Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 7.12.2022 kokouksen päätökset

8.12.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 251 Vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen esitykseen pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä:

Leni Niinimäki teki Harri Lepolahden kannattamana pohjaesityksestä poiketen, että kunta myöntää 20-30 kuntapaikkaa.
Riina Mattila esitti pohjaesityksestä poiketen, että kunta myöntää 20-25 kuntapaikkaa. Riikka Raekannas ja Arto Hägg kannattivat esitystä.

Koska oli tehty kaksi samaa asiaa koskevaa, pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua päätösehdotusta, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että muutosesitykset asetetaan vastakkain ja niistä voittanut ehdotus asetetaan edelleen vastakkain pohjaehdotuksen kanssa.

JAA= Mattilan muutosesitys
EI= Niinimäen muutosesitys

Äänestyksen tulos
JAA 9 (Hägg, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)
EI 2 (Lepolahti, Niinimäki)

Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA – 2 EI hyväksyä Mattilan muutosesityksen. Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielinen Mattilan muutosesityksen hyväksymisestä, vai suoritetaanko seuraavaksi äänestys pohjaesitystä vastaan.

Kunnanhallitus hyväksyi Mattilan esityksen yksimielisesti.

 

Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta myöntää vuonna 2023 20-25 kuntapaikkaa tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka oleskelevat jo valmiiksi Nurmijärven kunnan alueella. (Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), lain soveltamisala §2)

§ 255 Kehitys- ja keskusteluasioissa

kunnanhallitus keskusteli Märkiön leirikeskuksen sulkemista koskevasta asiasta. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli Lahnuksentien risteyksen liikennevalojen vaiheistuksesta. Edelleen kunnanhallitus keskusteli tietopyyntöihin vastaamisesta.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 15.12.2022. Linkki esityslistaan.

 

Takaisin listaukseen