Ajankohtaista

Kaikki, Viestintä

Nurmijärven kunnan sponsorointituki haettavissa 17.11.-31.12.2023

17.11.2023

Nurmijärven kunta solmii sponsoriyhteistyösopimuksia tulevalle kalenterivuodelle 2024. Sponsorointirahaa sekä vuoden kestäviin yhteistyösopimuksiin että yksittäisiin tapahtumiin voi hakea 17.11.-31.12.2023 kunnan kotisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Nurmijärveläiset järjestöt, seurat, urheilijat, ryhmät ja joukkueet voivat hakea kunnan sponsorointirahaa vuodelle 2024. Kaikki pidemmästä sponsorointisopimuksesta kiinnostuneet hakevat sponsorointirahaa samalla lomakkeella ja samaan aikaan. Hakemukseen kuuluu myös vapaamuotoinen perustelu.

”Kaikki hakijat ovat sponsorointisopimusta haettaessa samalla viivalla. Kriteerinä sopimuskumppaneiden valinnassa on sponsoroitavan tahon tarjoama näkyvyys kunnalle”, viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo.

Pitkäkestoisiin, vuoden 2024 kestäviin sopimuksiin, on varattu kunnan budjetista yhteensä 17 000 euroa.

Siirry hakulomakkeelle (pitkäkestoiset sponsorointisopimukset) >>

Tapahtuma-avustuksia matkailua edistäville tapahtumille

Ensi vuodelle myös tapahtumien sponsorointiavustusta haetaan lomakkeella kunnan kotisivujen kautta. Tapahtumien tulee edistää kuntastrategiassa määriteltyjä tavoitteita. Vuonna 2024 tapahtumien tulee edistää matkailun kehittymistä kunnan kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Kaikki kertaluonteisista sponsorointisopimuksesta kiinnostuneet hakevat sponsorointirahaa samalla lomakkeella ja samaan aikaan. Hakemukseen kuuluu myös vapaamuotoinen perustelu.

”Aiemmista vuosista poiketen myös kertaluonteisiin tapahtumiin haetaan sponsorointiavustusta nyt samanaikaisesti loppuvuoden aikana. Näin kunnan viestinnän avustukset kohdentuvat entistä vahvemmin strategian edistämiseen. Eri tapahtumia arvioidaan hakuprosessia samojen kriteerien valossa”, viestintäpäällikkö Teemu Siltanen.

Kertaluonteisiin tapahtuma-avustuksiin on varattu kunnan budjetista vuodelle 2024 yhteensä 10 000 euroa.

Siirry hakulomakkeelle (kertaluonteiset tapahtumat) >>

Sponsorointiavustusta jaossa vähemmän

Kunnan sponsorointiavustusta leikattiin NUUKA-ohjelman yhteydessä 5000 euroa eli 15 % vuoden 2023 tasosta. Näin ollen kunnan sponsorointiavustusta vuodelle 2024 on budjetoitu yhteensä 27 000 euroa. Näistä 17 000 euroa on varattu pitkäkestoisiin, vuoden 2024, kestäviin sponsorointisopimuksiin. Summa jaetaan hakijoiden kesken hakemusten perusteella. 10 000 euroa on puolestaan varattu kertaluonteisiin tapahtumasponsorointisopimuksiin. Summa jaetaan hakijoiden kesken hakemusten perusteella. Pitkäkestoisia sponsorointisopimuksia ja tapahtumasponsorointiavustuksia haetaan eri hakemuksilla.

”Kunnan taloustilanne on edellyttänyt niin rakenteellisia uudistuksia kuin käyttötalouden leikkauksiakin. Myös sponsorointimäärärahoja on jaettavissa entistä vähemmän ensi vuodelle”, Teemu Siltanen kertoo.

Pitkäkestoiset sopimukset (yht. 17 000 euroa)

  • sopimuksia laaditaan kansainvälisesti ja kansallisesti näkyvän arvokisaurheilijan, joukkueen, seuran tai vastaavan tahon kanssa

Tapahtumasponsorointi (yht. 10 000 euroa)

  • sopimuksia laaditaan 1-5 kpl erilaisten tapahtumien, kuten urheilukilpailujen, konserttien, näyttelyiden, messujen kanssa. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi tv-sarjojen, elokuvien tai taideinstallaatioiden kanssa. Edellytyksenä kunnan osallistumiselle on kuntastrategiassa tai sen alaohjelmissa (esimerkiksi kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelma) määriteltyjen tavoitteiden edistäminen. Hanke voi edistää muun muassa kunnan vetovoimaisuutta, lisätä matkailijoiden määrää tai lisätä kuntalaisten hyvinvointia.

Hakuaika

17.11.-31.12.2023

Hakeminen

Siirry hakulomakkeelle (pitkäkestoiset sponsorointisopimukset) >>

Siirry hakulomakkeelle (kertaluonteiset tapahtumat) >>

 

Takaisin listaukseen