Ajankohtaista

Kuntastrategia

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistyi tilannekuvan luomisella – kuntalaiset arvostavat laadukkaita ja lähellä olevia palveluita 

20.8.2021

Valtuustokauden vaihtumisen myötä kunnat ympäri Suomen ovat käynnistämässä strategiatyön uuden valtuustokauden toimintalinjojen viitoittamiseksi. Kevään kuntavaaleissa valittu Nurmijärven uusi valtuusto aloittaa kautensa elokuussa ja pääsee päättämään kunnan uudesta kuntastrategiasta keväällä 2022. Kuntastrategiassa linjataan muun muassa kunnan arvot ja visio sekä strategiset painopistealueet vision toteuttamiseksi. 

Kuntastrategia valtuuston voimakkain työkalu kunnan toiminnan ohjaukseen  

Nurmijärven kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalmeen mukaan mistään pienestä asiasta kuntastrategiassa ei ole kyse, sillä nykyinen kuntalakikin toteaa strategiasta päättämisen olevan yksi valtuuston keskeisistä tehtävistä ja yleisesti kuntalaki painottaa strategialla johtamisen merkitystä. Kuntalakiin on kirjattu myös erinäisiä näkökulmia kunnan toiminnasta, joita kuntastrategiassa tulee huomioida. 

Nurmijärvellä strategiatyö käynnistyi jo ennen kevään kunnallisvaaleja tilannekuvan kartoittamisella. ”Tilannekuvan muodostamista varten olemme toteuttaneet tähän mennessä menneen strategiakauden arviointikyselyitä luottamushenkilöille ja kunnan virkakunnalle. Teetimme myös kuntien yrityskokemustutkimuksen strategiatyön tueksi”, Rajahalme toteaa ja jatkaa: ”Lisäksi olemme tarkastelleet väestömuuton vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen”. 

Aivoriihen tulokset julki – asukkaiden arvotuksissa yksi merkittävä muutos neljän vuoden takaiseen strategiatyöhön

Kuntalaisille, kunnan henkilöstölle, elinkeinoelämän edustajille, järjestökentälle ja kunnan vaikuttamistoimielimille järjestettiin yhteinen verkossa toteutettu aivoriihi kesän kynnyksellä. Yhteisesti puidut sidosryhmien tulevaisuuskuvat ja hyvän arjen tekijät painottuivat jokapäiväisen arjen laadukkuuteen, mielekkyyteen ja turvallisuuteen. 

”Vastauksista nousi erityisesti esille laadukkaiden palveluiden arvostus sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja aktiviteettimahdollisuuksista huolehtiminen. Nurmijärvellä arvostetaan myös oman asuinpiirin turvallisuutta, vehreyttä, rauhallisuutta ja väljyyttä”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas vetää yhteen aivoriihen tuloksia. ”Arvotukset ovat hyvin samankaltaisia kuin vuosina 2017–2018, jolloin Nurmijärven tämän hetken kuntastrategia laadittiin. Arvotusten ykkössijassa on kuitenkin tapahtunut muutos. Neljä vuotta sitten asukkaiden tärkeimmäksi asiaksi muodostui asuinympäristön viihtyvyys, vehreys ja kauneus. 2020-luvun alussa laadukkaat ja lähellä olevat palvelut, asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen sekä asuinympäristön turvallisuus arvotettiin korkeimmalle”, Ahokas jatkaa.  

Aivoriihi oli avoinna 3.6.–4.8.2021 ja osallistujia oli yhteensä 657 kappaletta. Osallistujat pääosin 25–64-vuotiaita kuntalaisia. 

Tutustu aivoriihen tuloksiin: Sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden Nurmijärvestä

Aivoriihen tulokset mukana strategiatyössä ja muussa toiminnan kehittämisessä

Talous- ja strategiajohtaja Ville Rajahalme on tyytyväinen kyselyn antiin. ”Saimme hienon määrän vastauksia kyselyyn ja aineistosta muodostui todella kattava”, Rajahalme sanoo ja jatkaa: ”Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa uuden kuntastrategian tavoitteiden määrittelyssä. Strategian työstö alkaa varsinaisesti loppuvuodesta ja jatkuu ensi vuoden maaliskuuhun. Sitä ennen valtuustossa tullaa tekemään tämän vuoden puolella strategiatyötä pohjustavaa visiointityötä sekä tarkastelemme väestömuuton vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen.” 

Kuntastrategian päivitystyölle avattu omat teemasivut kunnan kotisivuille 

Kunnan strategiatyölle on avattu oma teemasivusto kunnan kotisivuille. Sivustolla seurataan strategiatyön etenemistä ja sivustolle kerätään päivitystyöhän liittyvää aineistoa, kuten verkkoaivoriihen tulosten yhteenveto. Sivustoa päivitetään strategiatyön edetessä. Muista jäädä kuulolle! 

Strategiatyön teemasivut

 

Takaisin listaukseen