Ajankohtaista

Sähkö, Sähköpula

Nurmijärven kunta viestii sähköpulaan liittyen uusilla teemasivuilla nurmijarvi.fi/sahkokatkot

2.9.2022

Suomalaisten kantaverkkoyhtiö Fingrid, jonka tehtävänä on turvata yhteiskunnassamme varma sähkö, on kehottanut suomalaisia varautumaan sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoksiin tulevana talvena 2022–2023. Nurmijärven kunta on käynnistänyt valmiustyön sähkön jakeluhäiriöihin varautumiseksi. Parhaillaan Nurmijärven kunta kartoittaa omalta osaltaan mahdollisuuksia energian säästöön liittyen. Kunnan tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy on jo kesän aikana päivittänyt ohjeistusta tilanteeseen, jossa sähkönkulutus Suomessa uhkaa kasvaa suuremmaksi kuin käytettävissä oleva sähköntuotanto ja siirto ulkomailta.

Mahdollinen sähköpula huolestuttaa useita kuntalaisia. Nurmijärven kunta on perjantaina 2.9.2022 avannut teemasivut, joilta kuntalaiset saavat tietoa siitä, kuinka valtakunnallinen tilanne heijastuu Nurmijärvelle, millaisia toimenpiteitä jokainen meistä voi tehdä ja miten sähkökatkoksiin voi varautua.

Kunta vastaa teemasivuilla usein kysyttyihin kysymyksiin energiatilanteeseen ja mahdolliseen sähköpulaan liittyen. Sivustolla on myös mahdollisuus esittää oma kysymyksensä, mikäli itseä askarruttavaan asiaan ei vielä löydy vastausta. Teemasivut löytyvät osoitteesta nurmijarvi.fi/sahkokatkot

Nurmijärven kunta viestii energiatilanteesta yhdessä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa kuntalaisille ajanmukaisesti ja ennakoiden mahdollisista vaikutuksista. Viestintäkanavia ovat teemasivujen lisäksi, kunnan kotisivujen tiedotteet, lehdistötiedotteet, Nurmijärven Uutiset, Nurmijärven Sähkön asiakasviestit. Mahdollisten häiriötilanteiden sattuessa kunta tekee mahdollisesti tehostettua viestintää median (esim. radio) välityksellä. Viestintää mukautetaan ja tehostetaan tilanteen mukaan ja tarpeen vaatiessa, jotta ajanmukainen tieto saavuttaa kattavasti kuntalaisemme.

Pienilläkin energiateoilla on nyt iso merkitys!

Astetta alemmas -kampanja, Motiva.fi. https://www.astettaalemmas.fi/

 

Takaisin listaukseen