Ajankohtaista

Ikäihmiset, Keusote, Kirjasto, Koronavirus, Koulutus, Lapset, Liikunta, Lukio, Museo, Muut viranomaiset, Neuvola, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Sosiaali ja terveys, Tapahtumat, Terveys, Tilakeskus, Varhaiskasvatus, Yhdistykset

Nurmijärven koronasuositukset ja -rajoitukset säilyvät lähes samansisältöisinä 31.3. saakka – AVI rajoittaa yleisötilaisuuksien enimmäismäärän 6 henkilöön

19.2.2021

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusote on täydentänyt koronaepidemiasuosituksiaan 19.2.2021. Tämän johdosta Nurmijärven koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät samansisältöisinä 31.3.2021 saakka. Pääkaupunkiseutu noudattaa samaa linjaa. Aluehallintovirasto päätti 19.2. kieltää kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (lue lisää kohdasta Yleisötilaisuudet).

Tämänpäiväiset päätökset tarkoittavat, että rajoituksia kohdennetaan edelleen laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen. Voit lukea tarkemmat tiedot rajoituksista alta.

Alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 133 / 100 000 / 14 päivää. Alueemme ilmaantuvuusluku ja positiivisten näytteiden osuus (3,6 %) täyttävät leviämisvaiheen kriteerit.

Koronarokotteista ei ole vielä tällä hetkellä riittävää suojaa väestölle, koska rokotteita on saatu maahan erittäin rajallinen määrä. Koska Keusoten alueen koronatilanne voi äkillisesti muuttua, tulee toimijoiden varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin. Lue lisää Keusoten kotisivuilta.

Nurmijärven voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset

Keusoten yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella. Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-31.3.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto näkee, että määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla.

Määräys on voimassa ajalla 22.2.-14.3.2021 (19.2.2021 päätös). Päätöksellään aluehallintovirasto kumoaa 27.1.2021 annettu aluehallintovirastonmääräyksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 22.2.2021-28.2.2021.

Lue lisää avi.fi. 

Kuuden henkilön enimmäisosallistujamäärä ei koske opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä sekä kerho- ja harrastustoimintaa. Lue lisää niiden osalta alta.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen

Varhaiskasvatus, esiopetus ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminta Nurmijärvellä

Nurmijärven kunnan päiväkodit ovat auki. Esiopetus ja alkuluokkatoiminta jatkuvat normaalisti. Kunnan varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkuu edelleen kuin aikaisemmin. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei järjestetä toistaiseksi.

Perusopetus (ala- ja yläkoulut)

Peruskoulussa 1.-9. luokilla opetus jatkuu lähiopetuksena. Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä peruskoulujen kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille ja ohjeistaa käytöstä erikseen.

Lukiokoulutus ja toinen aste

Lukiot ja toinen aste toimivat toistaiseksi hybridimallilla. Opetuksen järjestäjät tiedottavat omasta toiminnastaan. Nurmijärven lukio tiedottaa Wilman välityksellä.

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Koululiikunta

Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa. Suosimme ensisijaisesti ulkoliikuntaa. Koululaisuinnit voidaan järjestää vain omissa ryhmissä.

Taiteen perusopetus ja opistot

Lähiopetusta voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille yksilöopetuksena ja pienryhmissä, enintään 10 lasta tai nuorta. Toiminnassa käytetään kasvosuojaimia ja hygieniasuosituksia tulee noudattaa. Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Koulukerhotoiminta

Koulun kerhotoimintaa voidaan jatkaa sisätiloissa, jos harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Kerhoryhmän koko voi olla maksimissaan 10 lasta tai nuorta.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä.

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta

Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä jatketaan yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa sisä- ja ulkotiloissa. Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta Nurmijärvellä

Alle 20-vuotiaiden, yksilöohjauksena tai ryhmätoimintana, harrastustoiminta jatkuu ulkona ja mahdollistetaan edelleen myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 harrastajaa ja välttämättömät ohjaajat. (kts. tarkemmin tiedote 29.1.)

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Isommassa harrastustilassa, jossa tilan voi jakaa, saa olla samanaikaisesti useampi pienryhmä samanaikaisesti. Ryhmät eivät saa kuitenkaan sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esim. käytävätiloissa siirryttäessä harrastustilaan.

Rajamäen Uimahalli

Uimahalli on auki alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoitteluna (ryhmäkoko 10 lasta tai nuorta). Saunat eivät ole käytössä ja pukuhuonetiloissa huomioidaan ryhmien erillään pitäminen. Vuoroja voidaan turvallisuutta edistääksemme muuttaa tai suunnitella seurojen kanssa vuoroja uudelleen nykyistä tasoa vastaavana. Lasten uimakoulut voidaan järjestää turvallisuussuositukset huomioiden (max 10 ryhmä). Koululaisuinnit voidaan järjestää omissa ryhmissä, kuljetuksissa tulee olla maskit.

Klaukkalan jäähalli

Klaukkalan jäähalli on käytössä alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoitteluna (ryhmäkoko 10 lasta tai nuorta). Jäähalli on käytössä kunnan toimiville junioriseuroille. Kunta myöntää vuoroja kunnan toimiville junioriseuroille. Jäähallilla voi olla useampi pienryhmä samanaikaisesti, kunhan sisätiloissa huomioidaan turvavälit ja kasvomaskisuositukset. Pukuhuonetiloissa huomioidaan ryhmien erillään pitäminen. Vuoroja voidaan turvallisuutta edistääksemme muuttaa tai suunnitella seurojen kanssa vuoroja uudelleen nykyistä tasoa vastaavana.

Museot

Nurmijärven museot pidetään kiinni toistaiseksi.

Kirjastot

Nurmijärven kirjastojen rajoitetut palvelut ja supistetut aukioloajat ovat edelleen voimassa toistaiseksi. Kirjastoista voi kuitenkin edelleen noutaa varatun aineiston ja palauttaa lainat itsepalveluna supistettujen aukioloaikojen mukaisesti. Kirjastoauto Oiva ei kulje toistaiseksi reitillä. Lue lisää kirjaston kotisivuilta. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

Kerhotoimintaa järjestetään nuorisotiloissa (ryhmäkoko 10), toimintaan ilmoittaudutaan erikseen. Toiminnasta viestitään nuorisotilojen omilla Instagram-tileillä. Kunnan nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.3.21 asti. Sisätiloja on voitu avata 1.2.2021 alkaen rajatusti alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan, koululiikunnan ja nuorison kerhotoiminnan järjestämiseksi. Lue lisää.

Julkisina tiloina voidaan pitää erityisesti seuraavia tiloja:

Keusoten määritelmän mukaan julkisina tiloina voidaan erityisesti pitää seuraavia:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi.  Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

 

Takaisin listaukseen