuonna 2021 eläinonnettomuuksia 217. Niistä neljä oli hirvionnettomuutta, 116 valkohäntäpeura-, 95 metsäkauris- ja kaksi kuusipeuraonnettomuutta.

Kunnalle koituvat kustannukset noin puolitoista miljoonaa euroa

Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 308 800 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 2 200 euroa.

Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15–20 % mm. pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimen menoina aikaisempien tutkimusten mukaan. Nurmijärven kunnan alueella tapahtuneet onnettomuudet maksoivat vuonna 2021 noin 7,8 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 1,5 milj. euroa.

Onnettomuustilastoraportti on esitelty kunnan liikenneturvallisuustyöryhmälle syyskuussa. Raportti esitellään tekniselle lautakunnalle 27.10.2022 pidettävässä kokouksessa, ja se on luettavissa lautakunnan esityslistan liitteenä kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen