Ajankohtaista

Tontit

Nurmijärven kunta järjestää kaksi tarjouskilpailua yhtiömuotoisista tonteista

2.2.2023

Nurmijärven kunta järjestää tarjouskilpailun Kirkonkylällä sijaitsevista kahdesta vierekkäisestä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen 2344 tonteista 5 ja 6 (kaavamerkintä AR). Kohteille voi rakentaa rivitaloja tai kytkettyjä asuinrakennuksia yhtiömuotoisena asumiskokonaisuutena. Tonttien 5 ja 6 rakennusoikeudet ovat 1000 k-m2/tontti. Tontin 5 pinta-ala on 3 950 m2 ja tontin 6 pinta-ala on 3 932 m2. Kilpailukohteet sijaitsevat kilometrin päässä Kirkonkylän torista Heikkiläntien ja Helsingintien kulmauksessa. Tontit luovutetaan yhdelle toimijalle toteuttavaksi.

Toinen tarjouskilpailukohde sijaitsee Rajamäessä Kylänpään asuinalueella kauppakeskus Lähteen tuntumassa. Kyseessä on asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialueen 1734 tontti 3 (kaavamerkintä A-3). Kohde voi toteutua pientalomaisena tai pienkerrostalomaisena toteutuksena. Tontin pinta-ala on 9 569 m2 ja rakennusoikeus on 2 869 k-m².

Kilpailukohteet luovutetaan korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneille toimijoille ja niihin on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että kohteet jäävät perustettavan asunto-osakeyhtiön omistukseen.

Kilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet, joilla on kunnan arvion mukaan riittävästi referenssejä aiemmista rakennuskohteista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke.

Tarjouskilpailut kohteista alkavat 2.2.2023 klo 9.00 ja päättyvät 16.3.2023 klo. 15.45. Tarjousaineistot otetaan vastaan sähköisesti tai kirjepostina.

Kirjeposti tulee toimittaa viimeistään 16.3.2023 klo 15.45 suljetussa kirjekuoressa osoitteella Nurmijärven kunta, Ympäristötoimiala / Maankäyttö, PL 37, 01901 Nurmijärvi, tai jätettävä kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen, käyntiosoite Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi.

Tarjoukset tulee toimittaa 16.3.2023 klo. 15:45 mennessä sähköisesti tonttihakemus(at)nurmijarvi.fi.

Kilpailuihin voi käydä tutustumassa kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen