Ajankohtaista

Kuntastrategia, Matkailu, Me tehdään Nurmijärvi, strategia, Viestintä

Matkailutulo on kasvussa ympäri Suomea – kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset selvitetty

18.8.2023

Matkailutulo on kasvussa ympäri Suomea – kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset selvitetty

Uusi tutkimus tarjoaa vertailukelpoista tietoa kuntakohtaisesta matkailutulosta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista koko Suomessa. Sen mukaan Nurmijärven kunnan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli 25 802 141 euroa vuonna 2022, ja matkailutulo 600 euroa asukasta kohden (vrt. Espoo 542 euroa), välitön matkailutulo Nurmijärvellä oli 69 htv. Matkailutulot ovat kasvussa ympäri Suomea, mutta ala on edelleen jäljessä pandemiaa edeltävästä tasosta. Tutkimus on toteutettu näin laajana ensimmäistä kertaa.

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Se luo työpaikkoja ja verotuloja laajasti ympäri Suomea. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailun kuntakohtaisten vaikutusten mittaaminen on kuitenkin haasteellista, koska tarkkoja tietoja yksittäisten matkailijoiden kulkureiteistä ja palveluostoista ei tiedetä. Niinpä vertailukelpoisen tiedon saamiseksi eri matkailualueiden tutkimus tulee tehdä samalla tavalla ja samalla aikasyklillä.

Matkailun kasvupotentiaali on edelleen Suomessa valtava

Matkailu on vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle. Siksi alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

 

Matkailutulo on noussut jo lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat nyt toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Uudenmaan liiton lisäksi Uudeltamaalta mukana ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Järvenpää, Porvoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Tutkimuksen piiristä puuttuvat suurimmista matkailukohteista vain Lapin kohteet, Sotkamo, Kuopio ja Lappeenranta. Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

Tutkimuksen mukaan Uusimaa on Suomen suurin matkailukohde monilla mittareilla mitattuna; Uudenmaan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli 4,06 miljardia euroa vuonna 2022. Pääkaupungin välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli viime vuonna 1,2 miljardia. Suomen kaupungeista Vantaan matkailutulo on kuitenkin kaikista suurin. Sitä selittää erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasema, joka tuotti kaupungin matkailutulosta lähes 90 %. Helsingin ja Vantaan jälkeen Suomen suurimmat matkailualueet ovat matkailutulolla mitattuna Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä.

Nurmijärvi haluaa tulla tunnetuksi koko Suomen lähilandena

-Tuoreet tulokset kertovat, että Uudellamaalla on valtavasti matkailupotentiaalia. Lisäksi tulokset antavat meille tärkeää pohjatietoa matkailun kehittämiseksi, toteaa Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen.– Matkailutulo ja matkailutyöllisyys ovat keskeisimpiä strategisia mittareita, joilla arvioidaan kehitystyön onnistumista, Siltanen toteaa.

Nurmijärvi toteuttaa vuosille 2023–2030 luotua matkailuohjelmaa, jolla on neljä päätavoitetta – Ensimmäinen uuden matkailuohjelman päätavoitteista on kunnan matkailutoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen, kertoo Riika-Maria Hytti, Nurmijärven kunnan matkailukoordinaattori. – Matkailutoiminnan kehittäminen tapahtuu matkailu- ja palveluyrittäjien liiketoiminnan kehittämistä tukien, esimerkiksi erilaisia verkostoitumistapahtumia järjestämällä, sekä tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua työpajoihin ja koulutuksiin, Hytti kertoo. – Matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten kehit­tämiseksi toimimme eri yritysten ja yhteisöjen aktiivisena yhteen tuojana ja mahdollis­tamme erilaista toimintaa, Hytti lisää.

– Toisena päätavoitteenamme on kunnan matkailun vetovoiman vahvistaminen. Tämä tapahtuu kunnan ja matkailukohteiden tunnettuutta lisäämällä aktiivisen Visit Nurmijärvi -viestinnän ja -markkinoinnin kautta, sekä avaamalla matkailuviestinnässä ja -markkinoinnissa ovet rohkeasti myös kansainvälisyydelle.

Kolmas matkailuohjelman päätavoitteista on Nurmijärven tunnettuuden kehittäminen koko Suomen omana lähilandena, matkailukoordinaattori kertoo. – Nurmijärvellä kun voit kokea kaikki maaseutumatkailun parhaat puolet; puhtaan luonnon, kiireettömyyden ja kauniin maalaismaiseman – ja aika lähellä lentokenttää, hän sanoo. – Tavoitteenamme onkin, että tulevaisuudessa Nurmijärvi on ensimmäisten maaseutumatkakohteiden listalla mahtavan sijaintinsakin ansiosta.

Neljäs päätavoite liittyy historiallisen Pohjois-Nurmijärven kehittämiseen. – Kehitämme ja markkinoimme Sääksiä ja Pohjois-Nurmijärveä matkailukohteen kokonaisvaltaisesti, Hytti kertoo. – Kon­septoimme aluetta kestävän kehityksen ympärivuotisena matkailukohteena yhdessä jo olemassa olevien yritysten kanssa ja laadimme pitkän aikavälin kehittämissuunnitel­man konseptin toteuttamiseksi. Tavoitteena onkin kehittää Pohjois-Nurmijärven alueesta keskeinen luonto-, liikunta-, teollisuushistoria-, kulttuuri- ja ruokamatkailukohde Ete­lä-Suomen alueelle!

Lue lisää myös Uudenmaan liiton sivulta. 

Takaisin listaukseen