Ajankohtaista

Sähköpula

Nurmijärven kunta varautuu sähköpulaan – näin mahdollisesta sähköpulasta viestitään

11.11.2022

Nurmijärven kunta varautuu mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkönjakelukatkoihin Nurmijärvellä. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Kunta on aloittanut valmistautumisen sähkökatkoihin liittyen. Kunnan valmiusjohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kunnan palvelut (varhaiskasvatus, koulu, iltapäiväkerhot yms.) pyritään pitämään toiminnassa kaikissa olosuhteissa, myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Tarkemmista toimintaohjeista sähkökatkoihin liittyen tiedotetaan lähiaikoina.

Tässä tiedotteessa on kerrottu, kuinka mahdollisesta sähköpulasta viestitään paikallisesti.

VIESTINTÄ SÄHKÖPULAAN VARAUTUMISESTA NURMIJÄRVELLÄ

Tieto tulevasta sähkökatkosta saadaan kantaverkkoyhtiö Fingridiltä Nurmijärven Sähkö Oy:n kautta Nurmijärvelle todennäköisesti lyhyellä, enimmillään muutamien päivien varoitusajalla. Tämän vuoksi Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Sähkö Oy tiedottavat kuntalaisia ennakolta toiminnasta mahdollisen sähköpulan aikana. Sähköpulassa nurmijärveläisten sähkönjakelua rajoitetaan Fingridin ohjeiden mukaan.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta: 0) valmiuden nosto, 1) Sähköpula mahdollinen, 2) Sähköpulan riski suuri, 3) Sähköpula.

Kunta viestii tehostetusti, kun nostamme valmiutta paikallisesti sähköpulaan liittyen (tilanne 0 ja tilanne 1). Viestintää tehdään monikanavaisesti kaikissa kunnan kanavissa. Viesteissä kannustetaan varautumaan mahdolliseen sähkökatkoon ja ohjataan vähentämään sähkönkulutusta.

Nurmijärven Sähkö tiedottaa kotisivuillaan (https://www.nurmijarvensahko.fi/sahkopula/), Facebook-tilillään sekä tekstiviestipalvelullaan. Tekstiviestit voi tilata omaan puhelimeen noudattamalla erillistä ohjetta. Huomioithan, että sen henkilön, jonka nimellä sopimukset ovat, tulee tehdä rekisteröityminen.

Nurmijärven kunta viestii mahdollisesta sähköpulasta sekä kotisivujensa uutisissa että kriisiviestinä. Nurmijärven kunta viestii sosiaalisen median tiliensä kautta (Facebook, Twitter, Instagram). Ota tilit seurantaan!

Varhaiskasvatuksen huoltajat ja osa esiopetuksen huoltajista saavat tiedon Päikyn kautta. Esiopetuksen, alkuluokkien ja koulujen huoltajat saavat tiedon Wilman välityksellä. Yläkoululaiset ja Nurmijärven lukion opiskelijat saavat tiedon niin ikään Wilman välityksellä.

Kunta lähettää asiasta myös mediatiedotteita paikallislehdistölle (esimerkiksi Nurmijärven Uutiset).

Nurmijärveläiset voivat seurata Työ- ja elinkeinoministeriön ja Fingridin viestintää.

ASUKASILTA KUNTALAISILLE JOULUKUUSSA 

Nurmijärven kunta järjestää kuntalaisille asukasillan sähköpulaan liittyen joulukuun alussa. Tilaisuudessa kerrotaan paikallisista toimintatavoista ja tapahtumassa on mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköpulaan liittyen. Tapahtuma videoidaan, joten se on katsottavissa myös jälkikäteen kunnan kotisivuilla. Asukasillasta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

TEEMASIVUILLA TIETOA JA VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN 

Kunnan sähköpulaan liittyvillä teemasivuilla nurmijarvi.fi/sahkokatkot sekä Nurmijärven Sähkö Oy:n teemasivuilla nurmijarvensahko.fi/sahkopula/ saat tietoa siitä, kuinka valtakunnallinen tilanne heijastuu Nurmijärvelle, millaisia toimenpiteitä jokainen meistä voi tehdä ja miten sähkökatkoksiin voi varautua. Sivustolla voi myös lukea usein kysyttyjä kysymyksiä ja toimintaohjeita. Kunnan sivustolla on myös mahdollisuus esittää oma kysymyksensä, mikäli itseä askarruttavaan asiaan ei vielä löydy vastausta.

KOTIVARAAN KUULUU PARISTOKÄYTTÖINEN RADIO 

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

Sähkökatkon mahdollisesti pitkittyessä kunnan sähköisen viestinnän varmuutta ei pystytä turvaamaan. Tällaisessa tilanteessa kriisiviestintää siirtyy valtakunnalliseksi radioviestinnäksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisesta kotitaloudesta löytyy paristokäyttöinen radio ja varaparistoja.

Lisätietoa varautumisesta voi lukea kunnan kotisivuilta nurmijarvi.fi/sahkokatkot sekä osoitteesta 72tuntia.fi.

Takaisin listaukseen