Ajankohtaista

Ikäihmiset, Liikunta

Nurmijärven kunta lisää liikkumismahdollisuuksia iäkkäille

19.3.2021

Nurmijärven kunta lähti mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille. Valtakunnalliseen terveysliikuntaohjelmaan valittiin maaliskuussa 10 uutta kuntaa.

Voima- ja tasapainoharjoittelua

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

”Ikäinstituutti tarjoaa kunnan ammattilaisille ja vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia ja verkostotapaamisia. Iäkkäiden kuntalaisten ja Nurmijärven kunnan poikkisektorisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa kehitetään iäkkäiden tarpeita ja toiveita vastaavaa terveysliikuntaa”, kiteyttää ohjelmajohtaja Katja Borodulin.

Ikäinstituutti on ideoinut Voimaa vanhuuteen -kuntien kanssa monia turvallisia tapoja liikkua myös poikkeusaikana, esimerkiksi etäjumpan.

Nurmijärven Voimaa vanhuuteen -työtä johtaa liikuntapäällikkö Joose Kemppainen.

”Tarkoituksena on löytää Voimaa Vanhuuteen-ohjelman avulla kunnan keskeisimmät kehityskohdat ikäihmisten liikuntapalveluiden osalta. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden jalkauttaa Ikäinstituutin olemassa olevia hyviä käytänteitä ja laadukkaita koulutusmahdollisuuksia alueemme eri toimijoille. Jo hakuvaiheessa kävi selväksi, että Nurmijärvellä on laaja yhdistys- ja järjestöverkosto, jotka ovat kiinnostuneita yhteisen toiminnan kehittämiseen. Tämän yhteistyön eteenpäin vieminen on varmasti yksi keskeisimpiä tavoitteita tulevalle Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaan”, Kemppainen kertoo.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 86 kuntaa. Maaliskuussa mentorointiohjelmassa aloittivat Isokyrö, Kauhajoki, Lempäälä, Muhos, Nivala, Nurmijärvi, Pielavesi, Somero, Tuusniemi ja Uusikaupunki.

Takaisin listaukseen