Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talous, Talousarvio

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen – hankalasta taloustilanteesta huolimatta vuodelle 2021 ei esitetä veronkorotuksia

21.10.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto päättää marraskuussa kunnan ensi vuoden talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023. Kunnanhallitus hyväksyi keskiviikkona 21.10. kunnanjohtajan talousarvioesityksen maltillisin muutoksin. Vuonna 2021 sopeutukset kohdistuvat kunnanhallituksen talousarvioesityksessä erinäisiin suoriin käyttötalouden leikkauksiin. Kunnanhallitus ei esitä valtuustolle veronkorotuksia.

”Kunnan haastava taloustilanne on hallituksessa tiedostettu ja otettu vakavasti. Tästä syystä teimme maltillisia muutoksia käyttötalouteen”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty kertoo.

Kaikista säästötoimenpiteistä hallitus ei ollut yksimielinen. Äänestysten jälkeen hallitus lisäsi budjettiin 24 000 euroa A2-kielen opetukseen, 70 000 euroa alueiden siisteyden ja ylläpidon parantamiseen sekä 40 000 euroa yksityistieavustuksiin.

”Jatkossa säästöjä haetaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelman kautta palveluiden kehittämisellä ja rakenteellisilla uudistuksilla, joiden vaikutus näkyy vuodesta 2022 ja 2023 alkaen. Peruspalvelut kuitenkin pyritään säilyttämään laadukkaina. Investoinneissa pitää tarkkaan miettiä tarkoituksenmukaisimmat investointikohteet sekä erilaiset rahoitusvaihtoehdot.  Kunnanhallituksessa on menoleikkausten lisäksi mietitty tulojen lisäämistä muun muassa omakoti- ja yritystonttimyynnin vauhdittamisella ja tonttien lisäämisellä Klaukkalassa ja Kirkonkylällä sekä kunnan tarpeettomien kiinteistöjen myynnillä”, Räty lisää.

Kunnanvaltuusto vaikeiden päätösten edessä

Kunnan lähtökohdat tulevalle suunnitelmakaudelle ovat erittäin haastavat, sillä kunnan tulorahoitus on pitkän aikaa ollut riittämätön palvelutuotannosta ja investoinnista johtuvien menojen hoitoon. Tätä kuilua kuvaava rahoitusjäämä on vuosina 2021-2023 jopa 88,5 miljoonaa. Epäterve tilanne on ajanut huomattavaan lainanottoon, ja kunnan lainakanta on noussut 2011-2019 aikana 75,6 miljoonasta eurosta 199,3 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 lainaa otetaan 68,7 miljoonaa euroa, josta 43,2 miljoonaa käytetään vanhojen lainojen lyhennyksiin. Lainakanta nousee ensi vuonna jo noin 235,2 miljoonaan euroon.

”Velan käyttö paikka-aineena on tullut tiensä päähän. Nurmijärven ei tule, eikä kasvukuntana ole väistämätöntä, ajautua kriisikuntien joukkoon. Kuilua menojen ja tulojen välillä on uskallettava kuroa umpeen muilla keinoin. Tarvitaan toiminnan priorisointia, rakenteellisia uudistuksia ja käyttötalouden säästöjä. On kuitenkin tärkeää toteuttaa säästöt siten, että turvaamme kunnan peruspalveluiden laadun ja mahdollistamme kuntamme kehityksen myös jatkossa”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Leikkauksia käyttötalouteen

Nurmijärven kunnan käyttötalouteen esitetään säästöjä talousarviovuodelle 2021. Konsernipalveluissa merkittävimmät säästöt muodostuvat palvelujen ostojen vähentämisestä. Sivistystoimialan säästöjä syntyy puolestaan kotitalouksien avustuksista varhaiskasvatuksessa sekä koulukuljetussäästöistä. Ja ympäristötoimialalla säästöjä syntyy puolestaan esimerkiksi henkilöstökuluista. Tuottoja syntyy puolestaan omaisuuden myynnistä ja vuokratuloista.

”Toimialat ovat etsineet esimerkillisellä tavalla säästökohteita. Ilman näitä sopeutuksia kunnan lähivuosien alijäämät olisivat merkittävästi suurempia ja velkaantuminen kiihtyisi entisestään. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden palvelutuotannon nettomenot supistuvatkin nyt puoli miljoonaa ensi vuonna”, talousjohtaja Ville Rajahalme sanoo. ”Toivon, että kuntalaiset antavat tukensa sopeutuksille, jotka näkyvät valitettavasti heidän arjessaan. Kunnan taloustilanne on kuitenkin niin haastava, että vaikeita päätöksiä on tehtävä. Sopeuttamisen tavoite kuntalaisten peruspalveluiden laadun turvaamisesta on hyvä pitää mielessä leikkauskeskustelussa.”

Investoinnit

Kunnan investointien omahankintameno talousarviovuonna 2021 on yhteensä 46,2 miljoonaa euro. Tulorahoitus kattaa investointien rahoitustarpeesta 38 prosenttia ja loppuosa rahoitetaan joko lainalla, omaisuuden myynnillä tai kunnan rahavaroista. Investointiohjelma päivitetään vastaamaan palveluverkkopäätöksiä myöhemmin.

Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti hallitus ei esitä veronkorotuksia

Nurmijärvi nosti kunnallisveroprosenttinsa 19,75 prosenttiin vuodesta 2020 alkaen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2020 tasolla. Kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 178,6 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvu näyttäytyy heikkona, sillä ennen koronapandemiaa tehtyjen arvioiden mukaan verotulojen ennustettiin kasvavan vuonna 2020 yli 185 miljoonaan euroon. NUUKA-ohjelman päivityksen yhteydessä arvioidaan, veronkorotusten tarpeet vuodesta 2022 eteenpäin. Valtuusto päättää NUUKA-ohjelman päivittämisestä joulukuussa 2020.

Talousarviosta päättäminen

Kunnanvaltuuston on määrä päättää talousarviosta ja veroista marraskuun 11. päivä.

Takaisin listaukseen