Ajankohtaista

Kuntastrategia, Tapahtumat, Työllisyys, Yritykset

Nurmijärven kunta sai Uudenmaan Yrittäjien hopeisen yrittäjälipun

20.10.2023

Uudenmaan Yrittäjien elinkeinoseminaarissa 19.10. on jaettu ensimmäiset Uudenmaan Yrittäjien hallituksen vahvistamat yrittäjäliput, jotka kertovat kunnan yritysmyönteisyydestä. Viisitoista kuntaa sai Uudenmaan Yrittäjien myöntämän, nyt ensimmäistä kertaa jaettavan Yrittäjälipun. Näistä kultaisia Yrittäjälippuja on seitsemän, hopeisia viisi ja pronssisia kolme. Nurmijärvelle myönnettiin hopeinen yrittäjälippu. 

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä vastaanotti hopeisen yrittäjälipun.
Kunnanjohtaja Outi Mäkelä (keskellä) vastaanotti hopeisen yrittäjälipun yhdessä Klaukkalan yrittäjien puheenjohtaja Vesa Kuisman(vas.) sekä Nurmijärven Yrittäjien pj Pirjo Kivistön (oik.) kanssa. 

 

Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Ahtiainen pitää alueelle saatujen lippujen määrää hyvänä.

” Uudenmaan elinkeinopoliittinen tilanne on kansallisesti katsoen vahva. Alueemme elinvoima on hyvällä tasolla sillä useimmat kunnat toimivat aktiivisesti asian edistämiseksi. Yritykset otetaan päätöksenteossa melko laajasti huomioon, mikä mahdollistaa menestyvän yritystoiminnan. Tämä puolestaan luo hyvän alusta elinvoimaiselle alueelle ja tukee vahvasti alueen hyvinvointia laajemminkin ajatellen”, Mikko Ahtiainen sanoo.

Yrittäjälippu mittaa kunnan yritysmyönteisyyttä

Yrittäjälippu on konkreettinen työkalu, joka perustuu yrittäjien ja kunnan väliseen keskusteluun. Yrittäjälippu mittaa kunnan yritysmyönteisyyttä neljässä teemassa: elinkeinopolitiikassa, yhteydenpidossa, hankinnoissa ja yrittäjäystävällisyydessä. Näiden teemojen kautta arvioidaan yrittäjyyden kannalta kriittisiä asioita, jotka ovat tarpeen yrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus on, että keskustelu on tavoitteellista ja säännöllistä, sekä johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin.

Nurmijärven kunnalle myönnetty hopeinen yrittäjälippu ilahdutti Nurmijärven Yrittäjien puheenjohtaja Pirjo Kivistöä.

” Olen todella iloinen tästä kunnan saamasta tunnustuksesta. Nyt myönnetty tunnustus on tullut meidän yrittäjäjärjestöjen edustajien ja kunnanjohdon yhdessä tekemämme itsearvioinnin kautta. Olemme jo monessa yrittäjälipun mittaamassa teemassa hyvässä tekemisen rytmissä yhteisellä samansuuntaisella tiellä. Olemme itsearvioinnissa myös tunnistaneet selkeitä kehittämispisteitä, ja näihin olemme yhdessä luoneet ratkaisuja.

Tulokset tulevat varmasti näkymään lähitulevaisuudessa. Tästä on hyvä jatkaa hedelmällistä yhteistyötä ja käyttääkin jatkossa Yrittäjälippua kehittämistyökaluna, joka tukee kunnan elinkeinostrategiaa ja sen tavoitteita”, kommentoi Kivistö saatua tunnustusta.

Yrittäjälippu on tunnustus kunnan yrittäjämyönteisyydestä.

Yrittäjät kunnan elinvoimaisuuden moottori

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee yrittäjien roolin merkittävänä kunnassa.

”Yrittäjät ovat kunnan elinvoimaisuuden moottori ja on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö sujuu kitkatta ja kunta toimii siten, että yritystoiminnalle on kunnassa hyvät edellytykset ”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä tiivistää.

Hänen mukaansa yrittäjäjärjestöjen kanssa käyty keskustelu oli erittäin arvokasta ja antaa suuntaviivoja myös tulevaisuuteen.

”Yrittäjälippukeskustelu yrittäjäjärjestöjen kanssa oli hyödyllinen ja mukava tapa konkretisoida asioita. Saimme sovittua seuraavista edistysaskelista muun muassa yritysvaikutusten arvioinnin toteuttamisen osalta.”

Kunnanjohtaja Outi Mäkelän mukaan yrittäjät ovat kunnan elinvoimaisuuden moottori.

Yrittäjälipun kriteerit:

Elinkeinopolitiikka

 1. Kunnassa on ajantasainen elinkeinopoliittinen ohjelma.
 2. Kunnassa on kuvatut ja sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit.
 3. Kunta tukee yrittäjien yhteisöllisyyttä hallitsemiensa tilojen kautta.
 4. Kunta panostaa yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämiseen. Inhouse-yhtiöt eivät vaikuta yksityiseen yritystoimintaan.

Yhteydenpito

 1. Kunnassa on toimiva elinkeinoryhmä tai -jaos, jossa yrittäjäjärjestö edustettuna
 2. Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välillä on suunnitelmallista ja säännöllistä yhteydenpitoa ja tapaamisia.
 3. Kunnan ylin virkamies- ja luottamushenkilöjohto osallistuvat Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon seminaariin.
 4. Kunta tiedottaa yrityksiin vaikuttavia asioita aktiivisesti esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa.

Hankinnat

 1. Kunnassa kartoitetaan markkinat ennen hankintoja ja jaetaan hankinnat sellaisiin kokonaisuuksiin, joka mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.
 2. Kunnassa on käytössä oleva, ajantasainen ja toimiva hankintapolitiikka
 3. Kunnassa on käytössä sähköinen ajantasainen hankintakalenteri
 4. Kunnan ostolaskut ovat julkisia.

Yritysmyönteisyys

 1. Kunnan päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin.
 2. Kunnassa tehdään yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.
 3. Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.
 4. Kunnan saama Kuntabarometrin kokonaisarvosana on parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo.

 

Kultainen Yrittäjälippu: Kerava, Hyvinkää, Järvenpää, Myrskylä, Mäntsälä, Sipoo, Siuntio
Hopeinen Yrittäjälippu: Kirkkonummi, Nurmijärvi, Porvoo, Pukkila, Tuusula
Pronssinen Yrittäjälippu: Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa

Tunnustukset myönsi Uudenmaan Yrittäjät.

Nurmijärvellä juhlittiin ja palkittiin yrittäjiä myös aiemmin tällä viikolla paikallisten yrittäjien Yrittäjäjuhlassa. 

Takaisin listaukseen